◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro13.04.2024

AM SOLICITAT TUTUROR MEMBRILOR COEZIUNE ȘI CREDINȚĂ STATUTULUI DE MILITAR

(dialog cu colonelul (r) NEGOIȚĂ Alexandru Toma – președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.A.I. Filiala „Țebea”, județ Hunedoara)

– Pentru început, punctați-ne câteva date biografice.

– Sunt colonel în rezervă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. M-am născut în municipiul Ploiești, județul Prahova. Am crescut și învățat în municipiul București, absolvind Liceul de aviație Băneasa, după care am lucrat în cadrul fabricii de avioane București. Am efectuat stagiul militar obligatoriu. Am fost selecționat pentru admiterea în Școala militară de ofițeri a Ministerului de Interne, unde am susținut examen de admitere și am fost declarat admis. Am absolvit Școala militară de ofițeri activi ai M.A.I. cu gradul de Locotenent, ulterior absolvind și Facultatea de Științe Juridice a Academiei de Poliție „Al. I. Cuza”, specialitatea drept. Am mai absolvit și Cursul Postuniversitar de Management Resurse Umane din cadrul Universității Petroșani și cele de Master în cadrul Facultății de Drept și Științe Sociale, Specializarea Instituții de Drept Privat din cadrul Universității „1 Decembrie 1918” Alba-Iulia. Pe parcursul carierei am urmat și alte cursuri de specializare, important fiind cel de Monitor O.N.U. din cadrul Poliției Civile O.N.U. Mai menționez faptul că în întreaga mea carieră, am deținut diferite funcții de conducere atât în cadrul Jandarmeriei Române, a Poliției Române, a Inspectoratului General pentru Imigrări, cât și în cadrul Ministerului Afacerilor Interne.

– Sunteți președintele asociației, care este menirea acesteia?

– Asociația Națională a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (A.N.C.M.R.R.) din M.A.I. Filiala „Țebea”, Hunedoara este persoană juridică română de drept privat, de utilitate publică, fără scop patrimonial, independentă, democratică, apolitică și nonprofit a cadrelor militare în rezervă și în retragere din M.A.I. Asociația are însemn heraldic specific, cu deviza „CONSECVENȚĂ ȘI VIGILENȚĂ (CONSTANTIA ET VIGILANTIA)” și funcționează sub înaltul patronaj al președintelui României, în calitatea sa de comandant al Forțelor Armate, sub patronajul M.A.I., ministrul fiind președinte de onoare – tradiție preluată de la înaintași (S.O.R.P.A.), conform Decretului Regal nr. 452/1924. Scopul și menirea asociației sunt menținerea și permanența legăturii dintre rezerviști, societatea civilă și cadrele active ale ministerului. Ea participă la elaborarea de studii și concepte pe teme de asigurare a ordinii sociale, a promovării și respectării legalității legilor, propune temeiuri juridice privind drepturile și libertățile cetățenilor și a normelor internaționale, respectă cu sfințenie valorile fundamentale ale democrației, ale interesului și ale simbolurilor naționale ale României.

– Cine poate fi membru al asociației?

– Poate fi membru orice rezervist, cetățean român, provenit din cadrele active ale unităților Ministerului Afacerilor Interne, indiferent de sex, vârstă, naționalitate, rasă, religie, apartenență politică ori situație materială, dacă solicită aceasta și semnează o adeziune la filiala în a cărei rază își are domiciliul. Pot fi primiți ca membri ai asociației și rezerviști din alte structuri ale sistemului de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească, numai în localitățile unde nu există organizații proprii ale acestora, precum și membrii de familie ai rezerviștilor care beneficiază de pensie de urmaș.

– Cum atrageți membrii și care sunt beneficiile acestora?

– Asociația apără drepturile și interesele cadrelor militare în rezervă și în retragere, ale familiilor acestora în relațiile cu M.A.I., cu autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, precum și cu organizațiile similare din țară și străinătate, în spiritul devizei asumate, realizează cerințele cultivării patriotismului, înfăptuirea aspirațiilor membrilor săi în domeniul militar și de protecție socială. Asociația contribuie la cultivarea trecutului național român, la comemorarea evenimentelor și a personalităților istorice ale României. În același timp se implică în acțiuni de conservare a locurilor de cinstire a eroilor patriei și participă la educarea tineretului în spiritul dragostei față de patrie, de trecutul glorios al poporului român și de tradițiile sale.

– Câți membri sunt în asociația pe care o conduceți?

– În cadrul asociației sunt cadre provenite din toate structurile Ministerului Afacerilor Interne, mare parte a acestora fiind polițiști, jandarmi, pompieri. Avem la data actuală un număr de 471 membri înscriși, număr care se află în continuă creștere datorită numărului mare de treceri în rezervă a cadrelor care îndeplinesc condițiile de pensionare militară.

– Am aflat că nu demult au avut loc alegeri la nivelul asociației.

– Da. În data de 17 mai 2019, a avut loc Conferința Anuală a Asociației la care au participat reprezentanții tuturor subfilialelor din județul Hunedoara, conducerea Comitetului Executiv și a Biroului Executiv, precum și invitați din cadrul structurilor reprezentative ale județului, cum ar fi Prefectul Județului Hunedoara, domnul Flavius Tiberiu KISZELY, șefii I.P.J. Hunedoara, I.J.J. Hunedoara, Centrului Militar Județean, al A.N.C.M.R.R. „Al. I. Cuza” din M.Ap.N. Filiala „Sarmizegetusa” Județul Hunedoara, a Asociației Naționale a Veteranilor de Război Filiala Județului Hunedoara precum și alți invitați. Au fost elaborate și dezbătute documentele asociației, iar în încheiere au fost efectuate alegeri pentru o nouă structură de conducere.

– Ați fost ales președinte al asociației. De ce credeți că meritați această funcție?

– Nu știu dacă trebuie să spun eu cât și de ce merit această funcție. O pot face cei care m-au ales. Dar vă pot spune ce am încercat să fac în cei patru ani de mandat ca președinte al asociației noastre. Am solicitat tuturor membrilor coeziune și credință statutului de militar pe care vremelnic unii politicieni au încercat să ni-l fure. Reafirm că unele drepturi pentru care militează în prezent asociația nu sunt lipsite de legitimitate, nu sunt privilegii și nu reprezintă pretenții fără justificare sau recompense. Ele se cuvin acestor cadre militare după zeci de ani de serviciu în condiții dure, suportând rigorile vieții militare și privațiuni de tot felul, sacrificându-și sănătatea, uneori libertatea, familia și chiar viața, făcându-și cu onoare și demnitate datoria față de țară, având mereu tricolorul în suflet. Am încercat și cred că am reușit să fac totul pentru o bună și strânsă colaborare între toate structurile de apărare din județul nostru, pentru o foarte bună reprezentare a intereselor cadrelor militare în raport cu structurile administrației județene și locale, pentru o mai bună cunoaștere și susținere a tuturor cadrelor din Ministerul Afacerilor Interne. Am susținut temeinic toate inițiativele membrilor asociației și am elaborat actele juridice necesare obținerii drepturilor acestora, cuvenite în raport cu legea. Am organizat întâlniri de lucru și schimburi de opinii cu toți camarazii de arme pentru a fi împreună la toate evenimentele și comemorările faptelor de arme ale eroilor noștri.

– Ce activități se organizează cu membrii asociației?

– În acest an ne propunem să participăm la cât mai multe întâlniri, în mod special ținând cont că în perioada următoare vor avea loc evenimente deosebite în activitatea asociației noastre și în special „Marea Sărbătoare Națională de la Țebea” din luna septembrie, când se împlinesc 195 de ani de la nașterea eroului național, Avram Iancu (patronul spiritual al asociației noastre) și 147 de ani de la moartea sa, ocazie cu care se vor organiza expuneri privind semnificația evenimentelor aniversate, prezentare de programe cultural-artistice, excursii la obiectivele istorice ale județului nostru, precum și înmânarea unor distincții omagiale membrilor asociației noastre.

– Cum colaborați cu conducerea județeană a poliției române și cu celelalte instituții din județul nostru?

– Inspectorul Șef al I.P.J. Hunedoara, domnul Comisar Șef de poliție  Ovidiu Gabriel BÎRLEA este de drept și Președintele de Onoare al filialei noastre. De aceea, legătura cu Inspectoratul Județean de Poliție se realizează în foarte bune condiții și avem sprijinul total al conducerii acestuia. Pot menționa faptul că, avem încheiate protocoale de colaborare cu mai toate structurile de apărare, ordine publică, siguranță națională și autoritate judecătorească, atât la nivel central, cât și local. Cu celelalte instituții administrative se colaborează conform Statutului Asociației și se menține o permanentă legătură pentru o cât mai bună cunoaștere a problemelor sociale cu care se confruntă cadrele militare în rezervă și în retragere.

– Ministerul de Interne, conducerea acestuia, vă sprijină cu ceva?

– Suntem parte din Asociația Națională a cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din M.A.I. ca structură centrală, care la rândul ei face parte din structura Ministerului Afacerilor Interne. Structura centrală coordonează și conduce toate filialele județene, emite actele statutare ale acesteia și reprezintă interesele coordonate ale tuturor membrilor în raport cu conducerea ministerului.

– La ce v-ați gândit să organizați pe viitor pentru o funcționare eficientă a activității asociației pe care o coordonați cu profesionalism.

– Ne propunem să sprijinim și să vitalizăm activitatea subfilialelor din teritoriu, acestea fiind organizate în mai toate municipiile și orașele mari din județ, pentru a putea să cunoaștem mai în detaliu problemele sociale și de sănătate ale membrilor noștri. Dorim să creăm un fond de întrajutorare a persoanelor cu probleme de sănătate. În funcție și de problemele ridicate, vom încerca să elaborăm toate documentele necesare rezolvării acestora cu operativitate.

– Se apropie aniversarea „Zilei Rezervistului Militar”. Cum întâmpinați acest eveniment?

– Data de 31 mai, „Ziua Rezervistului Militar”, este o zi specială în calendar, consacrată drept moment de referință pentru a omagia venerabilii înaintași  care ne-au învățat de-a lungul timpului lecția demnității și a patriotismului, dovedind, prin fapte, că iubirea de țară este cea mai nobilă virtute. Ziua Rezervistului Militar și ziua înființării Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere (A.N.C.M.R.R.) din M.A.I., la data de 5 iunie 1991, stă sub semnul unității noastre și a credinței de a promova acest principiu în întreaga noastră activitate și de a ne afirma ca un segment socio-profesional aparte în societatea românească. În acest context, se vor organiza expuneri privind semnificația evenimentelor aniversate, prezentare de programe cultural-artistice, precum și înmânarea unor distincții omagiale membrilor asociației noastre. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să ne legitimăm existența în evoluția noastră istorică, să glorificăm trecutul, să ne venerăm înaintașii, să acționăm cu dăruire și abnegație pentru îndeplinirea nobilelor misiuni asumate în spiritul devizei „PRO PATRIA ET ORDINE IURIS (PENTRU PATRIE ȘI ORDINEA DE DREPT”). În slujba țării, păzitori ai ordinii, oamenii Internelor (polițiști, jandarmi, pompieri, polițiști de frontieră) s-au aflat și se află într-o continuă stare de mobilizare. Ei veghează zi și noapte cu modestie, sârguincios, cu devotament, credință și spirit de sacrificiu pentru odihna liniștită a cetățeanului, pentru apărarea vieții și a avutului său.

Ioan Vlad / UZPR

Georgeta-Ileana Cizmaș / UZPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *