◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro01.12.2023

Personalități notorii ale neamului românesc !

Ecaterina Mihai la ceas aniversar!
Ecaterina Mihai: O lume de basm!

Deşi a trecut mai bine de o jumătate de veac, şi astăzi îmi aduc aminte cu nostalgie de anii năstruşnici ai copilăriei, când eu şi frăţiorul meu mai mic, Sergiu, ne jucam cât era ziulica de mare pe maidanul satului, ca seara târziu să venim acasă, să mâncăm cu poftă cele puse pe masă de mama Valentina, apoi să ne spălăm picioarele obosite în apa din treuca din ogradă, să ne suim pe cuptorul de după sobă şi s-adormim buştean. Mama aprindea lampa de gaz, aranja stativele de ţesut, aducea din casa mare ligheanul cu gheme de lână şi se apuca de ţesut. Dimineaţa, când ne sculam şi coboram de pe cuptor aveam să vedem o frumuseţe de poveste ţesută noaptea la lumina lămpii de gaz. În anii grei de după război, mamele noastre nu mai ştiau de covoare, prosoape şi feţe de pernă din magazin, căci nici bani nu aveau pentru ele, dar le ţeseau, le coseau şi le brodau manual. Astăzi magazinele şi pieţele de prin sate şi oraşe sunt pline cu fel de fel de articole de ţesut şi cusut, aduse de la fabricile specializate. Dar se mai găsesc şi oameni care, hărăziţi de Dumnezeu cu arta picturală şi decorativă, nu-şi precupeţesc puterile să revină la datinile şi obiceiurile strămoşeşti şi să pună mâna pe ac şi andrele, ca să meşteşugească diferite articole . Aceşti oameni cu har mai sunt numiţi şi meşteri populari, căci ceea ce zămislesc ei ţine pe bune de arta populară. Distinsa Doamnă Ecaterina Mihai, artist plastic, prin ceea ce face ea ţi se creează impresia că s-a născut şi trăieşte într-o lume de basm, aplicând cu migală şi măiestrie mai toate genurile de artă picturală şi decorativă. Cei care au avut onoarea şi plăcerea să viziteze expoziţiile personale ale Ecaterinei Mihai s-au refugiat într-o altă lume neobişnuită , dar frumoasă şi dorită, cea de basm unde domină frumosul şi binele, unde visurile se intercalează cu realitatea, unde imaginaţiile şi metaforele sunt aspirate de om, ca ieşind din sala de expoziţie să devină un altul, mai milos şi răbdător, mai vrednic şi curajos, plin de dragoste de viaţă şi credinţă-n sine şi Bunul Dumnezeu. Deci, un lucru este cert, că prin artă, cultură şi literatură putem altoi calităţile omeneşti şi creştineşti la om, dar nu prin ordonanţe, legi, hotărâri şi indicaţii ideologice, birocratice şi formale. Am avut şi eu ocazia, onoarea şi plăcerea să cunosc unele opere artistice expuse de către inegalabila pictoriţă Ecaterina Mihai, ca să rămân pur şi simplu uluit de cele văzute, să mă mir ca orice om curios câte lucruri frumoase poate crea mâinile şi ochii omului. Graţie „activităţii transfrontaliere„ a distinsului om de cultură, scriitorului, regizorului, artistului plastic şi editorului, academicianului Vasile Căpăţână prin intermediul Cenaclului său Literar- Muzical Ideal băştinaşii noştri au avut ocazia să admire mai multe expoziţii artistice ale renumiţilor pictori şi sculptori de peste Prut. Una din ele i-a aparţinut doamnei Ecaterina Mihai, care ne-a convins şi pe noi, că aplicând în viaţă pictura, mozaicul, ceramica, papierul-mache, iconografia pe sticlă, tapiseria, pictura pe sticlă, vitraliul, măştile populare şi colajul artistic, te poţi teleporta într-o altă lume de nedescris. Fiind discipola renumitului pictor bucureştean Ion Hultoană, Ecaterina Mihai n-a ezitat nicio clipă ca să aplice cu măiestrie în activitatea sa artistică atât cunoştinţele teoretice şi practice de la Şcoala de Arte Bucureşti pe care a absolvit-o, cât şi poveţele părinteşti ale dascălului său. Mai mult, prin lucrările sale artistice Ecaterina Mihai a demonstrat lumii întregi că este o pictoriţă polivalentă, care nu trece cu vederea omul, natura şi imaginaţia, fiind transpusă cu harul divin de care este înzestrată pe hârtie, pânză, sticlă, design vestimentar, fotografie şi ţesătură. Numeroasele expoziţii personale, de grup, naţionale şi internaţionale la care a participat distinsul artist plastic Ecaterina Mihai ne duc la gândul că pictoriţa ştie bine să observe nu numai frumosul omului şi al naturii, dar şi să iubească această vedere, altminteri nici nu poţi crea un lucru de valoare dacă nu ştii să-l preţuieşti şi să-l iubeşti cu adevărat. Această calitate îl deconspiră pe orice om de creaţie, căci formalismul, cinismul, orgoliul şi superficialitatea sunt de scurtă durată şi nu pot avea sorţi de izbândă. Lucrările artistice ale Ecaterinei Mihai sunt create cu mare dragoste creştinească , cu dăruire de sine şi de aceea sunt şi atractive, şi reper de meditaţii omeneşti, căci tot ce este inspirat şi realizat, ţinând cont de datinile şi obiceiurile strămoşeşti, de vrerea realităţii individului şi societăţii, are un drum lung şi de durată, cu alte cuvinte, şi viitorul artistic tot îi aparţine autorului dat. Se ştie că, dacă vrei să-i întrerupi activitatea creativă cuiva, propune-i vreun post de conducere, ca funcţiile lui să-l oblige să-şi consacre ziua de muncă altor îndatoriri de funcţionar. Ecaterina Mihai, deşi a fost numită Preşedintele al Departamentului Strategie şi Comunicare, Parteneriat Uniunea Artiştilor Plastici cu Instituţiile Statului şi Administraţia Publică Locală şi aleasă Vicepreşedinte al Asociaţiei Artiştilor Plastici, Bucureşti, membru al diferitor asociaţii, fundaţii şi cenacluri literare, a ştiut şi ştie să îmbine cu grijă activităţile statale şi obşteşti cu cele creative, care-i şi sunt rostul vieţii pe pământ. Şi organele de resort au ştiut să aprecieze activitatea creativă a Ecaterinei Mihai, decernându-i numeroase diplome de merit, de onoare şi de excelenţă, mai mult, numele domniei sale a fost inclus în „ Enciclopedia artiştilor români contemporani”. Aptitudinile manageriale ale pictoriţei Ecaterina Mihai au fost aplicate-n practică şi la participarea dumneaei la zecile de tabere de creaţie, o bună parte din ele fiind organizate chiar de domnia sa. Cu lucrările de valoare ale artistului plastic de la Bucureşti Ecaterina Mihai s-au amuzat nu numai vizitatorii din Italia, Ungaria, Grecia, Bulgaria şi Turcia, dar şi publicul larg de la Chişinău în cadrul expoziţiei personale de la Biblioteca Naţională a Republicii Moldova şi Seratei de Creaţie organizată sub auspiciile Cenaclului Literar Muzical IDEAL, sub conducerea profesorului Vasile Căpăţână. Persoane proeminente, ca Ion Hultoană, Augustin Macarie, Viorica Romaşcu, Ion Machidon, Dragoş Ciobanu, Andreea Ciupercă, Aurelia Popa-Stavri, Aristotel Bunescu, Ilie Roşianu, Anton Scornea, Daniel Prallea-Blaga şi mulţi alţii, s-au pronunţat în mijloacele de informare în masă din Ţară asupra activităţii creative a distinsului artist plastic Ecaterina Mihai. Un cuvânt de bine am găsit şi l-am scris cu suflet şi eu pentru cititorii dragi Ecaterinei Mihai!
Ion Cuzuioc
(Pictoriței Ecaterina Mihai)
Visuri de cristal

Privesc la lună și la stele,
Și-aștept culorile să-mi cadă,
Să le-aștern cu acuarele,
Să le prefac într-o baladă.

Culorile le-am prins în palmă,
Le cern cu pensula pe pânză,
Și le aduc în lumea calmă,
Să se prefacă în osânză.

Frumoasă-i lumea mea din jur,
Din pictura în ulei,
Și-am s-o redau și pe velur,
Să se plimbe pe alei.

Privesc la soarele de sus,
Și-mi sorb raze de lumină;
Un gând frumos va fi transpus,
Pentru dragostea divină.

Ion Cuzuioc / UZPR Chișinău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *