◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro21.02.2024

„Grădina Edenului”, „Paradis” și „Rai”

În sensul Bibliei, discuţiile sunt numeroase cu privire la definirea noţiunilor „Grădina Eden”, „Paradis” şi „Rai”. Personal optez pentru următoarele sensuri „Grădina Eden”, sau „Grădina Edenului”, înseamnălocul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru Adam și soţia sa Eva să locuiască acolo și de unde aceştia au fost izgoniţi după neascultare (Cădere).„Paradis”, sau „Rai” este locul în care se duce sufletul omului merituos după moarte.

Grădina Eden”, „grădina cea din Eden”, sau „grădina Edenului” din Biblie,este menţionată în cartea Geneze (Facerea), în capitolele (cap.) 2 și 3 după cum urmează (sublinierile îmi aparţin):

Înbiblia ortodoxă a Patriarhiei României,

http://bibliaortodoxa.ro/

În Biblia Cornilescu,

https://mybible.ro:

Cap. 2

8. Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit, şi a pus acolo pe omul pe care-l zidise.

10. Şi din Eden ieşea un râu, care uda raiul, iar de acolo se împărţea în patru braţe.

15. Şi a luat Domnul Dumnezeu pe omul pe care-l făcuse şi l-a pus în grădina cea din Eden, ca s-o lucreze şi s-o păzească.

Cap. 3

23. De aceea l-a scos Domnul Dumnezeu din grădina cea din Eden, ca să lucreze pământul, din care fusese luat.

24. Şi izgonind pe Adam, l-a aşezat în preajma grădinii celei din Eden şi a pus heruvimi şi sabie de flacără vâlvâitoare, să păzească drumul către pomul vieţii.”.

Cap. 2

8Apoi Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden, spre răsărit; şi a pus acolo pe omul pe care-l întocmise.

10Un râu ieşea din Eden şi uda grădina; şi de acolo se împărţea şi se făcea patru braţe.

15Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze şi s-o păzească.

Cap. 3

23De aceea Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului, ca să lucreze pământul, din care fusese luat.

24Astfel a izgonit El pe Adam; şi la răsăritul grădinii Edenului a pus nişte heruvimi, care să învârtească o sabie învăpăiată, ca să păzească drumul care duce la pomul vieţii.

Deci, „Grădina Eden”, sau „Grădina Edenului” din Biblie este locul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru Adam și soţia sa Eva să locuiască acolo și de unde aceştia au fost izgoniţi după neascultare (Cădere).

Stabilirea geografică a teritoriului pe care a existat „Grădina Edenului” din Biblie este un subiect controversat.Multe strădanii ştiinţifice au fost depuse cu scopul de a lămuri versetele 10-14 ale capitolului 2 din cartea Geneza (Facerea), dar o explicaţie satisfăcătoare probabil că nu va fi găsită niciodată, din cauză că faţa pământului după POTOP nu mai seamănă cu ceea ce era mai înainte. O catastrofă de proporţii atât de mari (aşa cum a fost Potopul) încât să ridice înalte şiruri de munţi şi să formeze întinsele suprafeţe de ocean cu greu ar fi putut lăsa neatinse suprafeţe de acestea mai mici cum sunt râurile. Din cauza aceasta nu putem spera să identificăm denumirile geografice de dinainte de potop cu caracteristicile suprafeţei de astăzi a pământului, afară numai dacă Inspiraţia Divină poate face aşa ceva pentru noi.Cele mai multe puncte de vedere consideră că locul geografic al „Grădinii Edenului” din Biblie se situează în zona dintre locul de unde izvorăsc râurile Tigru și Eufrat, în Irak.

Confuziile dintre „Grădina Edenului” și „Rai”, ca fiind una și aceeaşi, sunt cauzate și de versetul 10 din biblia ortodoxă a Patriarhiei României, în care se menţionează că „din Eden ieşea un râu, care uda raiul,”. Personal consider că acelaşi verset 10 din biblia Cornilescu elimină aceste confuzii.

„Grădina Edenului”, înseamnă locul pe care l-a făcut Dumnezeu pentru Adam și soţia sa Eva să locuiască acolo și de unde aceştia au fost izgoniţi după neascultare (Cădere), în timp ce „Paradisul”, sau „Raiul” este locul în care se duce sufletul omului merituos după moarte.

Paradisul biblic. În Vechiul TestamentCuvântul „Paradis” nu este folosit nicăieri în sens escatologie, adică a totalităţii concepțiilor religioase referitoare la soarta omului după moarte, la sfârșitul lumii și al universului.

În Noul testament cuvântul „Paradis” este folosit de trei ori, respectiv (1) în Luca, capitolul 23 versetul 43, (2) în 2 Corinteni capitolul 12 versetul 2 și (3) în Apocalipsa capitolul 2 versetul 7.

În Luca, capitolul 23 versetul 43 cuvântul „Paradis” este folosit de Isus Hristos referitor la locul unde merg sufletelemerituoaseimediat după moarte.

Din 2 Corinteni capitolul 12 versetele 2-4 se deduce că paradisul este „al treilea cer”, iar din Apocalipsa capitolul 2 versetul 7 se desprinde ideea că paradisul ar exista ca „o grădină a lui Dumnezeu”.

Pentru „grădina lui Dumnezeu” se mai folosesc şi denumirile de „Rai” și de „Împărăția cerului”.

Rai biblic. Prin „Rai” se înțelege, în diferite religii, locul în care se duce sufletul omului merituos după moarte (sufletul omului păcătos merge după moarte în Iad).

În Rai nu ar exista griji pentru necesități, astfel că veşnic va fifericirea sufletească.

În „Sfânta Evanghelie după Ioan”, Capitolul 17 „Acestea a vorbit Iisus” (versetul 1) : „3. Şi aceasta este viaţa veşnică: Să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat, şi pe Iisus Hristos pe Care L-ai trimis.” (versetul 3).

28.07.2019

                 Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcriţa

Bibliografie

https://ro.wikipedia.org/wiki/Gr%C4%83dina_Edenului ; https://www.jw.org/ro/publicatii/reviste/g201301/ce-este-paradisul/ ; https://ro.wikipedia.org/wiki/Rai

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *