◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro23.07.2024
EMINESCU, CA VEŞNICIA CERULUI

  Dor de Eminescu   Au curs atâtea verbe pe pagini de poveste Cum curge Oltul de veacuri prin Carpaţi Şi dorul si-a cioplit cuvintele pe creste Cum iubirea trece  de la părinţi în fraţi.   De atâta dor  zăpezile cer poeme în brazde Şi cuvintele lui se fac stele pe cer de ape, Paginile, în clipe ancestrale, ne sunt gazde, Şi, pe neştiute  vin din veşnicie să se-adape.   Îmi este dor de Eminescu pe înserate Când îi citesc versul pe genunchi de iubită, Construiesc din metafore cu migală palate Şi alături…

Citește mai mult

Jurnaliștii nu mor niciodată – în memoria ziaristului Doru Dinu Glăvan

A şaptea zi după Doru Dinu Glăvan   După ce Dumnezeu a sfinţit lucrarea Lui Cuvântul în tine a căpătat mişcare A ochilor ce dau de ştire în ziua nimănui Spre a înţelege noua-ntruchipare.   În această zi ai împărţit bucăţi din tine, Poeme să le-nţelegem în ceas de mântuire, Ajutorul pătrunderii în măduva timpului ce vine, A leoaicei cu ochii verzi eliberată de iubire.   O mie de ani într-o singură zi Proclamă un ceas fără eroare, În duminica de suflet te-aştept să vii Poemul să-l citeşti întruchipat din…

Citește mai mult

Aforisme pentru înțelepciunea ziariștilor

Creațiile literare au arătat cititorilor calea spre adevăr. A ierta este de a înțelege diferența dintre două negații. Judecata justiției în a face dreptate nu e dreaptă, după cum mila excesivă nu face dreptate. Un neam omenesc nu este înțelept dacă nu are indivizi înțelepți. Nu există țară bogată și locuitorii ei săraci și nici oameni bogați în țară săracă. E mai ușor să manipulezi masele decât un individ. Geniul  nu trebuie să combată  creatorul de alături, ci a-l apropia. Cel care gândește mai înainte decât societatea este neînțeles și…

Citește mai mult

Un ochi plânge și un altul râde în cultura română

Al. Florin Ţene: „Literatura în folosul democraţiei şi democraţia în slujba culturii la români, dar şi în folosul dictaturii comuniste“             I- FIRAVE IDEI DE DEMOCRAŢIE LA ÎNCEPUTURILE LITERATURII ROMÂNE.             În istoria Ţărilor Române democraţia prin cultură a apărut mult mai înainte decât  democraţia promovată de politic.             Însăşi cuvântul  grec demoskratos înseamnând: demos “ popor“ şi kratos  ” putere “,  ne duce cu gândul la faptul că această formă de guvernare este menită să asigure egalitatea cetăţenilor în faţa legii, libertatea cuvântului, a presei, a întrunirilor, partriciparea la guvernare prin instituţile democratice, ca parlamentul, votul…

Citește mai mult

A apărut volumul de critică literară și eseuri “Aventurile ideilor printre metafore “ de Al.Florin Țene

            Harnicul scriitor și jurnalist Al.Florin Țene este din nou în librării cu masivul volum de critică și eseuri, cuprinzând 726 de pagini, având  în loc de prefață o analiză profundă semnată de Voichița Tulcan Macovei, intitulată “Filosofia-bază a dezvolt[rii literaturii și treaptă de înțelegere a existenței sociale “ în opera lui Al.Florin Țene.             Volumul ce cuprinde 106 eseuri și cronici literare, ap[rut la Editura Vatra Veche, din Târgu Mureș, se constituie într-un evantai  de idei despre literatura universală și în special literatura contemporană. Analizele profunde asupra evoluției…

Citește mai mult

Ce este patria, mamă ? Întrebare de 1 Decembrie

Nu ştiu cum am urcat în căruţa vieţii mele, Nu m-a întrebat nimeni dacă doresc să mă nasc, mi-aduc aminte doar că părinţii erau înjugaţi la ea pe-o cale de stele robi la o zdreanţă de care ţineau cu dinţii. Nu m-au întrebat De vreau s-au nu Să urca pe înserat În căruţa cu roţile Celor patru anotimpuri: Copilărie, tinereţea, Maturitatea şi bătrâneţea… Scârţâia din toate încheieturile Pe osie, tristeţea. “Mamă?”-am întrebat-o, când noaptea ardea pe rug… ea trăgea la jug şi tata rătăcea prin gând. “Ce este Patria,mamă?” -Eee…!Ce…

Citește mai mult

Lumină din cuvinte pentru jurnaliști / Decalogul trei

1.  Consecinționalismul și deontologia sunt o cale de a sublinia diferența dintre scopuri și mijloace. Un consecinționalism propune judecarea caracterului moral  sau imoral, bun sau rău, pe baza consecințelor; o acțiune este văzută mai degrabă ca mijloc pentru realizarea anumitor scopuri dezirabile și este bună sau rea în funcție de cât de eficientă se dovedește în raport cu atingerea scopului. 2. „Scopul justifică mijloacele atâta vreme cât el însuși este justificat”.Scria Lev Troski în 1936.Scopul este, la rândul lui, o anumită stare a lucrurilor, precum starea de fericire, ce rezultă sau este…

Citește mai mult

Cunoscutul scriitor Al. Florin Țene a debutat cu un roman polițist

             Autor a numeroase volume de poezie, proză, romane, eseuri, teatru, interviuri, critică și publicistică, președintele Ligii Scriitorilor Români este prezent în librării cu primul său roman polițist.             Romanul polițist e o narațiune al cărui subiect îl constituie o anchetă condusă cu metode criminaliste specifice, de un polițist sau de un detectiv privat. „Primul roman polițist modern a fost scris de Edgar Allan Poe și se numea The Murders in the Rue Morgue (în română Dubla crimă din strada Morgue). Maestrul absolut al genului rămâne însă Sir Arthur Conan Doyle, creatorul detectivului Sherlock Holmes, asistat de doctorul Watson. Plictisit de succesul…

Citește mai mult

Metafore

1 –Metafore  ce ţin de mână ideile să nu rătăcească Erudiţia nu înlocuieşte talentul. Scriitorii din generaţia optzecistă susţin inversul acestei idei..dar,a te baza numai pe erudiţie există în mod sigur riscul de a creea ceva insipid, sterp şi anost. Talentul împletit cu erudiţia şi experienţa de viaţă concură la crearea unor opere viabile. Generaţiei optzeciste, care a publicat până în 1989, le lipsea experienţa de viaţă. Operele lor de atunci sunt insipide, seci şi fără suflet. Iar spusele,aparent paradoxale,ale lui Jules Renard, cu cât citeşti mai mult, cu atât imiţi…

Citește mai mult

INTERPRETAREA OPERELOR LITERARE ÎN ARTICOLELE DE PRESĂ

Interpretarea operelor literare se impune atunci când există ruptură dintre autor şi cititor O operă literară este necesar să fie interpretată atunci când înţelegerea ei este greu de înţeles, când sensul ei este inaccesibil sau abscons, cum teoretizau opzecişti şi postmoderniştii de la noi pentru aşi justifica incoerenţa operelor pe care le scriau, şi când, din aceste motive, se produce o rupere de contact între autor şi cititor. Se pune fireasca întrebare cum a fost cu putinţă să se ajungă aici? Căci opera literară doar are menirea să facă cunoscut…

Citește mai mult

Articolul de presă formă de exprimare a societăţii

A explica înţelesul teatrului ca „expresie a publicului”, parte componentă a societăţii, în primul rând trebuie să acceptăm un dat de facto, că în acest context două unităţi sunt de facto: prima, realitatea socială în care omul e deopotrivă subiect şi obiect de partea cealaltă, articolul, reportajul, ancheta etc,(mesaj, cod, valoare), ca realitate percepută de jurnalist, instituită de subiectivitatea creatoare a ziaristului. În acest sens, articolul, reportajul, investigația, ancheta jurnalistică,apare ca însuşi nucleul întregului proces, confirmată astfel de sensul desfăşurării lui şi de poziţia privilegiată ce o deţine faţă de…

Citește mai mult

Cronica cenaclului Radu Stanca

La cenaclul „Radu Stanca „ Medalionul literar”Rolul personalităților în înfăptuirea Marii Uniri „ Ședința cenaclului literar” Radu Stanca” , din data de 9 mai, patronat de Liga Scriitorilor Români, din cadrul Centrului multifuncțional de servicii integrate pentru vârstnici nr.2, (coordonator Ligia Bocșe ), s-a deschis cu intonarea Imnurilor Europei și al României, după care scriitorul Al.Florin Țene, președintele și fondatorul cenaclului a anunțat ordinea de zi. Astfel, profesoarea Lucia Elena Locusteanu a vorbit despre cartea lui Al.Florin Țene, intitulată sugestiv”Aventura ideilor”, apărută la Editura UZP, cu o postfață de Doru…

Citește mai mult