◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

ÎNVIEREA  DOMNULUI

         „După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua întâia a săptămânii (Duminica), a venit Maria Magdalena şi cealaltă Marie, ca să vadă mormântul.

Şi iată s-a făcut cutremur mare, că îngerul Domnului, coborând din cer, şi venind, a prăvălit piatra şi şedea deasupra ei.

Şi înfăţişarea lui era ca fulgerul şi îmbrăcămintea lui albă ca zăpada.

Şi de frica lui s-au cutremurat cei ce păzeau şi s-au făcut ca morţi.

Iar îngerul, răspunzând a zis femeilor: Nu vă temeţi, că ştiu că pe Iisus cel răstignit Îl căutaţi.

Nu este aici; căci S-a sculat precum a zis; veniţi de vedeţi locul unde a zăcut.

Şi degrabă mergând spuneţi ucenicilor Lui că S-a sculat din morţi şi iată va merge înaintea voastră în Galileea; acolo Îl veţi vedea. Iată v-am spus vouă.

Iar plecând ele în grabă de la mormânt, cu frică şi cu bucurie mare au alergat să vestească ucenicilor Lui.

Dar când mergeau ele să vestească ucenicilor, iată Iisus le-a întâmpinat zicând: „BUCURAŢI-VĂ”! Iar ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele Lui şi I s-au închinat.

Atunci Iisus le-a zis: „NU VĂ TEMEŢI!” Duceţi-vă şi vestiţi fraţilor Mei, ca să meargă în Galileea, şi acolo Mă vor vedea.

Şi plecând ele, iată unii din strajă, venind în cetate, au vestit arhiereilor toate cele întâmplate.

Şi adunându-se ei împreună cu bătrânii şi ţinând sfat, au dat mulţi bani ostaşilor zicând: Spuneţă că ucenicii Lui, venind noaptea, L-au furat, pe când noi dormeam;

Şi de se va auzi la dregătorul, noi îl vom îndupleca  şi pe voi fără grijă vă vom face.

Iar ei luând arginţii, au făcut precum au fost învăţaţi. Şi s-a răspândit cuvântul acesta între iudei până în ziua de astăzi.

Iar cei unsprezece ucenici au mers în Galileea la muntele unde le poruncise Iisus. Şi văzându-L, I S-au închinat, ei care se îndoiseră.

Şi apropiindu-Se Iisus le-a vorbit lor zicând: „DATU-MI-SA TOATĂ PUTEREA ÎN CER ŞI PE PĂMÂNT”.

Drept aceea, mergând învăţaţi toate neamurile botezându-le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, învăţându-le să păzească toate câte V-am poruncit Eu vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele până la sfârşitul veacurilor. AMIN.

 

P.S. Dragii mei! Este adevărat că Iisus Hristos a fost răstignit şi a înviat pentru a noastră mântuire în urmă cu aproape două mii de ani. Dar… El poate fi răstignit în fiecare zi,  de fiecare dintre noi prin faptele rele, care le facem, sau… poate să Învieze prin faptele noastre bune. Să ne străduim deci, ca frumoasa sărbătoare a Învierii Domnului să fie o „ÎNVIERE DUPĂ ÎNVIERE”, „BUCURIE DUPĂ BUCURIE”, „SPERANŢĂ DUPĂ SPERANŢĂ”.

 

SĂRBĂTORI CU BUCURIE, PACE ȘI FOLOS!

 

HRISTOS A ÎNVIAT!

Părintele Ilie

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *