◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

„Cele zece porunci”(Decalogul)-prima lecție de morală și educație a omenirii

         După evadarea din Egipt, Copiii lui Israel, nu au înțeles niciodată ce anume voia Moise să le transmită în privința lui Dumnezeu, trecând prin deșert.. Ei erau bucuroși că armata egipteană s-a înecat în Marea Roșie. Erau convinși că zeii puteau fi întâlniți peste tot.

            Ajunși la poalele unui munte, Moise le-a zis:

            -Așteptați aici! Eu mă voi duce pe vârful muntelui pentru a asculta următoarele porunci ale Domnului!

            Și, a urcat Moise cu toiagul muntele Sinai.Practic, el avea nevoie de liniștea înălțimilor pentru a medita. Pentru ași consulta conștiința, adică, cum scriam într-un eseu anterior, să-și cerceteze “celula lui Dumnezeu. “

            Perioada meditației lui Moise pe vârful muntelui a fost îndelungată plictisindu-i  pe evrei. Căpeteniile rămase, pentru a alunga plictiseala, a organizat un festival religios. Astfel, i-au rugat pe meseriași să facă un vițel mare de aur. Acesta fiind unul din simbolurile Domnului în religia egipteană. Așezat pe o platformă israeliții au început să se închine la el. Venerarea vițelului din aur s-a transformat într- adevărată petrecere.

            Pe neașteptate, Moise s-a întors printre ei. Văzând ce se întâmplă s-a mâniat. A oprit sărbătoarea și le-a cerut oamenilor să facă liniște. Vocea care îi vorbise pe munte îl trimisese printre ei cu o listă de Zece Porunci pe care israeliții trebuiau să le respecte imediat. Acea voce, consider că este conștiința lui Moise, conștiință care are la origini “celula lui Dumnezeu”. Aceasta fiind prima celulă vie din “ciorba” oceanul primordial care prin transformări chimice s-a transmis de la o generație la alta, din om în om.Așa cum scriam într-un eseu anterior.

            Mircea Eliade medita asupra acestui eveniment istoric: “ Destinul este acea parte din timp în care istoria își imprimă voința ei asupra noastră. De aceea trebuie să-i rezistăm, să fugim de el, să ne refugiem în Spectacol.“ La care adaug că spiritual este găselnița materiei, sau mai precis a reacțiilor chimice din celula lui Dumnezeu, din creierul nostru.

            -Am primit de la Yahweh (Dumnezeu) o listă cu ZECE PORUNCI  pe care noi, israeliții trebuie să le respectăm întocmai și imediat!

            Dumnezeu a mai fost numit: El ELOAH: Dumnezeul „Măreţ, Tare, Remarcat” (Genesa 17.1, Isaia 9.6) – sub aspect etimologic, El pare să însemne „putere”, cum e în versetul „mâna mea este destul de tare ca să vă fac rău” (Genesa 31.29). El este asociat cu alte calităţi, cum e integritatea (Numeri 23.19), gelozia (Deuteronomul 5.9) şi îndurarea (Neemia 9.31), dar ideea de bază de tărie rămâne.
ELOHIM: Dumnezeul „Creator, Puternic şi Tare” (Genesa 17.7, Ieremia 31.33) – forma plurală a lui Eloah, care găzduieşte doctrina Trinităţii. Din prima propoziţie a Bibliei, natura superlativă a puterii lui Dumnezeu e evidentă, odată ce Dumnezeu aduce, prin rostirea cuvântului, lumea în fiinţă (Genesa 1.1).El SHADDAI: „Dumnezeul Atotputernic”, „Puternicul lui Iacov” (Genesa 49.24, Psalmul 132.2, 5) – vorbeşte despre puterea supremă a lui Dumnezeu asupra tuturor lucrurilor. EL-OLAM: „Dumnezeul veşnic” (Psalmul 90.1-3) – Natura lui Dumnezeu e fără început şi fără sfârşit, liberă de orice constrângere a timpului şi cuprinde în Sine însăşi cauza timpului. „Din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu.”

EL-GIBOR: „Dumnezeu tare” (Isaia 9.6) – Numele care Îl descrie pe Mesia, Cristos Isus, în această porţiune profetică din Isaia. Ca un războinic puternic şi tare, Mesia, Dumnezeul tare, îi va nimici pe vrăjmaşii lui Dumnezeu şi va domni cu un sceptru de fier (Apocalipsa 19.15).

            Majoritatea poruncilor erau normele pentru orice comunitate care dorea să rămână unită. Iată cele Zece Porunci, scrise de Dumnezeu în piatră, fiind apoi înregistrate de Moise în Biblie în cartea Exodul:Să nu ai alţi dumnezei afară de Mine.Să nu-ţi faci chip cioplit, nici vreo înfăţişare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ, sau în apele mai de jos decât pământul.Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul, Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc, şi Mă îndur până la al miilea neam de cei ce Mă iubesc şi păzesc poruncile Mele.Să nu iei în deşert Numele Domnului, Dumnezeului tău, căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deşert Numele Lui.Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti. Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.  Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului, Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta. Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit, de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o. Cinsteşte pe tatăl tău şi pe mama ta, pentru ca să ţi se lungească zilele în ţara pe care ţi-o dă Domnul, Dumnezeul tău. Să nu ucizi.Să nu preacurveşti.Să nu furi.Să nu mărturiseşti strâmb împotriva aproapelui tău. Să nu pofteşti casa aproapelui tău; să nu pofteşti nevasta aproapelui tău, nici robul lui, nici roaba lui, nici boul lui, nici măgarul lui, nici vreun alt lucru care este al aproapelui tău.” (Exodul 20:3-17)

Cele zece porunci, sau Decalogul (din cuvintele grecești δεκα, deka, „zece” și λoγoς, logos, „cuvânt”), sunt zece reguli religioase care au o semnificație de bază în creștinism și iudaism. Textul lor se află în cărțile Ieșirea și Deuteronomul din Vechiul Testament.

Deci ce sunt aceste porunci scrise prin Moise? Deși au existat mai multe Legi, Moise a primit un set specific de legi cu premise morale, scrise de Dumnezeu și înregistrate pe tăblițe de piatra, cunoscute nouă ca și Cele Zece Porunci (sau Decalogul). Aceste Zece Porunci sunt un rezumat al Legilor – adică cerințele preliminare morale înaintea alor legi – iar ei devin de acuma o putere activa a lui Dumnezeu prin care Dumnezeu convinge omul să se pocăiască.

Israeliții cum au auzit aceste porunci au spus: A luat cartea legământului şi a citit-o în faţa poporului. Ei au zis: „Vom face şi vom asculta tot ce a zis Domnul.” (Exodul 24:7)

Faptul că în aceiași zi Duhul Sfânt a coborât printre oamenii care sau pocăit coincide cu ziua în care se sărbătoresc Cele Zece Porunci, este răspunsul plângerilor lui Christopher Hitchens. Dumnezeu se îngrijește ‘să inventăm o specie diferită’ – omul prin care a locuit Duhul Său, așa în cât să putem să trăim diferit. Acuratețea acestei sincronizări este, din nou, Semnul Lui, scris pe pânza de timp pentru ca noi să vedem și să conștientizăm atât Legea cât și Harul lui Dumnezeu.

                                                                               Al.Florin Țene / UZPR

 
 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *