◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro21.06.2024

Inventatorii II

Planul Naţional Unic de Creştere Economică Suplimentară (P.N.U.C.E.S.)

Semnlam, în numărul anterior al revistei CERTITUDINEA, un fapt de o importanță istorică pentru ieșirea României din procesul autodezintegrării prin incompetență, trădare, vânzare de țară și indolență „națională”. Salutam, astfel, gestul/fapta Forumului Inventatorilor Români de a-și fi dat mâna într-un proiect comun de strategie națională de creștere economică suplimentară prin inventică, strategie a cărei implementare a demarat. Anvergura acestei strategii, chiar dacă este definită ca fiind „de creștere economică suplimentară”, o recomandă, la momentul de față, ca fiind, de fapt, unica, până când se vor pune în mișcare alte strategii, pe care tot ea le va genera.

Această inițiativa – sau, mai exact, ansamblul de inițiative în domeniul inventicii – pe care CERTITUDINEA le  promovează cu entuziasm nu sunt formale sau decorative. Ele deja au demarat practic, pornind dinspre mediul privat (intern și extern), societatea civilă și diaspora. Colectivul de autori aşteaptă doar colaborarea reală a factorilor de decizie pentru îmbunătăţirea şi dezvoltarea acestui plan.

Am prezentat, în numărul trecut, un rezumat al întregii strategii. Astăzi vom prezenta ceea ce Asociația Forumul Inventatorilor Români consideră a fi PLANUL NAŢIONAL UNIC de CREŞTERE ECONOMICĂ SUPLIMENTARĂ (P.N.U.C.E.S.). Acesta ne-a fost furnizat, tot de conf. dr. ing. Alex. Stănilă, vicepreședintele Forumului ((Miron Manega))

PROIECT DE:

„PLAN NAŢIONAL UNIC de CREŞTERE ECONOMICĂ SUPLIMENTARĂ” (P.N.U.C.E.S.)”

 Sinteza de informaţii P.N.U.C.E.S.

 SCOP:

CREŞTEREA ECONOMICĂ SUPLIMENTARĂ, REALĂ, ca un adaos şi suport la efortul permanent al Guvernului.

METODA:

„Promovarea şi dezvoltarea creaţiei tehnice autohtone, prin măsuri pe termen scurt, mediu şi lung”.

ACŢIUNI IMPORTANTE, PLAN DE MĂSURI ORGANIZATORICE:

 1. Promovarea media

Pentru promovarea acestui principiu fundamental de creştere economică suplimentară, unanim recunoscut pe plan mondial, este necesară cunoaşterea fenomenului de către populaţie şi de către toţi factorii de decizie ce se pot implica activ în realizarea lui.

– Informarea publicului larg, dezbaterile dintre inventatori, sindicate, patronate, reprezentanții mediului de afaceri, reprezentantii spectrului politic, specialişti din domeniul creaţiei tehnice, puterea executivă, legislativă, diaspora română etc., va putea realiza un climat general de sinergie reală strict necesară, pentru organizarea rapidă, eficientă şi punerea în aplicare a metodei menţionate […].

– scopul mediatizării este să trezească interesul tuturor oamenilor de creaţie tehnică din ţară de a participa la susținerea “Campaniei de promovare a invenţiilor româneşti valoroase” precum şi a patronatelor pe ramuri industriale, în direcţia finanţării şi utilizării soluţiilor tehnice autohtone noi şi actuale ca pe o sursă reală de înfiinţare a noi locuri de muncă, deschiderea unor noi nişe de piaţă şi mai ales, formarea unei pieţe de desfacere externe profitabile.

– popularizarea creaţiei tehnice autohtone este o şansă de creştere economică pentru toate întreprinderile mari şi multe I.M.M-uri, în particular şi o creştere economică suplimentară reală a economiei naţionale în general.

 1. Suportul teoretic de bază:

„Invenţia” reprezintă, în domeniul bunurilor materiale, ca exemplu, un produs cu caracteristici tehnice de noutate şi progres tehnic la nivel mondial; acest produs este vandabil pe piaţa internă şi mai ales la export, tocmai prin aceste caracteristici, frapând prin noutate, chiar dacă este executat cu echipamente ce nu sunt întotdeauna de ultima generație. Cel ce produce rezultatele unei invenţii, o perioadă mai lunga de timp, este singur pe o piaţă fără concurenţă. De remarcat este implementarea simultană şi a ultimei revoluţii tehnologice apărute pe plan mondial, numită Industry 4.0 […].

 Şcolile de inventică, afiliate unor universităţi tehnice de prestigiu au drept scop, prin conţinutul formării profesionale, tocmai iniţierea unui amplu proces de creaţie tehnică aplicativă şi teoretică de marketing, în concordanţă cu teoria inovaţiei în creşterea economică.

Exista o singură problemă, dorinţa politică de a da acestui fenomen atenţia cuvenită, legislaţia necesară formarii legale şi a dezvoltarii învăţământului inovativ, în scopul trecerii sistemului de formare a specialiștilor, dinspre specialiști reproducători spre specialiști creativi, cu gândire bipolară: cognitiv și creativă […].

Fără surse financiare majore, singura cale o reprezintă inventica autohtonă, sprijinită de toți factorii de influență conștientizaţi în acest sens, utilizând puţinele resurse financiare naţionale de care dispunem în sinergie, cu importantele resurse de capital uman creativ și cu spirit inovator […].

Este unanim recunoscut pe plan mondial faptul că invenţiile aplicate, în toate domeniile de activitate, reprezintă embrionii creşterii economice fără de care dezvoltarea economică şi apoi progresul societăţii nu ar fi posibil.

OBSERVAŢII MAJORE

Fără implementarea în masă a invenţiilor autohtone valoroase, existente, asigurarea condiţiilor de dezvoltare intensivă a creaţiei tehnice, fenomenul de creştere economică suplimentară şi avantajele acestuia asupra economiei naţionale nu vor exista!

– Verigile organizatorice responsabile pentru o activitate eficientă se regăsesc în rândul tuturor factorilor implicaţi în proces: programare educaţională, promotori, inventatori, finanţatori, producători, distribuitori.

 1. Acţiunea „Factorului politic dominant”

Acesta poate lansa un „PLAN NAŢIONAL UNIC DE CREŞTERE ECONOMICĂ SUPLIMENTARĂ“ (P.N.U.C.E.S.) ce va produce următoarele efectele benefice concrete:

 1. Contribuţie suplimentară la creşterea economică clasică;
 2. Dezvoltare pe teritoriul ţării a unor unităţi de producţie noi sau o creştere de producţie în cele consacrate (fără acea invenţie fenomenul de producţie suplimentară nu ar exista);
 3. Rezultate benefice în domeniul social, locuri de muncă noi, cu toate avantajele colaterale.
 1. Repartiţia socială a muncii în domeniul inventicii

În cadrul P.N.U.C.E.S. este necesară implicarea tuturor factorilor organizatorici responsabili pentru eficientizarea activității de creaţie tehnică autohtonă:

Promovarea gândirii creative în cadrul învăţământului de toate gradele, prin restructurarea inovativă a Educaţiei Naţionale.

Este vorba în fapt, de formarea şi punerea în valoare la randament maxim a unor viitori specialişti pe domenii de activitate, după o schema logică, firească, prin dezvoltarea gândirii creative în toate ciclurile de învăţământ, cu accente puternice în învăţământul superior, mai ales în cel tehnic.

 1. Formarea, recunoaşterea şi dezvoltarea „Şcolilor de inventică interdisciplinare” în învăţământul tehnic superior […].

Acestea sunt destinate să sprijine aparitia si dezvoltarea masei critice de inventatori pe domenii de specialitate, cu precădere funcţionabile în învăţământul tehnic superior cu tradiţie.

 1. Stimularea financiară şi recunoaşterea ştiinţifică a inventatorilor printr-o legislaţie specifică.
 2. Înfiinţarea şi recunoaşterea Echipelor de Inventatori specializaţi (sau colectivele de creaţie tehnică originală) în elaborarea de invenţii într-un anumit domeniu de activitate la cerere pentru probleme venite de pe piata naţională sau externă.
 3. Înfiinţarea de „Centre teritoriale de implementare a creativităţii” (CTIC).

Aceste CTIC vor fi firme de cercetare private sau departamente de cercetare din învăţământul tehnic superior formate cu specialişti în proiectare şi execuţie de prototipuri pe care le produc şi le experimentează în strânsă colaborare cu inventatorii.

 1. Declararea şi formarea firmelor de Producător atestat” – capabil să preia în franciză execuţia produsului, pe baza de comandă fermă.
 2. Formarea unui „Departament de parteneriat public-privat pentru creaţie tehnică şi marketing internaţional” ca şi coordonator privat şi de stat, ce se va ocupa pe mai departe de închiderea lanţului financiar, (posibil în formula Dokia), cu beneficiarul şi ceilalţi parteneri, ca organ diriguitor şi de control al acestei activităţi.

5. Primele măsuri organizatorice fundamentale

Având în vedere situaţia de criză economică şi decalajul mare de nivel de trai între statele dezvoltate ale Europei şi ţara noastră, cu toate efectele sale sociale (sărăcie, depopulare, pierderea cetăţenilor bine pregătiţi profesional, migrarea de inteligenţă, etc.) se impun măsuri urgente cu caracter de „stare de necesitate” pentru declanşarea simultană, la toate nivelele, politic, economic şi social, a organizării şi a punerii în aplicare a acestui plan economic.

5.1. Prima măsură organizatorică de urgenţă:

Înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Creativitate, Inventică și Transfer tehnologic (cu caracter tehnic şi de implementare pe termen scurt mediu şi lung) pentru elaborarea si aplicarea P.N.U.C.E.S. […].

– Selectarea şi implementarea imediată a invenţiilor autohtone pe baza criteriului de contribuţie reală la PIB.

– Declanșarea procesului de productie de produse noi vandabile pe piata internă si mai ales prin export.

5.2. A doua măsură organizatorică inovativă de urgenţă:

Înfiinţarea și finanțarea obligatorie a „Şcolilor Academice de inventică interdisciplinare” în învăţământul tehnic superior, acolo unde sunt deja funcționale […].

„Proiectul program inovativ” de organizare a acestei activităţi a fost elaborat într-o primă formă şi poate fi supus dezbaterii către forurile competente. Prin această acţiune se creează premizele de formare pe termen scurt, mediu și lung a unor noi generaţii de inventatori valoroşi cu resurse minime, dar cu efecte benefice în toate domeniile.

Aceste doua prime măsuri organizatorice sunt strict necesare pentru a crea o bază iniţială de susţinere a conceptului de creştere economică suplimentară prin creaţia tehnică autohtonă.

Centrele universitare cu tradiţie în domeniul creaţiei tehnice au o datorie de onoare pentru organizarea şi dezvoltarea acestui concept novativ.

Terenul de aplicare al P.N.U.C.E.S. este stadiul actual de dezvoltare al ţării, problemele sociale şi de perspectivă profesională incertă a tinerei generaţii.

Prin forţe proprii se vor asigura locurile de muncă suplimentare directe pentru:

– cei mai dotaţi studenţi, cercetători, cadre didactice tinere;

– personal de conducere şi execuţie în unităţi de producţie novative pe bază de invenţii;

Pe orizontală în economie va creşte numărul de locuri de muncă indirecte în sfera serviciilor, a producţiei de materii prime şi materiale.

– Este însă sigur că prin aplicarea acestui program novativ, se acordă şansa unor întregi generaţii să înveţe cum să contribuie la îmbunătăţirea propriului destin!

Nu trebuie decât să găsim cele mai bune metode de a acţiona!

 OBSERVAŢIE MAJORĂ

Fără implementarea în masă a invenţiilor autohtone valoroase, existente şi asigurarea condiţiilor de dezvoltare intensivă a creaţiei tehnice autohtone, fenomenul de creştere economică suplimentară şi avantajele sale în economia naţionala nu vor exista!

Autori, un colectiv condus de :

Conf. dr. ing. Alexandru Stănilă

Vp. Forumul Inventatorilor Români

Promotor: EUROINVENT – www.euroinvent

Staniladalexandru @yahoo.com

Sursă: Ziarul CERTITUDINEA

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *