◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro11.12.2023

Țara Sfântă

Fâșia de pământ care se întinde de la poalele Munților Liban și până în sudul pustiului Neghev, de la Marea Mediterană și până la râul Iordan a purtat, de-a lungul vremurilor, cunoscutele denumiri: Țara Canaanului, Țara Făgăduinței, Țara în care curge lapte și miere, Țara evreilor, Palestina, Țara Sfântă și Țara lui Iisus, iar din anul 1940, Medinat Israel (Statul Israel).

Suprafața acestei țări nu este foarte mare, însă evenimentele care au avut loc pe teritoriul ei au marcat, pentru totdeauna, istoria religioasă a omenirii.

Pe aceste locuri binecuvântate au viețuit patriarhii biblici, aici au foat scrise cele mai multe cărți ale Bibliei, aici au  trăit și au propovăduit proorocii Vechiului Testament și au profețit despre „Întruparea în istorie” a Fiului lui Dumnezeu, cum scria poetul Ioan Alexandru.

Ierusalimul, „cetatea, orașul păcii”, cu o istorie frământată de peste cinci milenii, a devenit capitala și centrul religios, cultural, economic și social al țării și, totodată, locul în care se regăsesc cele trei mari religii monoteiste ale lumii: mozaismul, creștinismul și islamul.

De-a lungul mileniilor, puternicii regi și împărați ai imperiilor asirian, babilonian, persan, macedonean, roman, sirian, egiptean au luptat pentru ocuparea acestui teritoriu strategic și a orașului sfânt, Ierusalim.

Năvălitorii nu au cruțat oamenii, ci i-au ucis, i-au dus în robie, au prădat patrimoniul religios și cultural, au dărâmat Ierusalimul și celelalte localități biblice, au încercat să distrugă credința, tradițiile și obiceiurile poporului ales, împunându-i credințele deșarte, politeiste.

Persecuțiile, suferințele, uciderile, pagubele materiale, robiile, politica de colonizare și deznaționalizare practicată de invadatori nu au putut smulge din sufletul oamenilor credința în Dumnezeu și în legile Sale, precum și nădejdea împlinirii profețiilor din vechime despre venirea lui Mesia Mântuitorul. Și această credință s-a împlinit.

„La plinirea vremii”, cum scria Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu L-a trimis în lume pe Fiul Său, Domnul nostru Iisus Hristos, născut de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria, în Betleemul Iudeii, „casa pâinii”, așa după cum vestise, cu sute de ani înainte Miheia, proorocul.

Așadar, pe tărâmul de azi al Israelului s-a născut, a viețuit, a propovăduit Evanghelia, a săvârșit minuni, a pătimit și a înviat Iisus Hristos Mântuitorul. De aceea, creștinii au denumit, la rândul lor, aceste meleaguri, Țara Sfântă sau Țara lui Iisus, având dorința fierbinte de a călca, măcar o dată în viață, pe urma pașilor Domnului Hristos.

Din această dorință s-au născut încă din vechime pelerinajele creștine, prin intermediul cărora milioane de credincioși au vizitat locurile biblice, s-au rugat, au cântat, s-au închinat, au citit Sfânta Scriptură, au avut parte de emoții și bucurii duhovnicești pe care nu le vor uita niciodată.

De un asemenea pelerinaj în Țara Sfântă m-am învrednicit și eu, împreună cu membrii cunoscutei corale bărbătești din Finteușu Mare,  în noiembrie 2019. Oameni credincioși, iubitori de Dumnezeu și de Biserică, patrioți luminați, păstrători ai tradițiilor strămoșești, ai cântărilor străvechi naționale, nelipsiți duminica de la sfânta Liturghie, pe care o împodobesc, de o sută de ani, cu cântarea corală, frații de la Finteușu Mare au trăit plenar bucuria pelerinajului, lacrimile, emoțiile și bucuriile lor fiind de nestăpânit.

Pe străvechile locuri biblice, coriștii din Finteușu Mare și-au plecat smeriți genunchii, s-au rugat fierbinte bunului Dumnezeu, au rememorat momentele impresionante ale vieții pământești a Domnului nostru Iisus Hristos și a înălțat, din adâncul sufletului, cântarea bisericească și strămoșească la Nazaret și pe Tabor, la Muntele Fericirilor și la Marea Galileii, la Iordan și la Ierihon, la Hozeva, la Betleem și la Ierusalim.

Frumoasele și binecuvântatele momente trăite, însoțite de armonia inefabilă a cântărilor bisericești și patriotice, au pogorât în sufletul tuturor pace, bucurie negrăită, emoții nemaitrăite vreodată, impresionându-i, totodată, pe credincioșii, turiștii ori pelerinii veniți în Israel de pe toate meridianele planetei.

Cu adevărat, pelerinajul efectuat în Țara Sfântă rămâne un moment de referință, înscris cu litere de aur, în cronicile istorice ale renumitei corale bărbătești din Finteușu Mare, ca o călătorie spirituală, în duh și adevăr, la locurile sfinte ale creștinătății, de unde s-a răspândit peste întreaga omenire Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos.

Timișoara, la praznicul Întâmpinării Domnului din anul mântuirii 2021

 

                                                                    Preot dr. Ionel Popescu

                                                    Vicar eparhial al Arhiepiscopiei Timișoarei 
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *