◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro23.07.2024

Din activitatea Filialei „Valeriu Braniște” – Timiș a UZPR. Solidaritatea culturală a presei

Jurnaliștii timișeni au sărbătorit Unirea Principatelor Române, „pe baricade”. Formatele de presă locale au reflectat momente frumoase și emoționante, cu participare destul de numeroasă atât a „aleșilor”, ai armatei, precum și a locuitorilor Timișoarei. În acest an, un pol important al ceremoniilor a fost Piața Unirii. În materialele deja publicate se menționează, în principal, buna cooperare a instituțiilor publice cu ONG-urile, precum și entuziasmul populației, cu o bună reprezentativitate a categoriilor de vârstă. S-a remarcat faptul că, în general, în momentele de susținere a cauzei Culturii Naționale a existat o solidarizare a presei. Pe lângă implicarea în organizare, respectiv prin participarea jurnaliștilor la programul de ansamblu al evenimentelor culturale din luna ianuarie, au fost organizate și acțiuni proprii organizației profesionale reprezentative.

Astfel, încă din prima lună a acestui an, sediul Filialei UZPR ,,Valeriu Braniște” din Timișoara reprezintă o atracție pentru mai multe personalități din lumea culturală bănățeană. În ziua 10 ianuarie, continuându-se tradiția colaborării cu Cenaclul literar „Seniorii”, a fost organizat Simpozionul „Mihai Eminescu”, o acțiune care s-a dovedit foarte interesantă, atât prin conținutul prezentărilor moderate și îmbogățite de doamna Constanța Sylvia HÂRCEAGĂ. Au fost puse în evidență câteva valențe ale genialului poet național Mihai Eminescu, ca un „deschizător de drumuri în critica teatrală românească” (Monica Condan), de „om complet al culturii românești”, bun prieten și sfătuitor ai lui Ioan Slavici și Ion Creangă (Viorica Gusbeth), de istoric  prin cuprinderea în „poemele legendar-istorice” unor „pagini de istorie veche” (Constanța Sylvia Hârceagă). În programul simpozionului au fost și momente emoționante realizate de unii participanți, prin recitările unor poeme eminesciene de referință, dar și a unor creații literare dedicate luceafărului poeziei.

În cadrul discuțiilor, pe lângă elogierea marelui Mihai Eminescu, au fost exprimate și opinii asupra stării culturii contemporane românești, dar s-au sesizat și valoarea, respectiv amploarea unor evenimente programate pentru marcarea Zilei Naționale a Culturii, cu implicare importantă a mai multor membrii ai organizației ziariștilor profesioniști. Astfel, entuziasmul manifestat în săptămâna 15-21 ianuarie, a continuat la UZPR Timiș, să fie ca un „foc viu” și în această săptămână. Un argument poate fi, ziua de luni, 22 ianuarie, când sala de întâlniri ale sediului s-a dovedit neîncăpătoare. Subiectul activității a fost prezentarea antologiei „Tradiții, arte și literatură”, ajunsă la volumul al IX-lea. Expunerea propriu-zisă a fost făcută de doamna prof. Irina GOANȚĂ, împreună cu doamna Daniela FLORIAN – Directorul Editurii David Press Print din Timișoara. Atracția participării la acest eveniment s-a datorat și puternicei personalități ale prozatorului, publicistului, eseistului și dramaturgului, Ștefan GOANȚĂ, membru al Uniunii Scriitorilor din România, Filiala Cluj-Napoca, inițiatorul și artizanul principal al mișcării culturale dezvoltate în localitatea timișeană Liebling.

După o interesantă prezentare în imagini (PPT), realizată de doamna Daniela FLORIAN, doamna prof. Irina GOANȚĂ, a menționat faptul că tipărirea volumului a fost sprijinită financiar de către Consiliul Județean Timiș, dar că nu se simte o suficientă receptivitate din partea edililor din localitatea Liebling. De asemenea, și-a manifestat îngrijorarea față de „penuria” de scriitori tineri.

Doamna Maria NIȚU, (prozatoare, critic literar, eseistă și poetă, o apropiată a proiectului cultural lansat de regretatul Ștefan GOANȚĂ și susținut în prezent de soția acestuia), a apreciat importanța ciclului de volume ”Tradiții, arte și literatură”, cu mențiunea specială asupra întâlnirilor literare prilejuite cu pregătirea și lansarea fiecărui volum. Acestea au devenit deja o tradiție, localitatea Liebling purtând acum amprenta unui mic pol cultural național, unde se țin anumite colocvii având și „un rol de școală”, într-o atmosferă „familială”, un caz „unicat”, o „minune” într-o localitate atât de mică, dar cu amărăciunea implicării precare din partea administrației locale.

Domnul Adrian Dinu RACHIERU, un reputat profesor universitar, critic literar, eseist și prozator, a rememorat din dialogul purtat cu ocazia întâlnirilor avute cu Ștefan GOANȚĂ, subliniind necesitatea extinderii acestei bune practici de dezvoltare a rețelei de „poli culturali” în mediul rural. A opiniat că „Ziua Culturii Naționale poate fi în fiecare zi, dar oare are poporul nevoie de o zi a culturii ?”. Consideră că poate are riscul încărcării istoriei cu „sentimentaluri” și „falsuri”. Critica nu se leagă de personalitatea excepțională a inițiatorului Acad. Eugen SIMION, „un arhitect cultural” de neuitat. Apreciază meritele soției creatorului și promotorului Ștefan GOANȚĂ, doamna prof. Irina GOANȚĂ, care continuă să formeze echipe de promovare a faptelor culturale, dovedind o remarcabilă inițiativă, devotament și competență. Propune orientarea viitoarelor volume către anumite tematici impuse, după considerente legate de marcarea unor momente istorice, sau de vreo anume personalitate culturală. Domnul Adrian Dinu RACHIERU, și-a încheiat alocuțiunea cu aprecieri la adresa UZPR, remarcând „șansele ca jurnaliștii să influențeze mai mult cultura, creația și promovarea”.

Președintele Filialei „Valeriu Braniște” Timiș a UZPR, conf. univ. dr. Ioan David, director al Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara, a felicitat echipa care a continuat periodicitatea volumelor purtând titlul generic „Tradiții, arte și literatură”. Evenimentul se încadrează bine atât în contextul „Zilei Culturii Naționale”, inițiativă în care distinsul „acad. Eugen Simion a avut un rol decisiv”. Consideră că nu a fost lipsită de fundament apariția imaginii localității Liebling, ca „un pol de cultură”, dat fiind istoria presărată cu multe particularități ale creației și dezvoltării. Atestată documentar în secolul al XIII-lea, a avut un parcurs administrativ interesant, mai ales prin colonizarea cu cetățeni germani protestanți din 1788, respectiv al momentului stabilirii mai multor familii de români de după anul 1926. Acum sunt recunoscute și produsele speciale agro-alimentare, adevărate embleme ale localității.

Jurnalistul de carieră Ion MEDOIA, fiind un participant activ la evenimentele de la Liebling, a lăudat inițiativa de realizare a unei adevărate „campanii de presă” dedicată lui Ștefan GOANȚĂ. Conținutul prelegerilor și a articolelor generate pe tematica largă a tradițiilor, au repus în atenție valoarea unor importante personalități culturale din Banat. Un exemplu fiind omagierea graficianului timișorean Gheorghe Văleanu. Deși structura etnică a populației s-a modificat în timp, (recunoscută fiind dominanta „vorbirii nemțești”), a rămas perenă ospitalitatea și respectul față de invitați.

Prof. Costel BALINT, un recunoscut revoluționar decembrist, a apreciat faptul că a participat de mai multe ori la activitățile școlii din Liebling, prin comportamentul și implicarea localnicilor, a regăsit aici mereu adevărată „cultură”, chiar și înainte de 1989, continuându-se acum tradițiile locului.

Au urmat mai multe intervenții, prin care s-au reliefat meritele echipei doamnei prof. Irina GOANȚĂ, prin care: „cultura rezistă” (Monica CONDAN), „tradiția continuă la Liebling și datorită hărniciei agricultorilor” (Andrei GORȘCOVOZ), se face necesară „continuitatea în păstrarea tradițiilor” (Ștefan TAT), se realizează „promovarea valorilor folclorice locale” (Marinela PANȚIRU și Sorin PRECUP).

Scriitorul Constantin MĂRĂSCU a felicitat UZPR pentru implicarea și organizarea evenimentului.

Un elogiu la adresa eforturilor familiei GOANȚĂ, a fost adus de doamna Constanța Sylvia HÂRCEAGĂ, care a apreciat atmosfera creată cu prilejul întâlnirilor organizate la Liebling, respectul față de autorii prezentărilor făcute, calitatea materialelor tipărite; a participat și va mai participa „cu drag” la viitoarele acțiuni.

În finalul întâlnirii, dl. Președinte al Filialei UZPR „Valeriu Braniște” Timiș, conf.dr. Ioan DAVID a prezentat date legate de acțiunile din zilele următoare, în principal cu tema împlinirii a 165 de ani de la Unirea Principatelor Române, cu precizarea unor detalii despre Expunerea „Femei unioniste implicate în realizarea Unirii Principatelor din 24 ianuarie 1859”, care va avea loc la sediul Filialei UZPR Timiș (Bastion), în ziua de 29 ianuarie.

S-au adus mulțumiri invitaților și urări de succes în organizarea viitoarelor acțiuni, în care ziariștii se implică activ și solidari, în arealul cultural local, regional și național.

A consemnat

 

Dumitru Mnerie

membru UZPR, Filiala „Valeriu Braniște” Timiș

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *