◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro25.04.2024

Înscriere

NU SE PRIMESC
DOCUMENTE PRIN EMAIL

DOSARUL DE ÎNSCRIERE
ÎN UNIUNEA ZIARIŞTILOR PROFESIONIŞTI DIN ROMÂNIA

U.Z.P.R. reunește membri asociați, membri și membri de onoare. Poate adera la Uniune orice persoană cu capacitate de exercițiu conform legii române, care acceptă Statutul U.Z.P.R. și dorește să susțină scopul, obiectivele și modalitățile de realizare a acestora, în funcție de calitatea pe care o are conform art.12 din acest Statut.

Documente necesare pentru dosarul de înscriere privind obținerea calității de
„membru asociat” (vezi Statutul UZPR – art. 12 lit. a):

1. Dosar;

2. Cerere tip de înscriere, conform modelului alăturat sau de la sediul Uniunii;
    (Cerere tip de REînscriere, după caz).

Cererea trebuie vizată OBLIGATORIU de șeful Filialei din care optați să faceți parte.

3. Două (2) fotografii COLOR, cât mai recente, format 2,5cm X 3,2 cm;

4. Copie Carte de Identitate;

5. Copii Acte de Studii – licenţă, masterat, doctorat;

6. a) Curriculum Vitae sau CV de presă sau memoriu de activitate publicistică,
b) recomandări,
c) dosar de presă (articole publicate, reportaje sau alte activităţi de presă) cuprinzând (în cazul colaboratorilor pensionari) copii după articole cu semnătură proprie din publicațiile enumerate în CV sau în adeverințele care confirmă activitatea de presă;

7. contracte de muncă sau adeverinţe de la locul de muncă (pentru jurnaliștii în activitate);

8. Cazier judiciar;

DOSARUL DE ATESTARE PROFESIONALĂ
Legea nr. 83/2016 pentru completarea Legii nr. 8/2006

Documente necesare pentru completarea dosarului în vederea obținerii calității de
„membru” (vezi Statutul UZPR – art. 12 lit. b):

9. a) Copie Carte de muncă (obligatoriu – pentru pensionari)
     b) contracte de muncă sau adeverinţe de la locul de muncă (după caz);

10. Decizie de pensionare și talon de pensie (în cazul pensionarilor);

11. Cerere de adeverinta-pensionari, formular tip de înscriere, conform modelului alăturat sau de la sediul Uniunii;

DOSARELE DE ÎNSCRIERE
CARE NU ÎNDEPLINESC SOLICITĂRILE DE MAI SUS
NU VOR FI LUATE ÎN EVIDENȚĂ!

Depunerea dosarului spre evaluare de către Comisia de Atestare Profesională nu presupune niciun fel de taxe, ci numai obligația de a cuprinde totalitatea documentelor cerute.