◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro23.07.2024

Comunicate

Consiliul Director al UZPR a aprobat desfășurarea Adunării Generale de alegeri pentru președinte și structurile sale de conducere

Întrunit în ședință în data de 18 iunie a.c., Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a stabilit în detaliu condițiile de desfășurare, potrivit prevederilor Statutului în vigoare, a Adunării Generale de alegeri pentru structurile de conducere ale Uniunii. Astfel, Adunarea Generală de alegeri se va desfășura în data de 20 iulie 2024, în ședință cu prezență fizică. De asemenea, Consiliul Director al UZPR a votat condițiile pentru primirea și analiza dosarelor candidaților pentru funcția de președinte al UZPR, înființarea secretariatului general pentru pregătirea Adunării Generale de alegere a

Citește mai mult »

CONVOCATOR

În conformitate cu Statutul UZPR (art. 33, pct. 2, lit. A), convoc ADUNAREA GENERALĂ pentru data de 20 iulie 2024, ora 12:00, în ședință cu prezență fizică. Adunarea se va desfășura în clădirea Casa Ecologiei a Universității Ecologice din București, Strada Doina Cornea, nr. 1, sector 1. Prezența la Adunarea Generală se va face în conformitate cu normele stabilite, de 1 delegat / 20 de membri.   ORDINEA DE ZI Sinteza Rapoartelor de activitate pentru mandatul 2020-2024; Prezentarea dosarelor candidaților la funcția de președinte al UZPR; Supunerea la vot; Președintele

Citește mai mult »

HOTĂRÂRE PRIVIND ÎNFIINȚAREA SECRETARIATULUI GENERAL PENTRU PREGĂTIREA ADUNĂRII GENERALE
DE ALEGERE A PREȘEDINTELUI UZPR (Click)

Coordoonator: Mădălina Corina Diaconu, secretar general al UZPR   COMISIA DE VALIDARE ȘI DE CUANTIFICARE A VOTURILOR Membri: Viorica Nicolescu, Teodora Marin, Gheorghe Cojocariu, Valentin Uban, Mircea Stoian, Gabriel Benescu, Loreta Cosmescu, Gheorghe Crișan, Cornel Cepariu   COMISIA DE PRIMIRE A DOSARELOR DE CANDIDATURĂ ȘI PENTRU VERIFICAREA ACESTORA Membri: Marian Nencescu, Răzvan Onesa, Constantin Dumitru, Mariana Rotaru, Grigore Radoslavescu, Ioan Damaschin   Dosarele de candidatură la funcția de președinte al UZPR se primesc în perioada 19 iunie 2024 – 15 iulie 2024, ora 12:00: –         în format fizic, prin poștă,

Citește mai mult »

HOTĂRÂRE PRIVIND CONDIȚIILE PENTRU PRIMIREA
ȘI ANALIZAREA DOSARELOR CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL UZPR (Click)

Candidații la funcția de președinte al UZPR vor depune la Comisia învestită cu aceste atribuții, aprobată de Consiliul Director al UZPR în ședința din 18.06.2024, un dosar de candidatură, în intervalul 19 iunie 2024-15 iulie 2024, ora 12:00. Dosarele candidaților pentru funcția de președinte al UZPR vor cuprinde, fără nicio excepție, următoarele documente:   Dovada calității de membru al UZPR (dovada plății la zi a cotizației); C.I./B.I. (copie); Cazier judiciar; CV care să evidențieze inclusiv elementele evoluției profesionale și implicarea proprie în activitatea UZPR; Proiect de management.   După ce

Citește mai mult »

Consiliul Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a votat pentru suspendarea lui Dumitru Manea (Miron Manega) din funcția de vicepreședinte al UZPR

În 29 aprilie a.c., a avut loc ședința Consiliului Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, la care au fost invitați să participe toți membrii săi. Au fost prezenți nouă membri  și ca invitat Dan Constantin, președinte al Comisiei de Atestare Profesională. Punctele principale pe ordinea de zi au fost dezbaterea și decizia asupra recentului Raport al Juriului de Disciplină, Onoare și Arbitraj, care a propus Consiliului Director suspendarea lui Dumitru Manea (Miron Manega) din funcția de vicepreședinte al UZPR și din calitatea de membru al Consiliului Director al UZPR.

Citește mai mult »

Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a aprobat toate Rapoartele de activitate pe anul 2023
și Proiectul de Statut

Desfășurată în zilele de 6 și 7 aprilie 2024, Adunarea Generală Ordinară a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România a reunit energiile tuturor filialelor celei mai mari organizații de breaslă din țară, care au votat Rapoartele de activitate pe anul 2023 și Proiectul de Statut. Timp de două zile, într-o deplină transparență, la sediul UZPR din București, membrii Secretariatului Special pentru organizarea și desfășurarea Adunării Generale Ordinare s-au aflat la dispoziția celor care au dorit să-și exprime votul în mod direct, a membrilor din țară care au dorit lămuriri suplimentare, a

Citește mai mult »

DECIZIE

  Nr. 3/2024  D E C I Z I E   In ședința din 04.04.2024,  Secretariatul tehnic Special pentru pregătirea, organizarea și desfașurarea Adunării Generale (06-07.04.2024, sistem on-line), secretariat constituit ca urmare a DECIZIEI Consiliului Director aprobată în ședința din 23.03.2024, s-a hotărât:  Având în vedere obligațiile asociației de utilitate publică, conform Legii 145/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, Secretariatul tehnic Special pentru pregătirea, organizarea și desfășurarea Adunării Generale (06-07.04.2024, sisten on-line) decide:           Stabilește „Comisia de validare a participării la vot

Citește mai mult »

CONVOCATOR

Potrivit art.33, (pct.2, lit. a) din Statutul UZPR, convoc ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ începînd cu data de 06.04.2024, ora. 10.00, până în data de 07.04.2024, ora 18.00, în ședință online, cu vot electronic, cu următoarea ORDINE DE ZI:   Raportul de activitate pe anul 2023 Sorin Stanciu, președinte al UZPR   Raportul Comisiei de atestare pe anul 2023 Dan Constantin, președinte al Comisiei de atestare   Raportul Comisiei de Cenzori pe anul 2023 Ilie Cristescu, președinte al Comisiei de Cenzori   Proiectul de Statut al UZPR Emil Stanciu, președintele Comisiei de

Citește mai mult »

Comunicat

La solicitarea unor filiale ale UZPR de a avea la dispoziție mai mult timp pentru analizarea documentelor supuse aprobării în cadrul Adunării Generale Anuale, Secretariatul Special pentru organizarea Adunării Generale, numit de Consiliul Director în data de 9 martie a.c., propune președintelui UZPR reprogramarea Adunării din data de 23-24 martie a.c. în zilele de 6-7 aprilie 2024. Reamintim președinților de filiale obligația de a trimite până la data de 22 martie a.c. lista cu numele delegaților cu drept de vot/mandatați să voteze în cadrul Adunării Generale Anuale, la adresa de

Citește mai mult »

Formular pentru direcționarea a 3,5% din impozitul anual – pentru membrii și susținătorii UZPR

Pentru a redirecționa către Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a 3,5% din impozitul anual datorat, se descarcă formularul de mai jos, se printează, se completează cu datele personale, se scanează și se trimite pe adresa UZPR – Bulevardul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, București, 010336 – prin poștă sau curier. Descarcă formularul aici

Citește mai mult »

În atenția membrilor UZPR. Redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit

Începând cu anul 2019, statul permite ca persoanele fizice care au realizat venituri din salarii și/sau pensii impozabile în România să poată redirecționa până la 3,5% din impozitul pe venit către un ONG. Membrii UZPR care doresc să susțină Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România pot completa Formularul 230 și astfel redirecționează o parte din impozitul aferent anului trecut către UZPR. Data până la care formularele pot fi depuse este 25 mai 2023, iar procedura e simplă și nu costă nimic. După completare, Formularul 230 se poate trimite prin poștă sau

Citește mai mult »