◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro15.07.2024
PAȘTE LUMINOS ȘI LINIȘTIT! HRISTOS A ÎNVIAT!

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România întâmpină Sărbătorile Pascale cu smerenie în fața minunii Învierii Domnului și cu speranță în renașterea unei lumi mai bune. În vremuri dificile pentru toată societatea românească, oamenii presei sunt alături de compatrioți, pentru a-i informa, a-i sprijini, a le apăra interesele și a le spune poveștile lumii întregi. Jurnaliștii UZPR păstrează, în aceste zile sfinte, un moment de reculegere pentru colegii de breaslă plecați prea curând dintre noi, fac un bilanț al eforturilor puse în slujba binelui public, căruia i s-au dedicat, și celebrează în…

Citește mai mult

URARE DE ZIUA PATRIEI

  Stimate Surori şi Stimaţi Fraţi, membri ai LIGII CULTURALE PENTRU UNITATEA CULTURALĂ A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI        În ajunul Zilei Naţionaale a României şi a Românilor – 1 DECEMBRIE -, în anul în care Liga noastră aniversează 130 de ani de la punerea bazelor sale (15 decembrie 1890, la Bucureşti), am onoarea ca, în numele conducerii şi al meu personal, să vă adresez din inimă gândul de preţuire şi recunoştinţă pentru neobositele strădanii pentru păstrarea limbii şi a credinţei creştine strămoşeşti, pentru promovarea spiritualităţii şi valorilor care ne conferă forţa necesară …

Citește mai mult

Urare / Nichita Stănescu

Urare Clopotele norilorcu ding-danguri de ninsoarela-nceputul oreloriată-le, bat ora mare.Crugul anului se schimbă,un cuvânt rămâne-n urmă,însă prea frumoasa limbăniciodată nu se curmă,ci azvârle înaintenoi urări, numai de bine,prevestite de cuvinteninse sus, în înălţime; Să vă fie anul-an,suplu ca pe râuri unda,să nu fie bolovanpeste suflete secunda,nori să fie doar de ploaiepeste câmpuri, jos, la vale,niciodată să-ntretaieraza fragedă de soare;fie aerul curat,plin de păsări liniştite,niciodată sfâşiatde lungi fumuri stalactite;limpede vă fie apa,verde pururea pământul,nu vi-l tulbure cu sapasemnul rău, înnămolindu-l;pasul zvelt şi luna albă,gestul mâinii prietenos,niciodată steaua slabăcu luci mohorât de…

Citește mai mult

La mulți ani, România!

Avem privilegiul istoric de a fi contemporani cu încheierea primului centenar al Marii Uniri și nutrim speranța că îi vor urma altele. Nutrim, de asemenea, speranța că la următorul Centenar, poate și mai devreme, vom celebra Unirea cu un contur al hărții așa cum l-au rotunjit oamenii mari ai României Mici, nu așa cum au ciuntit-o oamenii mici ai României Mari, care nu au fost în stare s-o păstreze intactă. Și încă nutrim speranța ca noi, cei de azi, să înțelegem și să ne asumăm responsabilitatea uriașă de a gestiona,…

Citește mai mult

MESAJUL adresat redacției cotidianului Jurnalul. ro

Împlinirea a 25 de ani de la apariția primului număr al ,,Jurnalului Național’’ îmi oferă fericitul prilej de a vă adresa, în numele Consiliului Director al Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, al membrilor și simpatizanților uniunii noastre de creație, cele mai sincere felicitări pentru activitatea neobosită a publicației dumneavoastră, consacrată promovării valorilor fundamentale ale democrației moderne și, deopotrivă, pentru curajul și profesionalismul cu care vă îndepliniți această nobilă misiune. Astăzi, Jurnalul.ro reprezintă un reper esențial și un argument definitoriu pentru recunoașterea și respectarea rolului presei în viața cetății și, totodată,…

Citește mai mult