◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro01.12.2023

Cum ne calculăm singuri pensia

Care ne va fi pensia începând cu 1 ianuarie 2022

Conform programului de guvernare al coaliției PNL-PSD-UDMR, începând cu 1 ianuarie 2022, valoarea punctului de pensie va creşte cu 10%, respectiv de la 1.442 lei la 1.586 lei.
Orice cetăţean care doreşte să ştie cât îi va fi pensia începând cu 1 ianuarie 2022 va proceda conform celor de mai jos.

Varianta 1
Pensia brută, începând cu 1 ianuarie 2022 = Pensia brută existentă până la 31 decembrie 2021 x 1,10.

Raportând 1.586 de lei la 1.442 de lei rezultă indicele 1,10 care, procentual, se exprimă printr-o creştere de 10%.
Deci, în modul cel mai simplu, orice cetăţean care doreşte să ştie cât îi va fi pensia începând cu 1 ianuarie 2022 îşi va înmulţi pensia pe care o are până la 31 decembrie 2021 cu 1,10.
Exemplul nr. 1.
O pensie brută, care până la 31 decembrie 2021 a fost de 1.680 de lei, începând cu 1 ianuarie 2022 această va fi de 1.680 x 1,10 = 1.848 de lei.
Pensia fiind de sub 2.000 de lei nu este supusă impozitului de 10%.
Exemplul nr. 2.
O pensie, care până la 31 decembrie 2021a fost de 1.980 de lei, începând cu 1 ianuarie 2022 această va fi de 1.980 x 1,10 = 2.178 de lei.
Conform Codului fiscal, în cazul fiecărei pensii care depăşeşte 2.000 de lei, pentru sumele care depăşesc 2.000 de lei se datorează un „impozit pe venitul din pensie”, care se calculează cu cota de 10%.
Altfel spus, pentru orice pensie care depăşește 2.000 de lei, impozitul = (pensia totală – 2.000) x 10%.
Pensia netă, după impozitare = pensia totală (brută) – impozitul.
Pensia fiind de 2.178 de lei, deci de peste 2.000 de lei, cei 178 de lei care depăşesc 2.000 de lei, se supun impozitului cu 10%.
Impozitul = 178 x 10% = 17,80 de lei, rotunjit = 18 lei.
Pensia netă, după impozitare = 178 – 18 = 160 de lei.
Începând cu 1 februarie 2017, contribuţia pentru asigurările de sănătate (CASS) nu se mai reţine din pensie ci se suportă de la bugetul de stat.

Varianta 2.
Pensia brută, începând cu 1 ianuarie 2022 = Numărul de puncte la 31 decembrie 2021 x 1.586.

Numărul de puncte pe care îl are fiecare pensionar (care este diferit de la un pensionar la altul) este înscris pe fiecare cupon de pensie lunar, pe ultimul rând de jos, în stânga.
Valoarea punctului de pensie (care este acelaşi pentru toţi pensionării), este de 1.442 lei până la 31 decembrie 2021, și de 1.586 lei începând cu 1 ianuarie 2022.
Exemplul nr. 3.
La un pensionar la care, pe cuponul de pensie este înscris „Număr puncte: 1,52727”, pensia brută va fi:
Pensia este:
1) până la 31 decembrie 2021= număr puncte, de 1,52727 x valoarea punctului de pensie, de 1.442 de lei = 2.202 de lei;
2) începând cu 1 ianuarie 2022= număr puncte, de 1,52727 x valoarea punctului de pensie, de 1.586 de lei = 2.422 de lei.
Cele de mai sus sunt valabile în condițiile (1) reglementărilor și (2) programului de guvernare al coaliției PNL-PSD-UDMR existente la data elaborării acestui articol, respectiv la data de 26 noiembrie 2021.
Temeiul legal.
1. Legea nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852 din 20 decembrie 2010, art. 102. În baza art. 182 alin. (1) și a art. 183 alin. (1) din Legea nr. 127/2019, începând cu 12 iulie 2019 s-a abrogat art. 102 din Legea nr. 263/2010. Deci, este o mare greşeală să se menţioneze art. 102 din Legea nr. 263/2010 ca temei legal pentru creşterea punctului de pensie, de la 1 septembrie 2019, de la 1.100 de lei la 1.265 de lei.
2. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 114 din 28 decembrie 2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, publicată în Monitorul Oficial nr. 1116 din 29 decembrie 2018, art. 31.
3. Legea nr. 127 din 8 iulie 2019 privind sistemul public de pensii, publicată în Monitorul Oficial nr. 563 din 9 iulie 2019, art. 86 alin. (2).

Conf. Univ. Dr. N. Grigorie Lăcriţa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *