◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

COMUNICAT: Decizii ale Consiliului Director al UZPR

Consiliul Director al UZPR, convocat electronic la data de 17 ianuarie a.c., luând în considerare situația epidemiologică din țară și situația creată de imposibilitatea desfășurării Adunării Generale cu prezență fizică – în urma Hotărârii nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 – având în vedere obligațiile asociației de utilitate publică, conform Legii 145/2012 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, decide:

  • În data de 20 martie 2022 urmează să se desfășoare Adunarea Generală Ordinară, în format online, pentru darea de seamă și descărcarea de gestiune a UZPR, incluzând și propunerile de modificare a Statutului.
  • În perioada lunilor de vară (cu posibilitatea prelungirii termenului) va fi analizată posibilitatea organizării unei Adunări Generale Extraordinare de alegere a președintelui, pentru restul mandatului, de doi ani, până în 2024. În acest fel se vor putea reuni fizic toți membrii cu drept de vot ai Uniunii, astfel încât alegerea președintelui să se facă în deplina respectare a statutului UZPR. Data exactă a Adunării Generale Extraordinare de Alegere a președintelui va ține cont de acordul statutar al membrilor UZPR, cât și de situația epidemiologică din România, de respectarea normelor de siguranță sanitară, și va fi comunicată în timp util.

Aceste decizii vin ca urmare a celor anterioare adoptate în cadrul Consiliului Director al UZPR, convocat electronic la data de 8 decembrie 2021, care, în completarea numărului de membri în Consiliul Director, cât și a atribuțiilor, a decis:

  • În baza art. 22 pct. c) și art. 34 din Statutul UZPR, este învestit să exercite atribuțiile de președinte al UZPR dl. Sorin Stanciu, înregistrat ca vicepreședinte în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor de sub grefa Judecătoriei S1, până la organizarea Adunării Generale de Alegeri;
  • În baza art. 30 din Statutul UZPR, posturile vacante din Consiliul Director sunt ocupate pentru perioada de mandat rămasă (până la Adunarea Generală de Alegeri) de membrii supleanți Mihai Milca și Mircea Pospai.

Departamentul Comunicare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *