◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro16.04.2024
Mircea Popa. Recuperarea publicisticii lui Lucian Blaga

Dintr-o bibliografie de referință privitoare la Lucian Blaga nu poate lipsi contribuția de seamă a istoricului și criticului literar clujean Mircea Popa, care încă din 1973 și-a propus, într-un program documentar total inedit, recuperarea publicisticii de tinerețe a lui Lucian Blaga, în volumul purtând un titlu de poem blagian, Ceasornicul de nisip (volum apărut în colecția „Restituiri” a Editurii „Dacia” din Cluj, 332 p., cuprinzând nu mai puțin de 71 de texte, între care se află multe din cele nesemnate și extrase din ziarele „Voința” și „Patria”). Avem a face…

Citește mai mult

„Al doilea testament”. Recitind pagini din publicistica lui Grigore Vieru

În zi de 27 martie 2008, pe fundalul apropierii Sfintelor Paști, Grigore Vieru rostește la Adunarea consacrată împlinirii a 90 de ani de la votarea Actului Unirii Basarabiei cu România, un text esenţial pentru ceea ce numim, în opera și viaţa poetului, pătimire basarabeană și tragicul ființei umane crecută în nelibertate, cu sârma ghimpată din fundul grădinii natale care i-a zgârâiat inima. Poetul și-a intitulat textul-discurs Al doilea testament sau Despre foame, jandarmi și tsunami. Alăuri de Primul testament (texte cuprinse în volumul „Taina care mă apără”, Editura Princeps Edit,…

Citește mai mult

În cetatea de argint a unei vieți și a unei opere

Despre „Pietre de vad”, cele patru volume de publicistică ale lui Emanoil Bucuța (Emanoil Popescu), apărute între 1937-1945 la Casa Școalelor, autorul spunea că sunt „popasuri luminoase  în viața de frumusețe sau de gândire a vremii.” Culegerea scriitorului și profesorului Iulian Dămăcuș, Emanoil Bucuța interpretat de…, apărută la Napoca Star în 2021, în seria Biblioteca de critică,  este, la rându-i,  popas în viața de gândire a vremii noastre, îndreptățit să restituie intensitatea unei vieți și a unei opere care își supraviețuiesc.  Biografia și bibliografia, destinul editorial și critic al lui…

Citește mai mult

Mihai Cistelican: „Publicistica lui Ion Brad (1929-2021)”

 1. E un lucru îndeobște cunoscut că, indiferent ce poziții a ocupat în aparatul de partid și de stat, scriitorul ION BRAD (8 noiembrie 1929 – 6 februarie 2019) a avut un comportament moderat, nefăcând rău nimănui, după cum însuși a mărturisit și au confirmat mulți confrați de breaslă. Într-un document lucrat la Secția Organizatorică și Cadre a CC a PCR, datat „27.X.1979”, se menționa, pe lângă atitudinea conștiincioasă în rezolvarea sarcinilor încredințate, o anumită „atitudine împăciuitoristă” și lipsa de „vigilență” față de un redactor care avea „manifestări dușmănoase” (a…

Citește mai mult

CEI VECHI ȘI DREPȚI în publicistica lui IOAN ALEXANDRU. S-au împlinit 80 de ani de la nașterea scriitorului

Cei care și-au lămurit ființa prin dragoste ziditoare, cei vechi și drepți, sunt numiți în publicistica lui Ioan Alexandru fiii luminii.  Aducând în lume rodul, precum propovăduiește evanghelia, rodul care rămâne,  ei sunt ctitori de spiritualitate, voievozi, istorici și zugravi, arhitecți și lemnari, țărani și dieci, învățători și diplomați, „mii de nume, unul mai frumos decât celălalt, unii jupuiți de vii, decapitați, trași pe roată, aruncați în ocne și-n prăpastii prin temnițele imperiilor sub paloșul gâdelui, oriental sau occidental, nebuni pentru ideea Dreptății”. Iubitori de patrie și de locul în…

Citește mai mult

,,Spiritul național în publicistica și proza eminesciană”

În perioada anilor 1870, când spiritual naţional românesc începuse să prindă rădăcini în urma unirii Principatelor Române, Moldova şi Ţara Românească, mulţi scriitori au militat pentru promovarea naţionalismului ca fenomen al iubirii de glia strămoşească, a limbii române, a credinţei creştine în spiritual ortodoxiei şi a tradiţiilor poporului din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic. În acest context a început Mihai Eminescu să publice articole în care a promovat spiritul naţional românesc. Primele articole publicate de poet, în număr de trei, au apărut la Buda-Pesta, în ziarul „Federaţiunea” sub conducerea lui Alexandru Roman, membru…

Citește mai mult

ION CUZUIOC LA VÂRSTA ÎNŢELEPCIUNII…

E dificil să scrii despre un confrate medic şi cu atât mai mult despre un scriitor, publicist ieşit din tagma medicilor. Ce n-aţi spune, dar un medic are o formă aparte de gândire. Fiind în permanenţă confruntat cu durerea, medicul pe multe le înţelege, pe multe le iartă. ION CUZUIOC a răbufnit din Medicină în arta scrisului şi se grăbeşte să împarte „medicamente” pentru cei suferinzi, împătimiţi ai artei,  lecturii,  fie sub forma unor tablete, romane, epigrame şi a publicisticii,  altor „doftorii”pe care le posedă la acelaşi grad de maturitate. …

Citește mai mult

,,SPIRITUL NAŢIONAL ÎN PUBLICISTICA ŞI PROZA EMINESCIANĂ”

În perioada anilor 1870, când spiritual naţional românesc începuse să prindă rădăcini în urma unirii Principatelor Române, Moldova şi Ţara Românească, mulţi scriitori au militat pentru promovarea naţionalismului ca fenomen al iubirii de glia strămoşească, a limbii române, a credinţei creştine în spiritual ortodoxiei şi a tradiţiilor poporului din spaţiul Carpato-Danubiano-Pontic. În acest context a început Mihai Eminescu să publice articole în care a promovat spiritual naţional românesc. Primele articole publicate de poet, în număr de trei, au apărut la Buda-Pesta, în ziarul „Federaţiunea” sub conducerea lui Alexandru Roman, membru…

Citește mai mult

Daniel Marian, noi incursiuni în lumea poeziei

 Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, a organizat în ziua de 14 iunie 2019, la Sala de Lectură a instituției, o întâlnire cu jurnalistul și poetul Daniel Marian care, cu acest prilej, și-a lansat cinci volume de versuri: Recunoașteri reflexe realminteri (Editura Inspirescu, Satu Mare, 2019), Primejdiile de la iubirile-ncoace (Kaitangata, New Zealand, 2019), Șampanie cu veverițe (Kaitangata, New Zealand, 2019), Prispaș în cartierul cu șoapte (Kaitangata, New Zealand, 2019) și Parfum de viață, esențe tari (Deva, 2019). Daniel Marian face parte din acea generație de…

Citește mai mult