◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

Un brand jurnalistic: Școala gălățeană

Revista Școala gălățeană, publicație lunară apărută sub egida Casei Corpului Didactic în mai 1990, editată apoi de Asociația Profesională Școala Gălățeană și Inspectoratul Școlar Județean Galați, a ajuns la numărul jubiliar 300.

 

Cifre impresionante: 300 de ediții, într-un tiraj de 2.000 de exemplare în medie/număr, a câte 20 de pagini color, 600.000 de exemplare/ 12.000.000 de pagini color, însumând aprox. 14.000 de articole semnate de peste 2500 de cadre didactice, bibliotecari și elevi din majoritatea unităților gălățene, scriitori, oameni de cultură, jurnaliști, inspectori școlari și directori de școli, formatori și metodiști din domeniile educației și managementului, medici, juriști, demnitari, artiști, slujitori ai bisericii din Județul Galați și din țară.

În timp, „ajunsă la vârsta deplinei maturități” și depășind 30 de ani de apariție neîntreruptă, publicația s-a dovedit a fi, pe rând, „un brand, un stindard, o tribună, un simbol”, „oglinda unui univers profesional”, „un exercițiu de succes”, „un reper publicistic”, „revista de suflet a cadrelor didactice gălățene”, „un port drapel al învățământului gălățean”, „un veritabil bastion cultural”, „un brand jurnalistic”, „o tribună de idei”, „o Cale Lactee a presei pedagogice”, fiind cea mai longevivă publicație de profil din țară, care reflectă problemele învățământului și culturii gălățene și oferă cadrelor didactice, intelectualilor, oamenilor de cultură posibilitatea de a împărtăși experiențe în domeniu, este o revistă a bunului simț, o oglindă a spațiului didactic și cultural gălățean, cu o personalitate distinctă în formă și conținut.

Școala gălățeană are o tematică diversă, cuprinzătoare, abordează probleme generale și specifice ale învățământului și culturii, popularizează bune practici în domeniu, formulează sugestii și opinii, promovează valori umane.

Au devenit tradiționale rubrici precum: Educația la timpul prezent, Invitatul ediției-interviuri cu personalități din sfera educației, științei, culturii, jurnalismului, spiritualității etc., Din Cetatea Cărții, Limba noastră, Pagini de istorie, Personalități românești/ Personalități gălățene, Proiecte europene, Biblioteca școlară, Concursuri școlare, Cărțile colegilor noștri, Creație-poezie/proză, Plastică, Restituiri, In memoriam etc. Câteva exemple sunt edificatoare: au fost oaspeții revistei, printr-o serie de interviuri acordate, peste 200 de personalități din învățământ și educație, cultură, știință, artă, viață spirituală; au apărut peste 800 de cronici, recenzii, note de lector ale unor cărți având ca autori cadre didactice, scriitori, oameni de cultură gălățeni etc.; număr de număr, la rubrica „Plastică”, susținută de criticul de artă Corneliu Stoica, au fost publicate cronici ale multor expoziții de artă organizate de artiști gălățeni, micromonografii profesionale ale acestora etc.; la rubrica „Scriitori gălățeni” au apărut creații inedite ale prozatorilor, poeților, eseiștilor, istoricilor și criticilor literari gălățeni; au fost publicate articole referitoare la participarea cadrelor didactice și a elevilor gălățeni la zeci de proiecte europene; la rubrica „Personalități românești / Personalități gălățene”, realizată cu sprijinul Bibliotecii „V.A. Urechia”, ca și rubrica „Din Cetatea Cărții”, au fost prezentate peste 400 de micro-biobibliografii; la rubrica „Restituiri”, susținută de pr. Eugen Drăgoi, au fost restituite pagini din istoria și spiritualitatea gălățeană etc.

Paginile revistei au fost deschise tuturor colaboratorilor, statornici sau ocazionali. Se regăsesc în paginile publicației semnături ale cadrelor didactice din majoritatea unităților școlare ale județului, de la cele mai mari, cu mulți elevi și cadre didactice, la cele mai mici, cum ar fi: Țigănești, Malu Alb, Tălpigi, Suhurlui, Adam, Gănești, Viile, Ungureni, Odaia Manolache, Furcenii Vechi ș.a.

Școala gălățeană a fost primită cu încredere încă de la primele ei apariții. Din multele mesaje transmise de-a lungul timpului reținem doar câteva: „Salutăm apariția unei noi publicații, de data aceasta de opinie pedagogică, intitulată-cum altfel?- Școala gălățeană – publicație care se remarcă prin ținută, atât din punct de vedere al conținutului, cât și al formei elevate de redactare” („Viața liberă”, 18 mai 1990); „Școala gălățeană se prezintă încă de la primele ei numere ca o revistă de opinie pedagogică, cu o problematică complexă… revista armonizează în structura sa editoriale, dezbateri, interviuri, informații, consultații etc. … Școala gălățeană se prezintă ca o publicație de real interes și largă audiență în rândul cititorilor săi, elevi și cadre didactice” (Revista de pedagogie, nr.9/septembrie 1990); „Poate că cel mai mare merit al Școlii gălățene este că a reușit să se impună în conștiința dăscălimii de la Dunărea de Jos și nu numai. Prin ceea ce fac, publicația și instituția care o editează girează cu adevărat dreptul la opinie al oamenilor școlii. Îi dorim ani mulți dăruiți învățământului românesc!” (conf. univ. dr. Costică Neagu, Universitatea București, în Școala gălățeană, nr.40, mai 1995).

În demersul nostru am avut sprijinul directorilor de școli, al bibliotecarilor școlari în difuzarea revistei la nivelul unităților de învățământ, cât și în ceea ce privește decontarea costurilor acesteia, oferind garanții că publicația poate apărea în continuare, mai ales acum când prețul hârtiei și al manoperei tipografice a crescut foarte mult, mai mult decât dublu față cu un an-doi în urmă.

Școala gălățeană a obținut onorante distincții, între care se numără: Diploma de Excelență acordată de Ministerul Educației și Cercetării și Institutul Român pentru Drepturile Omului (2004); Diploma de Excelență acordată de Inspectoratul Școlar al Județului Galați (2009); Diploma de Excelență acordată de Centrul Cultural „Dunărea de Jos” Galați (2016); Premiul Municipiului Galați, acordat de Primăria Galați și Consiliul Local Galați pentru „valoarea tematică și publicistică demonstrată în timp” (2006); Premiul de Excelență acordat de Direcția Județeană de Cultură Galați (2020), Diplomă de Excelență acordată de Consiliul Județean Galați, Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Galați-Brăila și Centrul Cultural Dunărea de Jos, cu ocazia apariției numărului 300 al revistei, în decembrie 2022.

Școala gălățeană este meritul celor care au fondat-o în mai 1990: Jana Andreescu, Gheorghe Felea, Vasile Ghica, Gheorghe Lateș, Maricica Stanciu și Ghiță Nazare – coordonator), al tuturor celor care, de-a lungul timpului, au făcut parte din Colegiul de redacție, al miilor de colaboratori, al tipografilor care au trudit ca publicația să apară la timp și de calitate.

Folosesc și acest prilej pentru a mulțumi membrilor redacției actuale, care fac efortul voluntar, așa cum s-a procedat de la primul număr, pentru ca revista Școala gălățeană să apară fără întrerupere din mai 1990: Laurențiu Ichim (redactor șef/ tehnoredactor), Gina Brînzan, Tinca Șerban (responsabil financiar încă de la apariția revistei),  Sorin Langu, Elvira Alexandrescu, Eugen Drăgoi, Violeta Măzăroaie, Corneliu Stoica și Oltea Paraschiv (responsabili de pagină), Eleny Cojocaru, Viorel Dinescu, Teodor Parapiru, Dorina Bălan, Eugenia Olariu și Gheorghe Felea (responsabili de rubrică), Carmen Constantin, Monica Precupanu și Geta Vintilă (corespondenți zonali). De asemenea, au mai făcut parte, periodic, din colegiul de redacție: Nicoleta Crânganu, Melu State, Daniela Nistor, Octavian Pătrașcu, Miroslava Gherasim, Cătălin Enică, Cecilia Georgescu, Virgil Nistru Țigănuș, Constantin Dimofte, Valerica Anghelache, Viorel Ștefănescu, Alice Cristache, Oana Enache, Victoria Movileanu, Doinița Popa, Ioana Călin, Cristina Ciobanu, Ana Tunaru, Mariana Parapiru, Cristina Butnaru, Liana Bucur, Corina Gavrilă, Corina Rotaru, Nicuța Blaga-Ardeleanu, Ivan Ivlampie, Mihai Talașman, Marilean Râpă, Gheorghe Pădurariu, Cezarina Gardiciuc, Ioana Apostol, Emanuela Pangratti, Mariana Andrei etc.

La ceas aniversar, numărul 300, urăm revistei Școala gălățenă VIAȚĂ LUNGĂ, LA MULȚI ANI!

Prof. Ghiță NAZARE / UZPR Galați

directorul revistei „Școala gălățeană”

 UZPR Galați

(Revista UZP, nr. 29/2023)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *