◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

În căutarea mențiunilor oficiale despre încălcări ale Codului de conduită a europarlamentarilor…

Mandatele din Parlamentul European sunt alocate în funcție de populația fiecărui stat membru, iar femeile reprezintă puțin peste o treime. Deputații din Parlamentul European sunt grupați în funcție de afinitatea politică, nu după naționalitate. Fiecare țară decide cu privire la forma pe care o vor lua alegerile pe teritoriul său, dar trebuie să garanteze egalitatea dintre bărbați și femei și votul secret. Alegerile europene se desfășoară în conformitate cu un sistem de reprezentare proporțională. Vârsta minimă pentru exercitarea dreptului de vot este de 18 ani, mai puțin în Austria, unde este de 16 ani.

Deputații din Parlamentul European își împart timpul între circumscripțiile lor electorale, Strasbourg – unde au loc 12 perioade de sesiuni pe an și Bruxelles, unde participă la perioade suplimentare de sesiune, precum și la reuniuni ale comisiilor și ale grupurilor politice. Regulile aplicabile deputaților din Parlamentul European sunt prevăzute în Statutul deputaților, adoptat în 2009 (vezi site-ul https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/ALL/?uri=CELEX%3A32005Q0684).

Codul de conduită a deputaților în Parlamentul European a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012, iar principiile sale directoare prevăd că deputații acționează doar în interes public și își desfășoară activitatea în mod dezinteresat, cu integritate, transparență, conștiinciozitate, cinste și responsabilitate, respectând totodată reputația Parlamentului European.

Codul de conduită definește conflictele de interese și modul în care deputații ar trebui să le abordeze și include dispoziții, de exemplu, cu privire la cadourile oficiale destinate deputaților și activitățile profesionale ale foștilor deputați.

Codul de conduită îi obligă totodată pe deputați să prezinte o declarație detaliată de interese financiare, precum și o declarație de participare la evenimentele organizate de terți, atunci când cheltuielile de deplasare și de cazare și diurnele deputaților sunt rambursate sau plătite direct de părți terțe. Aceste declarații reflectă obligațiile și standardele de transparență prevăzute în Codul de conduită. Informațiile furnizate de deputați în declarațiile lor pot fi găsite pe paginile individuale de profil ale acestora, dar pe site-ul https://www.europarl.europa.eu/meps/ro/about/meps nu este mențipnat cum pot fi accesate aceste pagini individuale de profil.

De asemenea, deputații au obligația de a declara cadourile primite atunci când reprezintă Parlamentul în mod oficial, în condițiile prevăzute de măsurile de punere în aplicare a Codului de conduită; aceste cadouri se înscriu în registrul cadourilor.

Orice deputat care a încălcat Codul de conduită poate primi o sancțiune din partea Președintelui Parlamentului European. Această sancțiune este anunțată de Președinte în plen și publicată în mod vizibil pe site-ul Parlamentului pe întreaga durată a legislaturii parlamentare. Am căutat – și nu am găsit – menționarea unor astfel de sancțiuni…

Puțini suntem cei care, în calitate de cetățeni europeni ai fiecăruia din cele 27 state mebre ale UE, cunoștem – și cu atât mai puțin verificăm – ce reguli trebuie să respecte un parlamentar european. Între altele, el este obligat de regulamentele UE să completeze ori de câte ori este nevoie următoarele documente ale Parlamentului European:

1. DECLARAȚIE PRIVIND INTERESELE FINANCIARE ALE DEPUTAȚILOR (vezi site-ul Declaration of Members’ financial interests (europa.eu)

2. DECLARAȚIE DE PARTICIPARE A DEPUTAȚILOR, ÎN URMA UNEI INVITAȚII, LA EVENIMENTE ORGANIZATE DE TERȚI (ANNEX (europa.eu)

3. FORMULAR PENTRU DECLARAREA CADOURILOR PRIMITE DE DEPUTAȚI ATUNCI CÂND REPREZINTĂ PARLAMENTUL ÎN MOD OFICIAL – pe site-ul Despre eurodeputați | Despre | Deputați europeni | Parlamentul European (europa.eu) este reprodusă aceeași declarație de mai sus. Puteți să verificați și Dv, stimate Cititor, eu am făcut această verificare pe 3 martie 2023, orele 06:30

4. REGISTRUL CADOURILOR – A șaptea legislatură parlamentară (PE SITE-UL gifts_register.pdf (europa.eu) NU SUNT MENȚINAȚI ANII, DUPĂ CALCULELE NOASTRE AR TREBUI SĂ FIE 2009-2013) este completat numai pentru perioada decembrie 2013-aprilie 2014, parțial, fiindcă sunt completate doar 15 rânduri pentru tot atâtea cadouri, iar Parlamentul European are 705 deputați. Din 1979, deputații sunt aleși prin vot universal direct, pentru o perioadă de cinci ani… Nu ne putem imagina că doar 15 eurodeputați din cei 705 au primit cadouri în doi ani, ca să nu mai vorbim de faptul că:

 Codul de conduită a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2012, iar Registrul cadourilor pentru legislatura 2009-2013 este completat abia din decembrie 2013…

 Probabil a șaptea legislatură parlamentară a avut o altă întindere decât cea calculată de noi, matematic – 5 ani mandatul de parlamentar european – dar pe site-ul menționat nu sunt trecuți anii…

5. REGISTRUL CADOURILOR – Parlamentul European, a opta legislatură parlamentară… Analizați singuri…

6. REGISTRUL CADOURILOR – a 9-a legislatură parlamentară. Analizați singuri…

Emilian M. Dobrescu

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *