◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

Protejarea spațiului informațional democratic, proiect global menit să combată propaganda și dezinformarea prin mass-media

Organizația Reporteri fără frontiere (RSF) propune un mecanism inovator de reciprocitate, bazat pe principii universale, pentru protejarea jurnalismului.

Globalizarea știrilor și informațiilor a dus la un dezechilibru în care țările „închise” își controlează spațiul informațional, în timp ce spațiul informațional din țările democratice rămâne deschis. Această asimetrie permite regimurilor dictatoriale și autoritare să-și exporte propaganda, în timp ce închid fluxurile de informații dinspre statele libere.

Aceleași cerințe pentru toți difuzorii

În lucrarea sa, intitulată „Protejarea spațiului informațional democratic împotriva regimurilor autoritare”, RSF recomandă crearea unui sistem de protecție care să reducă asimetriile, care să încurajeze libertatea de exprimare și a presei la nivel global. Este propus un cadru legal detaliat, dezvoltând un concept care va fi finalizat la sfârșitul lunii aprilie.

Sistemul propus guvernelor democratice constă în două măsuri: pe de o parte, tratament egal pentru toate mijloacele de comunicare audiovizuală care difuzează în spații democratice și, pe de altă parte, un mecanism de reciprocitate, care condiționează deschiderea spațiilor publice democratice.

Practic, în conformitate cu sistemul existent de reglementare a mass-media de difuzare, difuzorii cu sediul în Uniunea Europeană sunt supuși unei game de cerințe pe care cei cu sediul în altă parte, care folosesc operatori prin satelit și digitali pentru a difuza în Europa, pot să le evite în mare măsură. Acest lucru are ca rezultat o piață media cu două niveluri, care permite ca propaganda sau conținutul manipulator să încalce principiile democratice pe care mass-media europene trebuie să le respecte. În conformitate cu principiul egalității de tratament, aceleași cerințe ar trebui adresate tuturor mijloacelor de difuzare, indiferent de țara lor de origine și indiferent de modul în care conținutul lor a fost livrat, fie prin aer, prin satelit sau prin intermediul operatorilor digitali. Aceste cerințe ar include respectul pentru pluralismul jurnalistic, onestitatea și independența și respectul pentru demnitatea umană. Mass-media care nu îndeplinesc aceste cerințe ar trebui să aibă permisiunea de a difuza conținut pe niciunul dintre aceste canale.

„Țările închise”, nevoite să susțină libertatea, pluralismul și credibilitatea informației

A doua componentă a propunerii, mecanismul de reciprocitate bazat pe principii universale, ar stabili garanții pentru accesul la spațiul de știri și informații în țările democratice. Scopul său ar fi reducerea asimetriilor dintre spațiile autoritare și cele democratice, pentru a se încuraja cât mai multă deschidere și pentru a promova libertatea, independența, pluralismul și credibilitatea informației.

Pe baza unor proceduri echitabile, cu drepturi depline, producătorii de conținut și radiodifuzorii din „țările sursă” ar putea face obiectul unor măsuri specifice dacă spațiul public din aceste țări este închis și nivelul de respect pentru libertatea de opinie și exprimare și libertatea presei nu sunt satisfăcătoare și dacă produc sau distribuie în mod intenționat informații false sau care manipulează. Gradul de deschidere al „țărilor sursă” și nivelul lor de respect pentru libertatea de opinie și de exprimare ar fi evaluat de un organism independent, pe baza unei metodologii definite de instituțiile democratice – RSF, Freedom House sau Transparency, care evaluează nivelul de democrație. RSF mai propune căutarea unui dialog permanent cu autoritățile competente din „țările sursă”, în scopul promovării standardelor internaționale și, în ultimă instanță, al deschiderii acestor țări închise. Atunci când reciprocitatea nu este respectată, măsurile proporționale ar putea fi aplicate celor în cauză. Punerea în aplicare a măsurilor de protecție ar fi încredințată unei autorități administrative independente, ale cărei decizii ar putea fi atacate în conformitate cu legea comună.

Mecanismul propus de RSF este conform cu standardele internaționale privind drepturile omului, cu legislația europeană (difuziune și digital) și cu legislația OMC. „Democrațiile nu trebuie să accepte o asimetrie care oferă regimurilor dictatoriale și autoritare avantaje. Este timpul ca ei să stabilească un sistem eficient și legitim de protecție, astfel încât spațiul informațional globalizat să nu favorizeze dezinformarea în detrimentul știrilor și informațiilor care sunt libere, independente și pluraliste”, explică secretarul general al RSF, Christophe Deloire.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *