◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro24.02.2024

Un frate român din Serbia, Valentin Mic, promotor de cultură națională română

UN FRATE ROMÂN DIN SERBIA, VALENTIN MIC, PROMOTOR DE CULTURĂ NAȚIONALĂ ROMÂNĂ,

Motto,  de la frații români din Serbia: ,, Cum a fost?”

Într-una din sedințele trecute ale ASRAN- ,,Destine literare”, Dl. Alexandru Cetățeanu, Președintele Asociației, a pus la capitolul discuții o întrebare cheie: ,, Cine cunoaște sau ne poate spune ceva despre invitatul Vasile Mic?” S-a făcut o tăcere generală. 

 La următoarea ședință a apărut poetul Vasile Mic, jurnalist din Ardeal  și a recitat poezii. Considerând că vecinătatea noastră în România l-a făcut cunoscut, Domnia sa nu s-a prezentat.

Era nu o confuzie de profesie, jurnalistica , ci o confuzie de locație. Așa am dezlegat informația despre Dl.Valentin Mic, Serbia și Dl.Vasile mic, România, ambii jurnaliști. 

Dar cum știu mai mult despre Domnul Valentin Mic, implicat în sărbătorile populare recente din Serbia, sărbători care au făcut înconjurul lumii, vă voi spune despre Domnia sa.. 

Datorită faptului că l-am întâlnit personal, încep prin a aduce la cunoștință mai multe împrejurări. 

Recunoaștem că înainte de 1989 ne-am ocupat puțin sau deloc, noi cei din România, de comunitățile românești din lume. După această dată Asociațiile culturale din Timișoara- Banat au fost primele care au luat legătura cu enclava de români din Serbia, mai strâns din partea D-lui Jurist Aurel Bancu, secretarul Asociației Culturale ,,Constantin  Brâncuși” tinând legătura dintre Asociația Culturală și Presedintele Societății de Limba Română din Voivodina, Dl. Dr. Lucian Marina, Directorul postului de radio și televiziune din Voivodina-Serbia, un fervent cercetător și promotor al sculptorului și operei ,,Constantin Brâncuși”. Pe parcurs această colaborare a cuprins multiple aspecte culturale, sociale și literare. Dintre cei care au luat imediat legătura cu frații români din Serbia au fost Liga Scriitorilor Români- Timișoara- Banat, întregul concern massmedia, asociații culturale din Timișoara și Banat, amintind și Manifestări culturale comune, precum ,,Festivalul Doinelor”, colaborări la Muzeul Satului și la alte Foruri și asociații, între promotorii  principali fiind Dl. Aurel Bancu și Dirigenții celorlate formațiuni culturale. 

Noi, cei din Diaspora venind mai târziu în contact cu această comunitate prin ceva corespondență și donație de cărți și din partea celei care scrie aceste rânduri.

Pe parcurs s-a întețit corespondența, s-au citit articolele revistei ,,Logos”, ,,Curierul național”, fondat în 2003 și ziare și reviste, editate de Comunitatea românilor din Serbia, cu sprijinul sau redactate de D-l Dr. Lucian Marina, publicații sosite și în România, sporadic. A început publicarea de materiale din partea scriitorilor din România în publicații din Sebia și vice-versa, nemaiexistând bariera politică pmpusă până în 1989.  

Observând acest gol în cunoaștere în diaspora, semnatara acestor rânduri având și rolul meu de purtător de cuvânt al Limbii Noastre cea Română în Diaspora, încă din anul 2012, atunci devenind un colaborator mic al Regretatului Corneliu Leu, privind menținerea prestigiului Limba Română în lume precum cred, face fiecare dintre noi, am scrutat o amintire din anul 2018. Amintindu-mi cu ocazia participării mele și a fiicei mele avocat Alexandrina Caragioiu la Smpozionul Național ,,Radu Flora~ , de la Zrenianin, amintindu=mi despre cei care au luat cuvântul.

Venind noi din Canada, în România, pentru Festivalul Limbii Române din Bazinul Vâlcea, am prins și la Timișoara o perioadă fastă de manifestări culturale și zilele festive ale Simpoziomului de la Zrenianin, când în cadrul unei mari festivități a fost dezvelit în Zrenianin Bustul Academicianului, Prof. Universitar Dr. Radu Flora, cea mai proeminentă personalitate care s-a născut și a activat plurivalent în Comunitatea românilor din Serbia, 

Din Delegația de la Timișoara au făcut atunci parte jurnaliști, scriitori, persoane care l-au cunoscut personal, între care și Domnii, Dr. Pogany Andrei, Jurist Aurel Bancu, Scriitoarea Silvia Negru și desigur și alții. Am fost însoțiți și de Redactora RadioTVRo-Timișoara, D-na Veronica Balaj.

Fiind delegată și redactor din partea STARPRESS Limba Română și făcând parte din Asociația ,,Constantin Brâncuși” mi s-a acordat și mie cuvântul de salut și prezentare a desfășurării evenimentului de la care venisem, Ziua Limbii Române, 31 August, Olănești, Vâlcea.

În mulțimea participanților se găsea și Dl Valentin Mic, jurnalist.  

Ceeace îmi aminteam vag, spre a răspunde întrebării puse de  Dl. Alexandru Cetățeanu era faptul că Dl. Valentin Mic a susținut o prezentare legată de Satul Nou, localitate care nu este deloc un sat, și unde s-a născut Radu Flora.  Restul datelor despre dânsul  le-am cules de curând în vederea acestei prezentări.  

Dl. Valentin Mic este poet, jurnalist, fotoreporter, autor de cărți, monografii, este o importantă personalitate culturală și redactor la ziarul ,, Tezaur bănățean”

În Satu Nou funcționează un concern cultural literar românesc compus din mai multe autorități oficiale locale, Casa de cultură, Biblioteca, Biserica ortodoxă românească, Școala generală,  foruri susținute de Consiliul Național al minorității de limbă română din Serbia. 

Observăm aci tăria comunității românești de a-și exercita drepturile de naționalitate conlocuitoare în domeniul culturii proprii, urmărind în același timp și armonia cu ceilalți locuitori.  

Observăm tăria de a rezista a românilor în limba și credința strămoșească, rămânând în vatra plaiului din străbuni,  opunându-se scindărilor vetrei strămoșești petrecută în timp… 

Din bogata, dificila și responsabila activitate a scriitorului Valentin Mic,  un  adevărat maestru de ceremonii, dar și un bun executant  amintesc prezența sa  activă  la Ziua Românilor de pretutindeni. 

Jurnalistul Valentin Mic face parte din comitetul de organizare al Festivalului Dologve, este organizator la Marele festival de folklor. Colaborează cu material fotografic la ilustrarea  elementelor cerute pentru multele materiale prinse în manifestările periodice, participă la organizarea Simpozionului Societății de Limbă română din Voivodina- Republica Serbia, activează în Societatea culturală ASCA, Societatea Radu Flora, Societatea  Internațională Radu Flora de la Zrenianin. Deasemenea la Memorialul Radu Flora Satu Nou,  face lansări de carte la Vârșeț, este nelipsit  la  continuele organizări, cunoscut fiind faptul că această comunitate românească rezistă în condițiile din Serbia doar  făcându-se vocală, activă, internațională. Dl. Valentin Mic este și redactor la Publicația ,,Tezaur Bănățean” care apare în Satul Nou, alcătuiește monografiile înstituțiilor și evenimentelor românești, este și autor de cărți. 

Creează uneori în colaborare, pentru documentare și alcătuirea monografiilor, semnând împreună cu Activistul cultural Dl. Ilie Baba din Satu Nou.  

Pentru existența culturală a Românilor din Serbia, rezistând unui proces de asimilare, este deosebit de importantă legătura menținută cu Banatul românesc și pe plan internațional sub auspiciile  acelui mare om de cultură și  director radio Tv, Dr. Lucian Marina, sufletul și forța acestor manifestări. 

Acum, sub constrângertile pandemiei cu multiple precauții, dar cu inspirații tot atât de multiple scenice, Comunitatea Românilor din Serbia a ieșit la rampă prezentând  manifestări de cântece și dansuri care înobilează zestrea obiceiurilor tradiționale românești. 

 Aceste manifestări coincid cu începutul verii, sărbătoarea jurnaliștilor, reușita democrată la alegerile din Basarabia, întrezăprind o unire cu Patria mamă,, sezonul nedeilor- rugilor, sărbătorirea roadelor țarinei,  dorul de libertate spre o Europă în care sperăm la păstrarea integră a tot ce este românesc, dar într-o horă loaială europeană, și ar putea fi adăugate și năzuințele fiecăruia depre o viață proprie mai bună și în sănătate.

 După cele expuse mai sus amintind alte manifestări, felicităm forul înalt condus de Domnul Dr. Lucian Marina și  strădania Comunității Românilor din Serbia,  cei care au organizat fiecare ieșire în public și mișcare artistică și felicităm și pe  prietenul nostru jurnalist Valentin  Mic, 

dar în primul rând pe inimoșii artiști populari, care din tată în fiu zic la petreceri: 

,, Drag mi cântecul și jocul!”,

 În semn de salut al acestor strădanii de existență și de afirmare a românilor să ne spunem: ,,Să fim mereu uniți noi românii de pretutindeni în păstrarea gliei, neamului limbii, credinței și tradițiilor noastre!”

 

Melania Rusu Caragioiu, Canada

 

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *