◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro16.07.2024

Concursul JURNALISM PENTRU UN MEDIU CURAT, prelungit până
pe 9 octombrie

ECOTIC, împreună cu Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR), au decis prelungirea  perioadei de înscrieri în concursul JURNALISM PENTRU UN MEDIU CURAT până pe data de 9 octombrie 2024.
Premierea jurnaliștilor câștigători se va face cu ocazia Zilei Internaționale a Deșeurilor Electrice care are loc în fiecare an pe data de 14 octombrie 2024.
Decizia de prelungire a concursului vine din dorința de a încuraja cât mai mulți jurnaliști să realizeze materiale pe temele propuse de organizatori și să le înscrie în concurs.

Cui se adresează?
Concursul se adresează jurnaliștilor, reporterilor, vloggerilor sau bloggerilor care realizează materiale de presă urmărind temele propuse de organizatori. Tipuri de materiale acceptate: articole, fotoreportaje,

CITEȘTE MAI MULT »

CONVOCATOR

În conformitate cu Statutul UZPR (art. 33, pct. 2, lit. A), convoc ADUNAREA GENERALĂ pentru data de 20 iulie 2024, ora 12:00, în ședință cu prezență fizică.

Adunarea se va desfășura în clădirea Casa Ecologiei a Universității Ecologice din București, Strada Doina Cornea, nr. 1, sector 1.

Prezența la Adunarea Generală se va face în conormitate cu normele stabilite, de 1 delegat / 20 de membri.

 

ORDINEA DE ZI

Sinteza Rapoartelor de activitate pentru mandatul 2020-2024;

Prezentarea dosarelor candidaților la funcția de președinte al UZPR;

Supunerea la vot;

Președintele ales va prezenta propunerile pentru componența echipei de conducere (Consiliul Director, comisii de specialitate);

Supunerea la vot a tuturor propunerilor pentru structurile de conducere ale UZPR.

 

Sorin Stanciu

președinte al UZPR

Să ne iubim marea noastră familie –
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România!

Timpul bilanțului! Parafrazând versurile poetului Marin Sorescu – vine o vreme când trebuie să tragem sub noi o linie neagră și să facem socoteala! Așadar, la trecerea celor patru ani de la ultima noastră Adunare Generală de alegeri, noi toți avem datoria de a încerca, cu maximă obiectivitate, o analiză, fie și succintă, a celor realizate, dar și a neîmplinirilor noastre.
De la bun început, cred că este important de spus că a sporit tot mai mult interesul pentru apartenența la această structură reperezentativă a breslei jurnalistice din România, concretizat, mai ales în ultimii ani, prin numărul din ce în ce mai mare de adeziuni pentru primirea în UZPR, – peste 700 – ca urmare a variatei multitudini de acțiuni și evenimente naționale și internaționale organizate de către noi, foarte multe dintre acestea în marja misiunii noastre asumate de utilitate publică. Aceasta dovedește o creștere a importanței și a recunoașterii UZPR în viața culturală și socială a României.
Părerile exprimate de noii membri primiți, dezbaterile avute în cadrul întâlnirilor în filialele noastre teritoriale au relevat o seamă de neîmpliniri, deficiențe și abiguități raportate la documentele programatice după care se conduce activitatea noastră – în primul rând, Statutul UZPR – ceea ce ne-a determinat să acordăm, în ultimii doi ani – o atenție specială îmbunătățirii acestora. Prin consultarea filialelor noastre, am adus o seamă de corecturi acelor texte care reglementează calitatea de membru al Uniunii, criteriile de alegere a organismelor de conducere, întărirea puterii decizionale a filialelor locale. Astfel, a fost adoptată în mod democratic, o nouă formă a Statutului UZPR, la Adunarea noastră Generală anuală. Îmbunătățirea acestor texte normative va continua prin adoptarea unor instrucțiuni de aplicare a acestora.
Mutarea centrului de greutate al activității UZPR și a deciziilor către filialele noastre locale este necesar să continue, ca o întărire a caracterului democratic al întregii activități a Uniunii. De altfel, acest spirit trebuie să guverneze constant

CITEȘTE MAI MULT »

Sorin Stanciu

președinte al UZPR

(Revista UZP, nr. 34/2024)

Ședința Consiliului Director al UZPR
a pus la punct ultimele detalii legate
de desfășurarea Adunării Generale de alegeri

Luni, 15 iulie 2024, a avut loc ultima ședință de Consiliu Director din actualul mandat al conducerii UZPR. Au participat, cu prezență fizică și online, toți membrii Consiliului Director, iar invitați au fost Dan Constantin, președinte al Comisiei de Atestare Profesională, și Emil Stanciu, membru al Comisiei de modificare a Statutului UZPR.

În deschiderea ședinței, președintele Sorin Stanciu le-a mulțumit membrilor Consiliului Director pentru toată activitatea pe care au desfășurat-o, uneori în fața unor situații complicate. „Am lucrat împreună cu folos”, a spus Sorin Stanciu, care a adăugat că sunt puse la punct toate detaliile desfășurării în cele mai bune condiții a Adunării Generale pentru alegerea președintelui și a viitoarelor structuri de conducere ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, pe 20 iulie 2024.

Mădălina Corina Diaconu, secretar general al UZPR, a detaliat etapele desfășurării Adunării Generale, care va avea loc cu vot deschis, așa cum prevede Statutul actual al Uniunii, menționând și faptul că pe site-ul uzpr.ro pot fi consultate, alături de CV-urile celor șase candidați la funcția de președinte al UZPR, și proiectele de management ale acestora, astfel încât toți membrii UZPR să poată fi la curent cu ce își propun cei care doresc să conducă UZPR în următorii patru ani. „Este obligatoriu ca această Adunare Generală să aibă loc”, a spus Cornel Cepariu, președinte al Filialei Bacău. La rândul său, Iuliana Gorea Costin a punctat faptul că „avem obligația de a ne asigura că Adunarea Generală se desfășoară în deplină legitimitate”. Și Răzvan Onesa, președinte al Filialei TVR, a menționat faptul că „mergem la Adunarea Generală cu gândul de a construi, de a ne uni forțele pentru a merge mai departe”.

Mircea Pospai, președinte de onoare al Filialei Craiova, membru UZPR din 1974, a spus că, în opinia sa, „aceasta este prima Adunare Generală cu alegeri pe deplin democratice”.

Departamentul Comunicare

Omagiu decanilor de vârstă ai presei românești, membri ai UZPR

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România aduce un omagiu colegilor de breasă care au fost și rămân piloni fundamentali ai jurnalismului românesc contemporan, profesionști de top care și-au dedicat întreaga viață adevărului și uneia dintre cele mai frumoase profesii.

Generațiile tinere de jurnaliști le datorează decanilor de vârstă ai presei din România repere majore, vădite prin exemplu propriu – curaj, demnitate, îndrăzneală, vocație, pasiune, dedicare totală pentru oameni și comunități.

Celor care au slujit întotdeauna greaua și nobila misiune de a informa opinia publică, UZPR le face o reverență, cu deplină considerație, le dorește sănătate și seninătatea datoriei împlinite.

Sorin Stanciu
Președinte al UZPR

CITEȘTE MAI MULT »

Noul Statut:
de ce este necesar?

Noul Statut al UZPR a fost votat cu o largă majoritate, ceea ce dovedeste că mulți, cei mai mulți dintre colegii noștri au înțeles că există o mare dorință de schimbare, de aducere la zi a unor principii, reguli etc. care să ne permită să ne dezvoltăm ca o importantă uniune de creație și utilitate publică.
A fost o muncă de durată – întinsă pe câteva luni – o muncă de echipă. Cei din Comisia aleasă prin vot încă din 2018 au lucrat la sediul Uniunii, dar s-au aflat mereu în legătură cu colegii din țară, aceia care s-au arătat interesați de acest demers. După ce Statutul a prins formă, păstrând toate articolele importante din vechiul text, a fost trimis în repetate rânduri către filiale, de unde au

CITEȘTE MAI MULT »