◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

Mondializare. Programul de acțiune și parteneriatele pentru apă

Programul de acțiune privind apa

„Nu poate exista dezvoltare durabilă fără apă”, a declarat Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, care a cerut, într-o conferință, „reafirmarea angajamentului nostru de a ne servi viitorul comun. Să luăm noi măsuri acum pentru a construi un viitor în care apa să fie garantată pentru toți”. Această conferință a demonstrat un adevăr central: „apa ne unește pe toți: se referă la sănătate, salubritate, igiena și prevenirea bolilor; este sinonim cu pacea; se referă la dezvoltare durabilă, lupta împotriva sărăciei, sprijinirea sistemelor alimentare și crearea de locuri de muncă și prosperitate și este o chestiune legată de drepturile Omului și egalitatea de gen. Toate speranțele Omenirii pentru viitor depind, într-un fel, de crearea unor noi căi științifice pentru a aduce la viață Agenda Apei. Ele depind de îndeplinirea angajamentelor inovatoare, incluzive și orientate spre acțiuni asumate de statele membre și de alții la această Conferință”, a spus secretarul general, subliniind următoarele idei: 1. consolidarea accesului la apă ca drept fundamental al Omului; 2. reducerea presiunilor asupra sistemului nostru hidrologic și asigurarea unei bune luări a deciziilor și a politicilor inteligente privind apa; 3. dezvoltarea de noi sisteme alimentare alternative pentru a reduce utilizarea nesustenabilă a apei pentru producția de alimente și pentru agricultură; 3. proiectarea și implementarea unui nou sistem global de informații despre apă pentru a ghida planurile și prioritățile până în anul 2030; 4. integrarea abordării noastre privind apa, cu ecosistemele și climatul pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și consolidarea comunităților, care include infrastructura rezistentă, conducte de apă și programe de tratare a apelor uzate, precum și asigurarea ca toată populația lumii să fie protejată prin sisteme de avertizare timpurie împotriva dezastrelor naturale până în 2027; 5. continuarea eforturilor pentru justiția climatică și desfășurarea de acțiuni globale pentru a limita încălzirea globală la o creștere de 1,5 grade Celsius; 6. accelerarea semnificativă a atragerii de resurse și investiții pentru a spori capacitatea tuturor țărilor de a atinge Obiectivul 6 de Dezvoltare Durabilă (ODD6).

Secretarul general al ONU a remarcat că sunt luate în considerare o serie de alte acțiuni ulterioare – inclusiv numirea unui trimis special pentru apă pentru a promova importanța securității apei.

Președintele Adunării Generale a Națiunilor Unite, Csaba Kőrösi, s-a declarat „inspirat de hotărârea care ne unește pe toți în încercarea de a nu mai risipi apa” și „uimit de ambiția și solidaritatea demonstrată de a proiecta un viitor sigur pentru toți”. El a salutat „o agendă inspirațională, cooperantă, transfrontalieră și transformatoare a apei pentru dezvoltare durabilă și reziliență”, pentru care au fost promise peste 300 de miliarde de dolari la această conferință, „cu potențialul de a debloca cel puțin 1 trilion de dolari pentru realizări socio-economice și ecosistemice. Rezultatul acestei conferințe nu este un document obligatoriu din punct de vedere juridic, dar realizează o pagină de Istorie”, a spus președintele Adunării Generale. „Trebuie să ne respectăm angajamentele din Agenda Apei și avem nevoie de acțiuni transformatoare și hotărâte”, a conchis el. 

 

Parteneriatele pentru apă

La nivel mondial, două miliarde de oameni, adică 26% din populație sunt lipsiți de acces la apă potabilă și 3,6 miliarde de oameni (46%) nu au acces la un sistem de canalizare gestionat în mod sigur, potrivit Raportului privind dezvoltarea resurselor de apă, publicat de UNESCO și UN-Wate și lansat la Conferința mai sus menținată. Alte două-trei miliarde de oameni se confruntă cu deficit de apă Timp de cel puțin o lună pe an, ceea ce prezintă riscuri grave pentru mijloacele lor de existență, în special pentru securitatea alimentară și accesul la electricitate. Se preconizează că populația urbană globală care se confruntă cu un deficit de apă se va dubla de la 930 de milioane în 2016 la 1,7-2,4 miliarde de oameni în 2050.

Secetele extreme și prelungite au, de asemenea, un impact tot mai mare asupra ecosistemelor și duc la consecințe dezastruoase pentru speciile de plante și animale: „Este o nevoie urgentă de a stabili mecanisme internaționale puternice pentru a preveni scăparea de sub control a crizei globale a apei. Apa reprezintă viitorul nostru comun și este esențial să acționăm împreună pentru a o împărtăși în mod echitabil și a o gestiona în mod durabil”, a declarat directorul general al Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură (UNESCO), Audrey Azoulay. „Sunt multe de făcut și timpul nu este de partea noastră. Acest raport demonstrează ambiția noastră și acum trebuie să ne unim și să ne intensificăm acțiunile. Acesta este momentul să facem diferența”, a adăugat președintele ONU-Apă și directorul general al Organizației Internaționale a Muncii (OIM), Gilbert F. Houngbo.

Aproape toate intervențiile legate de apă implică o formă de cooperare: cultivarea pământului necesită utilizarea sistemelor de irigare comune fermierilor. Furnizarea de apă potabilă la un cost accesibil orașelor și zonelor rurale este posibilă numai prin gestionarea comună a sistemelor de canalizare și de alimentare cu apă. Și cooperarea dintre aceste comunități urbane și rurale este esențială pentru a asigura atât securitatea alimentară, cât și menținerea veniturilor fermierilor.

Gestionarea râurilor și a acviferelor care trec granițele internaționale face problema cu atât mai complexă. În timp ce cooperarea pe bazinele transfrontaliere și acvifere s-a dovedit a avea multe beneficii dincolo de securitatea apei, inclusiv deschiderea unor canale diplomatice suplimentare, doar 6 dintre cele 468 de acvifere internaționale partajate în lume fac obiectul acordurilor oficiale de cooperare.

De Ziua Mondială a Apei, Națiunile Unite solicită o cooperare internațională mai puternică în utilizarea și gestionarea apei. Acesta este singurul mod de a evita o criză globală a apei în deceniile următoare.

Serviciile de mediu, legate de controlul poluării și îmbunătățirea biodiversității, se numără printre beneficiile comune cel mai des evidențiate în raport, împreună cu oportunitățile de schimb de date, informații și cofinanțare; de exemplu, „fondurile pentru apă” sunt scheme de finanțare care reunesc utilizatorii din aval, cum ar fi orașele, întreprinderile și utilitățile, pentru a investi în mod colectiv în protecția habitatelor din amonte și în gestionarea terenurilor agricole pentru a îmbunătăți calitatea sau cantitatea totală de apă. Fondul de apă din Monterrey din Mexic, lansat în 2013, a contribuit la menținerea calității apei, la reducerea inundațiilor, la îmbunătățirea infiltrațiilor și la reabilitarea habitatelor naturale prin cofinanțare. Succesul unor abordări similare în Africa sub-sahariană, în special în bazinul hidrografic Tana-Nairobi, care furnizează 95% din apa dulce din Nairobi și 50% din energia electrică din Kenya, ilustrează potențialul global al acestor parteneriate.

Implicarea părților interesate relevante promovează acceptarea și asumarea: implicarea utilizatorilor finali în planificarea și implementarea sistemelor de apă ajută la crearea de servicii care sunt mai relevante pentru nevoile și resursele comunităților sărace și la creșterea acceptării și a responsabilității publice, de asemenea, promovează responsabilitatea și transparența. În taberele pentru strămutați din regiunea Gedo din Somalia, locuitorii aleg comitete de apă, care gestionează și întrețin punctele de apă ce alimentează zeci de mii de  ameni. Membrii comitetului colaborează cu autoritățile locale de apă din comunitățile gazdă pentru a împărtăși și gestiona resursele de apă.

 

Edith-Mihaela Dobrescu, Institutul de Economie Mondială

Emilian M. Dobrescu/UZPR

Foto: Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *