◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro22.02.2024

Femei ASTRISTE

Semnalăm apariția unui volum special dedicat „Doamnelor Asociațiunii Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român” – ASTRA -, semnat de prof. univ. dr. Elena MACAVEI, emerit al Universității Lucian Blaga din Sibiu, apărut la Editura Asociațiunii ASTRA, Sibiu, 2023. Vom spune câte ceva despre autoare și apoi despre Asociațiune, o organizație înființată în 1861, de către Andrei Șaguna, cu menirea de a promova cultura și literatura română în Transilvania, sub administrație, pe atunci, neromânească.

Elena Macovei a fost profesor dr. la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, specialitatea pedagogie și științe ale educației, fiind autoarea unor volume de referință în domeniu, precum  și a unor studii esențiale, publicate în reviste naționale și din străinătate. Volumul Pedagogie. Teoria educației – I, II – (2001, 2002) a fost distins cu Premiul Academiei, iar celelalte 15 cărți abordează probleme derivate din ideea de educație. Vocația pentru cunoaștere îi întreține plăcerea de a scrie, astfel că principalele sale experiențe de viață au căpătat înfățișarea unor texte, frumos tâlcuite, scrise cu pasiune și talent, uneori informațiile căpătând farmecul literaturii: Trasee turistice cu Minunile Lumii (2023), Confucius. Împăratul civilizației chineze (2015), Curtezane și pseudocurtezane în mitologie, istorie, literatură (2011), Pelerini în Țara Sfântă (2008), Prostituția între ignorare și mistificare (2005) și alte cărți ademenitoare prin subiect și limbaj. Fiind sibiancă, s-a dedicat scrisului despre mișcării astriste, călătoriilor culturale, despre Confucius, Diderot și Șaguna, după o excepțională participație profesorală în domeniul educației.

ASTRA a fost înființată în 1861, dar activitatea i-a fost suspendată în 1950, fiind reactivată după 1990 și funcționează ca organizație și în prezent. Mitropolitul ortodox, Andrei Baron de Șaguna, arăta că „națiunea română este setoasă după cultură și luminare”, iar Asociațiunea va contribui la „un viitoriu mai fericit pentru propășirea națională”. Cărturarul Onisifor Ghibu susține că ASTRA a devenit „o cetate a solidarității naționale și un focar de educație națională”. Pomenind doar președinții ASTREI, întărim valoarea acestei instituții pentru cultura și educația poporului român: Andrei Șaguna, Iacob Bologa, Timotei Cipariu, George Barițiu, Alex. Mocsonyi, Iosif Sterca – Șuluțiu, Andrei Bârseanu, Vasile Goldiș etc. Între alți membri marcanți pomenim, după studiul doamnei prof. univ. dr. Elena Macavei, pe S. Albini, Ath. Marienescu, N. Popea, P. Cosma, V. Stroescu, N. Bălan, T. Brediceanu, I. Hossu, S. Pușcariu, O. Ghibu, O. Goga, I. Lupaș și alții. Astriștii, fie ei ortodocși ori greco-catolici, au realizat unitatea culturală a românilor din Transilvania, au întărit solidaritatea cu Regatul României, au înființat școli românești, publicații în limba română, biblioteci populare, au stimulat editorial tipărirea de cărți și au răspândit spiritul național pe ambele versante ale Carpaților. Repet, ASTRA a realizat unirea culturală a românilor înaintea unirii statale. Asociațiunea a avut „despărțăminte” (filiale) în principalele localități cu populație majoritar românească, iar spiritul astrist s-a propagat în continuare chiar după realizarea Marii Unirii, prin înființarea despărțămintelor în Banat, Basarabia, Dobrogea, în ”Regiunea secuizată” și Regiunea Apusenilor.

Autoarea pune un accent important pe înființarea Școlii Civile Superioare de Fete cu Internat (Sibiu, 1886), precum și a unor Școli țărănești, a unor Bănci, Asociații sportive, Societăți literare și teatrale. Întreaga mișcare culturală de înălțare a poporului român din Transilvania a fost coordonată de ASTRA, coagulând elita intelectualității române.

Acestea date sunt esența prezentării ample efectuată de autoare, iar menirea sa a fost un fel de preludiu pentru a evidenția o idee: „cultura a fost un instrument de emancipare a femeii, iar Doamnele ASTREI, din poziția de mamă, soție, educator și model de conduită”. E. Macavei citează din pedagogul P. Șpan: „Chestiunea cultivării femeii este vitală, întrucât femeii îi este rezervat locul de onoare în organismul omenirii, loc care, ocupat cu vrednicie, este chemat să dea direcțiune omenirii către idealul perfecțiunii omenești”. I. Popea este citat astfel: „O mamă bună plătește mai mult decât o sută de dascăli”. Alte argumente sunt extrem de relevante pentru programul Asociațiunii Transilvane, fiind dovada limpede asupra înaltelor idealuri culturale, educaționale, literare și științifice, întreținute de către astriști și răspândite în rândul populației românești din întreaga Transilvanie.

Doamnele ASTREI!!! Dacă istoria a fost făcută de bărbați (deși Aurora Liiceanu are câteva romane dedicate femeilor puternice – unele supuse, altele rebele), iată că Doamnele ASTREI devin emancipate și participă efectiv la activități culturale, de educație, literatură, știință și de implicare în alcătuirea și conștientizarea identității naționale. Ca mamă și soție, sursă de echilibru emoțional în familiei și comunitate, Femeia devine organizatoare și participantă activă la animarea sentimentelor patriotice, la educarea poporului, generarea de creativitate literară și artistică, implicarea în activități economice, filantropice și caritabile. ASTRA, susține E. Macavei, a devenit un cadru propice pentru exprimarea publică a virtuților „Doamnelor ASTREI”. Între acestea regăsim numele soțiilor și fiicelor bărbaților astriști, femei de succes în cultură, știință, organizare, educație și voluntariat, iar demersul autoarei constituie „un omagiu adus, prin scurte medalioane, Doamnelor ASTREI …animate de profunde sentimente patriotice” care ”s-au implicat cu pasiune, dăruire și responsabilitate în viața social-culturală a societății românești, în susținerea idealurilor ASTREI de emancipare prin cultură a poporului român.” (p. 57).

Autoarea a alcătuit 38 de medalioane (nuclee biografice), iar între acestea regăsim pe Emilia Rațiu, Ana Hodoș, Anna Marienescu, Minerva Brote, Catinca Bârseanu, Maria Cunțan, Elena Goldiș, Constanța Hodoș, Elena Văcărescu, Veturia Lapedatu, Virginia Braniște, Veturia Ghibu etc. De astfel de medalioane beneficiază corpul profesoral feminin al Școlii Civile Superioare de Fete din Sibiu.

După anul 1990, când ASTRA și-a reluat activitatea publică suspendată, Doamnele ASTREI sunt conducătoare de despărțăminte, iar printre cele 101 biografii se regăsesc medalioane și fotografii dedicate femeilor astriste din Sibiu, Blaj, Năsăud, Beclean, Iași, Făgăraș, Carei, Câmpeni, Harghita, Sângiorgiu de Pădure, Săcele, Maramureș, Reghin, Arad, București și cele din Republica Moldova – Ucraina. Volumul se încheie cu o amplă bibliografie dedicată Asociațiunii, precum și cu un Album fotografic cu imagini din activitatea sa contemporană.

Un cuvânt de apreciere se dedică coperții volumului, care – pe un fond alb -, sunt plasate șase aranjamente florale, tip ikebana, un omagiu adus Doamnelor care au înțeles menirea educațională, culturală și economică a FEMEII într-o societate organizată și bine gospodărită. Nu sunt uitate Anonimele Doamne ”care au făcut performanță economică în casă, au adunat obiecte valoroase cu care au înzestrat expoziții și muzee etnografice pentru a pune în valoare identitatea națională a românilor, au transmis valorile culturii românești prin șezători, reuniuni de cântări, serbări, și-au crescut și educat copiii în credință și respect pentru istoria poporului în perspectiva viitorului…”.

 

Studiul Doamnei prof. univ. Dr. Elena MACAVEI excelează prin rigurozitate, documentare, iar demersul se întreține din pasiunea autoarei pentru exactitate și spirit patriotic. Medalioanele însumate încropesc o veritabilă Monografie a ASTREI dintr-o nouă perspectivă, aceea a rolului excepțional al Femeii în dimensionarea excepționalității alcătuirii spiritului cultural, moral, național și educațional al românilor. Reafirm ideea că unitatea culturală a pregătit uniunea statală prin intermediul acestei societăți culturale, literare și…sentimentale. Elena Macavei a îmbogățit bibliografia astristă cu o carte esențială spre înțelegerea contribuției Asociațiunii la conturarea identității naționale unitare. De altă parte, focalizarea interesului studiului pe rolul Doamnelor ASTREI în realizarea obiectivelor naționale constituie un îndemn pentru alte asemenea inițiative în care diferențierea de gen nu are relevanță explicită. Stilul liniștitor, cu o exprimare limpede, un limbaj clar și o seducție a ideilor pline de generozitate îndeamnă la lectură pentru încărcarea spiritului cititorului cu patetism cultural și reverență istorică. Elena Macavei mai evidențiază un fapt: nucleul de emanație de atâtor idei și acțiuni ale ”Asociațiunii” a fost și este SIBIU, considerat capitala Asociației Transilvane pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român.

 

      Anton Ilica/ UZPR, Filiala Arad

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *