Se pot înscrie în UZPR :

a) directori, redactori şefi, redactori, fotoreporteri şi colaboratori de presă.
b) studenţi [ reporteri/colaboratori ], care lucrează în presă.

spre conformare, lecturare  Art. 10-12 din Statutul UZPR

Dosarul de înscriere va trebui să cuprindă următoarele documente :

 • cerere de înscriere, conform modelului – descarcă de aici (format .pdf)
 • copie după actul de identitate
 • copie după actele de studii
 • două fotografii color, tip legitimaţie
 • CV, completat cu memoriu de activitate publicistică
 • Recomandare a organismului media, în cazul colaboratorilor
 • copie după cartea de muncă (după caz )
 • cazier judiciar
 • copie după ultimul cupon de pensie ( în cazul pensionarilor)

Dosarul pentru reînscriere :

 • cerere de reînscriere conform modelului – clic aici (format .pdf)
 • actualizarea, în totalitate, a documentelor din dosarul anterior (după caz)
 • vechea Carte de ziarist (după caz)

MEMBRII UNIUNII ZIARIȘTILOR PROFESIONIȘTI DIN ROMÂNIA