◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

 Patimile lui… HRISTOS         (vineri)

 PICURI DE ÎNȚELEPCIUNE

1, „Arhiereii şi bătrânii poporului au ţinut sfat  împotriva lui Iisus, ca să-L omoare. Şi legându-L, L-au dus şi L-au predat dregătorului Ponţiu Pilat.

Atunci Iuda, cel ce l-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi  a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, zicând: AM GREŞIT VÂNZÂND SÂNGE NEVINOVAT. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea.

Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se s-a spânzurat.

2. „Pilat din Pont a zis arhiereilor şi cărturarilor: Ce voi face cu Iisus Care se cheamă Hristos? Aceştia mai tare strigau: Să fie răstignit!

Şi văzând Pilat că nimic nu poate face, şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii zicând: NEVINOVAT SUNT DE SÂNGELE DREPTULUI ACESTUIA. Voi veţi vedea. Iar poporul a răspuns şi a zis: SÂNGELE LUI ASUPRA NOASTRĂ ŞI ASUPRA COPIILOR NOŞTRI.

Şi dezbrăcându-L de hainele Lui I-au pus o hlamidă roşie. Şi împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap şi în mâna Lui cea dreaptă, trestie; şi îngenunchind înaintea Lui, îşi băteau joc de El, zicând: Bucură-te regele iudeilor!

Şi scuipând asupra Lui au luat trestia şi-L băteau peste cap.

 3, „IISUS, strigând iarăşi cu glas mare, ŞI-A DAT DUHUL”. Şi iată catapeteasma templului s-a rupt în două de sus până jos, şi pământul s-a cutremurat şi pietrele s-au despicat;

Mormintele s-au deschis şi multe trupuri ale sfinţilor adormiţi s-au sculat. Şi ieşind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea sfântă şi s-au arătat multora.

Iar sutaşul şi cei ce împreună cu ei păzeau pe Iisus, văzând cutremurul şi cele întâmplate, s-au înfricoşat zicând: CU ADEVĂRAT, FIUL LUI DUMNEZEU ERA  ACESTA!

Evanghelia după Matei – cap. 27.

Preot Ortodox Român Ilie Bucur Sărmășanul

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *