◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

Îngrijorările noastre

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România a luat act cu îngrijorare de două măsuri legislative ale Guvernului, care subminează la propriu principiul separației puterilor în stat, prevederile legii fundamentale a României – Constituția – și sensul democrației.

Prima este modificarea Ordonanței de Urgență privind Codul Administrativ, modificare ce impune obligativitatea folosirii limbilor materne ale minorităţilor naţionale nu doar la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale şi serviciilor publice deconcentrate, ci şi al instituţiilor publice aflate în subordine, ceea ce contravine art. 120 alin. (2) din Constituţie.  În acest fel, este ignorată obligaţia constituţională a existenţei unei ponderi semnificative (20%) ca premisă a folosirii limbii materne a persoanelor aparţinând unei minorităţi naţionale în relaţia cu autorităţile. Prin modificările aduse acestei Ordonanțe, pragul de 20% devine opţional, decizia fiind lăsată la latitudinea organelor deliberative locale sau chiar a unei singure persoane în cadrul instituţiilor cu conducere unipersonală, așa cum, corect, s-a menționat într-un comunicat emis de Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş. Prin această Ordonanță se creează în mod cert premizele ca limba maghiară să devină, în mod neconstituţional, a doua limbă oficială în statul român.

În consens cu Constituția României (art. 120), cu Carta Europeană a limbilor regionale sau minoritare (potrivit căreia protecţia şi încurajarea limbilor regionale sau minoritare nu trebuie să se facă în detrimentul limbilor oficiale şi a necesităţii de a le însuşi), cu punctul de vedere al Curții Constituţionale (care a respins, încă din 2018, Legea privind Codul Administrativ al României în ansamblul ei), cu sesizările de neconstituționalitate făcute de Președintele României și de peste 50 de parlamentari, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România dezavuează și respinge legalitatea și legitimitatea acestei legi în forma impusă de OUG. Ea reprezintă încă un pas spre disoluţia autorităţii statului român şi favorizează obţinerea autonomiei teritoriale pe criterii entice, obiectiv asumat public de UDMR.

Pe de altă parte, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România constată cu amărăciune dezinformarea gravă comisă de unele organe de presă cu privire la numărul manifestanților din Piața Victoriei (100, după „informațiile” puse în circulație), care au protestat, duminică, 7 iulie, împotriva modificărilor aduse Codului Administrativ. Este inadmisibil, ca jurnalist, să diseminezi în spațiul public o informație atât de grosolan falsă, numărul protestatarilor fiind în realitate peste 1.000. UZPR se delimitează de aceste practici manipulatorii (mai mult sau mai puțin comandate) ale unor colegi de breaslă, și condamnă dezinformarea tendențioasă, indiferent de autorii ei.

A doua măsură guvernamentală pe care Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România o dezavuează și o respinge este „Decizia premierului nr. 138/2019 privind înființarea Comitetului interministerial pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului de ură”. Conform acestei decizii (publicată în Monitorul Oficial în 5 iulie 2019), Comitetul interministerial va fi alcătuit din reprezentanții a cinci ministere, ai Secretariatului General al Guvernului, ai Cancelariei prim-ministrului și ai Institutul „Elie Wiesel”. Aceasta măsură vine să completeze în mod nedrept și abuziv, în opinia noastră, două legi în egală măsură nedrepte și abuzive: legea 217/2015 și „Legea Vexler”. Toate acestea se constituie într-o supralegislație pe o temă fără conținut în România: antisemitismul. Fapt antidemocratic și inadmisibil, decizia unui premier vremelnic anulează abuziv trei articole din Constituția României, care nu este vremelnică: articolul 29 (libertatea conștiinței), articolul 30 (libertatea de exprimare) și articolul 31 (dreptul la informație). UZPR atrage atenția că aceste abuzuri legislative s-au întâmplat în țara noastră numai în perioada stalinistă a comunismului.

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România este singura uniune de creație și utilitate publică a jurnaliștilor din România și se simte responsabilă de toate derapajele politice care se petrec în statul român, una dintre misiunile UZPR fiind aceea de a le sancționa public. De aceea, atitudinea noastră este tranșantă și fermă în tot ceea ce vizează siguranța și suveranitatea României, dar și, în egală măsură, dreptul la libera exprimare cinstită.

UNIUNEA ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA

Departamentul de Comunicare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *