◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro19.04.2024

Festivalul Internațional
de creație și interpretare „Ana Blandiana” – ediția
a XII-a, 2024

Inspectoratul Școlar Județean, Brăila, Colegiul Național „Gh. Munteanu Murgoci”, Asociația Culturală „Ars Poetica”, în parteneriat cu C.J.C.P.C.T., Brăila, Teatrul „Maria Filotti”, Centrul de Excelență, Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Muzeul Brăilei – Carol I, Colegiul Național Pedagogic „D.P. Perpessicius”, Universitatea „Dunărea de Jos”- Facultatea de Litere, Galați, Direcția Județeană pentru Cultură Mureș, alături de alte instituții din țară și din străinătate vă invită să participați la a XII-a ediție a Festivalului Internațional de creație și interpretare „Ana Blandiana”, cu tematica „O CĂLĂTORIE SPRE MAREA INTERIOARĂ”, înscris în CAEN 2023-2024, Nr. 24750; Poziția 2.1.

 

REGULAMENT

Tipul concursului: transcurricular (arii curriculare: Limbă și comunicare, Arte)

Obiectivul general/ scopul: valorizarea limbajului literar și interpretativ, în cadrul unui context cultural, în vederea formării și modelării personalității elevilor și studenților, având ca sursă de inspirație creațiile scriitorilor contemporani.

Obiectivele specifice:

– valorificarea inteligențelor multiple (verbală/ lingvistică, muzicală, intrapersonală);

– aprofundarea creațiilor lirice;

– stimularea gândirii critice și sistemice;

– încurajarea performanțelor artistice;

– dezvoltarea competențelor de argumentare/ interpretare și de reflecție.

Grupul țintă

Concursul se adresează elevilor din învățământul primar/ gimnazial/ liceal, studenților și profesorilor din țară și din străinătate.

Beneficiari indirecți:

– comunitatea locală;

– instituțiile partenere din țară și din străinătate.

Tematica: O CĂLĂTORIE SPRE MAREA INTERIOARĂ

A. Secțiunile:

I. Creație literară

Subsecțiunea I: clasele V-VIII Subtema: „Să îmi fac o luntre împletită din ierburi și flori/Și să mă las să alunec pe râu ca un plaur”

– trei poezii

sau

– un text în proză (1-2 pagini)

Subsecțiunea a II-a; clasele IX-XII

Subtema: „Dar ce caută sufletele noastre călătorind/pe lemne marine/din port în port?”

– patru poezii

sau

– un eseu (2-3 pagini)

II. Analiză literară / Traduceri (engleză/ franceză/ neogreacă);

Subsecțiunea I; Analiză literară: clasele V- VIII; scriitorii Ana Blandiana și Ghiorghios Seferis

Subsecțiunea a II-a; Analiză literară: clasele IX-XII; scriitorii Ana Blandiana și Ghiorghios Seferis

*se va alege pentru interpretare câte un text din lirica ambilor scriitori (Anexa 2:_Integrala Poemelor, Ana Blandiana; Poezii, Ghiorghios Seferis, traducere Aurel Rău)

Subsecțiunea a III-a; Traduceri: clasele IX-XII

*vor fi traduse câte două poezii din volumul Ochiul de greier, 1981, Ana Blandiana

III. Recitare:

Subsecțiunea I: clasele /V-VIII/ IX – XII

* câte două poezii din lirica Anei Blandiana

Subsecțiunea a II-a: clasele II – IV

* vor fi alese două poezii din volumul Întoarcerea lui Arpagic, Ana Blandiana

IV. Scurtmetraj: Criterii de participare:

1. formarea unei echipe din doi – patru membri; 2. reprezentarea originală a mesajului unei creații din lirica lui Ghiorghios Seferis; 3. exprimarea creativității prin folosirea unui concept regizoral autentic, susținut de interpretare, imagini și de o coloană sonoră inspirată;

4. realizarea unui film de maximum 7 minute, în care vor fi inserate creditele inițiale (numele echipei, instituția de învățământ, textul poetic valorificat) și credite finale (numele elevilor, profesorul coordonator, șablonul cu sursele utilizate/drepturile de autor);

5. Expedierea produsului final se va face în format MP4 sau AVI, calitate Full HD; rezoluție 1920:1080, prin transfer electronic (ex. wetransfer ; transfernow / ptr acces- Ctrl+click pe linkurile platformelor de transfer exemplificate), la adresa festivalanablandiana@ymail.com, cu precizarea numelui echipei;

6. Trimiterea filmului implică și autorizarea folosirii materialului de către organizatori, în contextul manifestărilor – FAB.

V. Secțiunea de comunicări științifice„ROMULUS RUSAN”

CĂLĂTORII INTERIOARE

Simpozion cu participare directă/indirectă

Secțiunea A – elevi

Secțiunea B – profesori preuniversitari și universitari, studenți

VI. Workshopuri (participare directă: speakeri, elevi și studenți)

VI.1: Satul C.- o călătorie interioară

VI.2: Euri reale, euri imaginare, euri virtuale – o odisee cyberspațială

VI.3: „Am fost la capătul lumii”

VI.4: Călătorie în timp

VI.5: Trasee interioare. De la literatură la povestea personală

VI.6: „Singură pe Drumul Mătăsii”

VI.7: „Istoria romanțată a unui safari”

***Promovarea atelierelor, precum și înscrierile participanților vor fi realizate în perioada

11 martie – 19 aprilie.

B. Criterii de evaluare:

Secțiunea I:

– abordarea originală, creativă, reflexivă a temei propuse;

– folosirea intuitivă a unor imagini artistice inedite;

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație

Secțiunea a II a:

– varietatea modalităților de analiză critică;

– expresivitatea și coerența ideilor;

– folosirea limbii literare;

– respectarea normelor de ortografie și de punctuație;

– relevanța și originalitatea traducerilor;

– folosirea adecvată a unei limbi străine (gramatică, ortografie, topică, vocabular)

Secțiunea a III a

tonalitate; mimică; expresivitate; corectitudinea recitării

Secțiunea a IV a

tehnică vocală; artistism și prezență scenică; impresie artistică

Secțiunea a V-a

– gradul de originalitate, de creativitate și de inovare în abordarea temei;

– calitatea științifică a lucrării;

– condițiile tehnice de redactare.

C. Cerințe de redactare și de expediere:

*Înscrierea participanților la concurs se va realiza prin completarea linkurilor aflate în Anexa 1.

* Expedierea lucrărilor de la Secțiunile I, II și V se va face electronic, pe adresele: festivalanablandiana@ymail.com (secțiunile I, II), simpozionfestival @ ymail.com (secțiunea a V-a)

*Textele de la Secțiunile I, II vor fi tehnoredactate cu font Times New Roman, corp 12, la 1,5 rânduri, cu diacritice, margini egale de 2 cm, aliniere – Justify; titlul va fi scris centrat și boldat. Textele se expediază, pentru fiecare secțiune, într-un singur document.

* Lucrările de la Simpozion vor fi redactate în format A4, cu font Times New Roman, 11, la distanţa de 1 rând; număr maxim de pagini – 10. Pentru aşezarea în pagină vor fi respectate următoarele cerinţe:

– margini: 2 cm – sus; 2 cm – jos; 2, 5 cm – stânga / dreapta;

– alineatele vor fi setate automat, la 1,25 cm;

– titlul lucrării: bold, aliniat stânga-dreapta, TNR, 11, urmat de un rând liber;

– titlul universitar, gradul didactic, numele şi prenumele: italic, aliniat stânga-dreapta, TNR, 11;

– instituţia de provenienţă: italic, centrat, TNR, 11, urmat de un rând liber;

– rezumatul: TNR, 11, italic, urmat de un rând liber (maximum 200 cuvinte, în limba franceză/ română);

– cuvinte-cheie (5): TNR, 11, italic, urmat de un rând liber (în limba franceză/ română).

Marcarea titlurilor menţionate în interiorul textelor/notelor/ evidenţierea unor cuvinte/sintagme se va face numai cu ajutorul cursivelor/italicelor. Pe cât posibil, se va evita folosirea aldinelor (bold), cu excepţia tilurilor capitolelor şi subcapitolelor.Citatele scurte (de până la 4 rânduri) vor fi incluse în text. Pentru citatele de dimensiuni mai mari se va folosi tehnica „îngropării” (1 cm la stânga/left, 1 cm la dreapta/right); mărimea fontului va fi 10. Referinţele vor fi inserate în text, între paranteze pătrate, după modelul: [Ricoeur, 2000: 69] şi se vor regăsi în bibliografia plasată la finalul articolului. Între note şi referinţele bibliografice se va lăsa un rând liber; referinţele bibliografice vor fi trecute în ordine alfabetică, cu TNR, 11. Versiunea electronică a lucrării va fi realizată în format doc. sau docx.

*Datele de identificare ale concurenților vor fi prezente atât în linkul de înscriere, cât și pe lucrări (în colțul din dreapta al lucrării – numele și prenumele elevului (cu majuscule), clasa, instituția, județul/localitatea, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon al profesorului; datele personale vor fi secretizate în momentul printării, de către organizatori.

*Materialele de la secțiunile a III-a și a IV-a vor fi înregistrate pe CD/DVD, folosindu-se tehnici optime – sunet, imagine, lumină. CD/DVD-urile vor fi personalizate (numele și prenumele, clasa, școala, secțiunea/subsecțiunea, numele profesorului coordonator, numărul de telefon).

*Lucrările trimise nu trebuie să fi fost participante/ premiate/ publicate la vreun concurs de creație sau la vreo manifestare științifică.

*Un participant se poate înscrie la mai multe secțiuni.

*Participanții își asumă, în totalitate, originalitatea lucrărilor. Vor fi eliminate din concurs sau din cadrul simpozionului lucrările care nu vor respecta criteriul originalității.

* Rezultatele concursului vor fi afișate pe site-ul: www. festival-anablandiana.ro și nu se contestă.

*Nu se acordă diplome de participare.

*Nu se percep taxe de participare.

D. Etapele desfășurării Festivalului „Ana Blandiana”:

– 10 februarie – 10 martie; promovarea proiectului;

– 11 martie – 31 martie; înscrierea participanților, pe secțiuni; desfășurarea la nivel local a etapei de selectarea a lucrărilor reprezentative;

– 2 aprilie – 19 aprilie; expedierea lucrărilor reprezentative, pe secțiuni;

– 23 aprilie – 19 mai; evaluarea lucrărilor; redactarea antologiei festivalului ce va cuprinde lucrările premiate;

– 24 – 26 mai; manifestările artistice ale Festivalului de Creație și de Interpretare „Ana Blandiana”, cu participare directă(lansări de cărți / reviste literare, desfășurarea Sesiunii de comunicări științifice, dramatizări, momente poetice, recital folk, premierea concurenților, ateliere tematice);

– 27 mai – 31 august; expedierea premiilor în țară și în străinătate.

E. Premierea

*Se vor acorda premii pentru fiecare dintre secțiunile/subsecțiunile concursului (Premiul I; Premiul al II-lea; Premiul al III-lea, Mențiuni; Marele Premiu „ANA BLANDIANA” ; Premii Speciale), într-un cadru festiv.

*Creațiile premiate vor fi publicate în Antologiile Festivalului. (Editura Nico, Târgu-Mureș)

*Lucrările Simpozionului, evaluate de Comitetul științific al Universității „Dunării de Jos”, Facultatea de Litere, Galați, vor fi cuprinse într-un volum, format electronic.

*Diplomele participanților la secțiunea de comunicări științifice vor fi trimise în format electronic.

*Premiile finaliștilor concursului, care nu vor putea ajunge la festivitate, vor fi expediate prin poștă.

Invitați de onoare:

Scriitoarea ANA BLANDIANA – membră a Academiei Române, a Academiei Europene de Poezie, a Academiei de Poezie „Stéphane Mallarme” și a Academiei Mondiale de Poezie (UNESCO)

Scriitorul NICOLAE BĂCIUȚ – membru al Uniunii Scriitorilor din România, redactor – șef Revista VATRA VECHE; director – Direcția Județeană pentru Cultură Mureș

Președinți/Secțiuni:

Profesor univ. dr. Simona Antofi, Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați

Inspector școlar – Limba și literatura română, Georgescu Iulia, ISJ, Brăila

Inspector școlar – Educație permanentă, prof. Ion Aurelia, ISJ, Brăila

Inspector școlar – Învățământ primar, prof. Bonciu Ecaterina, ISJ, Brăila

Inspector școlar – Arte, prof. Mirică Oana Viorela, ISJ, Brăila

 

 

***Date contact: asociatiaarspoetica@yahoo.com /telefon: 0744601422

 

 

LINKURI INSCRIERE

CREAȚIE LITERARĂ

POEZIE

GIMNAZIU – https://forms.gle/uL4EDb5sF9WTjhiVA

LICEU – https://forms.gle/rHEPj8AaSmxa9UCLA

PROZA/ESEU

GIMNAZIU – https://forms.gle/19Cx1k328bzYsxiG7

LICEU – https://forms.gle/x6Kg19yVddoor9gu5

ANALIZĂ LITERARĂ / TRADUCERI

GIMNAZIU – https://forms.gle/sT3FDKo49vZvxCaF7

LICEU – https://forms.gle/BzgTY3rHphKQJG5BA

TRADUCERI FRANCEZA – https://forms.gle/TKY93vUKcGEVQq76A

TRADUCERI ENGLEZA – https://forms.gle/XmiPdtPmA1RRZy53A

TRADUCERI NEOGREACĂ – https://forms.gle/ANfYD8qTrLyVmhqj7

RECITARE

PRIMAR – https://forms.gle/ZLAVzAF3XSAwTRYq9

GIMNAZIU – https://forms.gle/vTBKrgJNRxo8VZp2A

LICEU – https://forms.gle/1grdPG32BfnRjaST9

SCURTMETRAJ

GIMNAZIU/ LICEU – https://forms.gle/5RvGEwY81eBzvxgi9

SIMPOZION

ELEVI – https://forms.gle/m2smEGvurcpQ3TAaA

PROFESORI/ STUDENTI – https://forms.gle/xJbFYRBsV78qfEe96

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *