◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro20.04.2024

Banca Mondială: „Este timpul
să mobilizăm puterea economică a femeilor”

Pe întreg globul, evenimentele meteorologice extreme devin din ce în ce mai frecvente, cu pagube economice mai mari, chiar și în țările cele mai bogate. Insecuritatea alimentară este în creștere, iar schimbările climatice o agravează (https://blogs.worldbank.org/voices/its-time-mobilize-economic-power-women, postat pe 29 ianuarie 2024): în 2022, aproximativ 2,4 miliarde de oameni – aproape o treime din Umanitate – nu aveau acces pe tot parcursul anului la suficiente alimente sigure și hrănitoare, femeile și fetele fiind cele mai afectate – ele reprezintă aproape 60% dintre oamenii care se confruntă cu foamete severă.

La începutul lui 2024, creșterea a încetinit aproape peste tot în lume. Până la sfârșitul anului 2024, oamenii din mai mult de una din patru țări în curs de dezvoltare rămân, în medie, mai săraci decât erau în ajunul pandemiei de COVID-19. Cu toate acestea, factorii de decizie din majoritatea țărilor continuă să lase nefolosită o forță economică potențial transformatoare: femeile.

Femeile reprezintă jumătate din populația globală. Cu toate acestea, ele lipsesc în mod evident din pozițiile de luare a deciziilor, ceea ce subminează reziliența economică. Puțini șefi de stat sunt femei. Femeile rămân o minoritate în consiliile corporative, în rolurile executive și în pozițiile de conducere. Reducerea decalajului de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă ar putea crește produsul intern brut pe cap de locuitor pe termen lung cu aproape 20%, în medie, pe țări. Pe scurt, argumentul economic pentru egalitatea de gen la locul de muncă nu a fost niciodată mai puternic.

Astăzi, aproximativ trei sferturi din toți bărbații participă la forța de muncă; cu toate acestea, în Asia de Sud, participă la forța de muncă doar una din 4 femei, iar în Orientul Mijlociu și Africa de Nord – doar una din 5 femei. Această diviziune de gen dăunează dezvoltării economice, împiedică alocarea eficientă a resurselor, constrânge forța de muncă.

Încurajarea incluziunii economice egale întărește societățile și le propulsează către o mai mare rezistență. Cu toate acestea, legile sunt discriminatorii, aplicarea lor este slabă și barierele societale continuă să obstrucționeze progresul femeilor și să împiedice potențialul economic al națiunilor.

În cel puțin 65 de țări, femeile nu au profesii lucrative în transporturi, producție, construcții, apă, energie și minerit – sectoare care oferă adesea remunerații mai mari. Când femeilor li se va permite să preia locuri de muncă identice cu cele ale bărbaților, poate vor fi reduse și diferențele mari de salarizare. În 93 de țări, rămâne acceptabil din punct de vedere legal  ca femeile să fie plătite mai puțin pentru locuri de muncă de valoare egală.

Lumea nu trebuie să-și mai permită să risipească talentele a jumătate din Umanitate. A trecut mult timp consumat pentru a reforma legile, a spori oportunitățile economice pentru femei și a întări economiile în acest proces. Totuși, nu este suficient doar să promulgi legi. De asemenea, este esențial să le punem în aplicare. Pentru a avea succes, reformele economice depind de politici complementare și de instituții guvernamentale eficiente. La fel și reformele legale.

Astăzi, cele mai semnificative disparități în legislație persistă în Orientul Mijlociu și Africa de Nord, unde femeile au doar aproximativ jumătate din drepturile legale ale bărbaților, chiar dacă unele țări au intensificat semnificativ reformele în ultimii ani. Unele regiuni ale lumii, cum este Africa subsahariană, au înregistrat progrese notabile. În 2022, ultimul an pentru care sunt disponibile date, mai mult de jumătate din toate reformele au fost implementate pe continentul african, unele țări introducând reforme precum interzicerea discriminării în accesul la credit, reducerea violenței domestice sau ajutarea femeilor pentru obține un pașaport. Drept urmare, pentru prima dată, regiunea Africii sub-sahariane a trecut înaintea Asiei de Est și a Pacificului în ceea ce privește femeile, afacerile și legislația. Țările din Asia de Est și regiunea Pacificului au lansat, de asemenea, reforme semnificative, introducând politici privind concediul parental, impunând salarizare egală pentru femei și adoptând legislația care să interzică hărțuirea sexuală.

Un progres mai mare în acest sens depinde de crearea unei mai bune înțelegeri a decalajului dintre legile adoptate și rezultatele reale pentru drepturile femeilor. De aceea, Banca Mondială a lansat o nouă strategie de accelerare a egalității de gen și de dezvoltare a unui nou set de indicatori pentru a construi dovezi cu privire la modul de reducere a decalajului dintre legi și rezultate. Acesta este, de asemenea, motivul pentru care egalitatea de gen se află în centrul misiunii Băncii Mondiale de a crea o lume fără sărăcie pe o planetă viabilă.

Normele sociale joacă un rol semnificativ în inegalitatea de gen. Prin urmare, eforturile guvernelor de a promova egalitatea trebuie să depășească legislația. Este necesar să se pună în aplicare strategii noi, folosind mass-media și programe educaționale care vizează bărbați și femei. Căsătoria și divorțul, de exemplu, sunt adesea considerate chestiuni private în multe țări, chiar și atunci când este implicată violența domestică. Eforturile de reformare a legilor în acest domeniu pot întâmpina opoziție din partea celor care pretind că sunt apărători ai identității naționale sau culturale. Impasul rezultat pur și simplu prelungește dezechilibrul de putere dintre bărbați și femei, dăunând cauzei împuternicirii femeilor.

Cu toate acestea, guvernele dețin puterea de a pune în aplicare schimbări semnificative. Prin reformarea legilor și prin instituirea unor mecanisme puternice de aplicare a legii, acestea pot combate în mod eficient discriminarea de gen.

Reformele trebuie să se extindă la egalitatea la locul de muncă. Acestea includ politici egale de remunerare, îngrijire a copiilor și concediu parental și măsuri de protecție împotriva hărțuirii. Crearea unui mediu care încurajează antreprenoriatul feminin este, de asemenea, crucială: femeile au nevoie de un acces mai mare la finanțare și la tot sprijinul disponibil în mod obișnuit bărbaților. Condițiile de activitate pentru femei trebuie să fie echivalate cu cele ale bărbaților, capacitatea lumii de a ieși din criza economică a acestor ani depinde de acest factor important.

 

Emilian M. Dobrescu/UZPR

Edith Mihaela Dobrescu/Institutul de Economie Mondială

Foto: pixabay.com

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *