◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

Omagiu acad. Gh. Păun, nou Membru de Onoare al AŞM

În după amiaza zilei de 18 mai curent, corpul ştiinţific al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), s-a întrunit în Sala Azurie la o întâlnire cu noul Membru de Onoare al AŞM – academicianul Gh. Păun, fiindu-i înmânate cu această ocazie însemnele titulare.

În cuvântul inaugural, preşedintele AŞM, acad. Ion Tighineanu, a menţionat că alegerea distinsului savant a fost susținută prin vot unanim la Adunarea generală a membrilor titulari și membrilor corespondenți ai AȘM, din 10 martie 2023, dând citire în acest sens Hotărârii nr. 5/2 a forului academic din această dată. Domnia sa a mai concretizat că atât numele, cât şi realizările acad. Gheorghe Păun sunt cunoscute în Republica Moldova, nu doar în domeniul matematicii şi informaticii, dar şi a celui cultural, graţie revistei „Curtea de la Argeș”, pe care a fondat-o în judeţul natal, şi care a fost lansată chiar de la primele numere la Biblioteca AŞM, în luna noiembrie 2011. La acel eveniment a fost prezent, între multe personalităţi şi subsemnata, poetul Nicolae Dabija, care avea să remarce într-un impresionant mesaj de suflet că „după podurile de flori şi cărţi, vine şi Podul de reviste”. Astfel a demarat colaborarea dintre revistele „Curtea de la Argeș” şi „Literatura și Arta”, consfinţindu-se „Podul de reviste”, la care au aderat ulterior mai multe periodice din România şi din Republica Moldova.

Activităţile, ştiinţifică în primul rând, dar și culturală, deosebite, au fost etalate în tradiționalul Laudaţio, susţinut de vicepreşedintele AŞM, Svetlana Cojocaru, în care, între altele, se specifică următoarele: „Acest eveniment deosebit ne oferă prilejul să punem în valoare realizările academicianului Gheorghe Păun, să ne exprimăm sentimentele de prețuire și recunoștință pentru suportul oferit științei și culturii din Republica Moldova. Mi-a revenit onoranta misiune să vă prezint anumite repere biografice ale membrului de onoare al Academiei de Științe a Moldovei, membrului titular al Academiei Române și membrului Academiei Europene Gheorghe Păun, misiune deloc uşoară, caci palmaresul realizărilor frumoase este foarte bogat. Alegerea academicianului Gheorghe Păun în calitate de Membru de Onoare al Academiei noastre o putem considera un reper important în colaborarea noastră, corpul academic fiind astfel completat cu un savant notoriu, care a înregistrat rezultate de valoare în teoria limbajelor și gramaticilor formale şi teoria automatelor, calculabilitate pe bază de ADN, cercetări operaţionale, semiotică, inteligenţă artificială, lingvistică computaţională etc. Am poziționat drept un punct aparte „calculul cu membrane” (sau celular) – un domeniu iniţiat de academicianul Păun cu circa 20 de ani în urmă, care în scurt timp i-a preluat numele, fiind cunoscut astăzi în literatura de specialitate drept „P Sisteme”, P fiind inițiala numelui Păun. Calculul cu membrane – un model formal de calcul inspirat de structura și modul de funcționare a celulelor vii – întrunește sute de cercetători din 25 de țări ale lumii, are o revistă internațională la editura Springer, dl. Acad. Gheorghe Păun fiind editorul onorific al acesteia, există o societate internațională a calculului cu membrane, la care Acad. Gheorghe Păun este Președinte de onoare, se convoacă anual conferințe în Europa și Asia. Despre valoarea științifică a acestui domeniu ne vorbește și faptul că lucrarea în care a fost introdus calculul cu membrane este citată în peste 3500 de alte lucrări şi a fost consemnată ca „fast breaking paper” de către Institutul de Informație Științifică, Philadelphia, SUA, pe care ne-am obișnuit să-i spunem ISI. Acad. Păun este cel mai citat informatician din România (peste 20.500 de citări, H-index = 70). Gheorghe Păun a fost inclus de ISI în categoria Highly Cited Scientists, ceea ce înseamnă situarea între cei mai citaţi autorii de lucrări de informatică din lume (or în această categorie intră doar 0.5% dintre toţi autorii din domeniul respectiv). Dumnealui a publicat cinci monografii de informatică teoretică în limba română şi şase în limba engleză, care au devenit cărți de referinţă în domeniile acoperite, patru dintre ele în colaborare cu reputați specialiști precum Arto Salomaa, Grzegorz Rozenberg, Jürgen Dassow. Trei cărți din acestea au fost editate la Springer Verlag, altele – la prestigioasele edituri precum Gordon and Breach, Taylor and Francis, Kluwer Academic Publishers. A fost editor şi în multe cazuri coautor a peste 65 de volume colective şi peste 35 de numere speciale de reviste. Monografiile la care este autor sau coautor au fost traduse în japoneză, chineză şi rusă. Dl. Acad. Gheorghe Păun este autoul a peste 550 de articole (aproape 250 dintre ele fiind publicate în reviste indexate în Web of Science); unele dintre aceste articole sunt scrise în colaborare, în total, am putea număra peste 100 de coautori. Printre ei se regăsesc și colegii noștri – regretatul Iurie Rogojin, dar și pleiada tinerilor talentați, cu care ne mândrim, dr. hab. Artiom Alhazov, dr. hab. Serghei Verlan, dr. Sergiu Ivanov, cărora reputatul academician le-a deschis calea spre colaborări cu specialiști din Spania, Japonia, Italia, China, etc., le-a acordat tot sprijinul în susținerea doctoratelor. A susținut peste 140 de conferinţe la Universităţi din toată lumea, a participat cu comunicări la peste 120 de foruri internaţionale, dintre care jumătate au fost referate plenare sau invitate. Membru pentru diferite perioade de timp în colectivul editorial a peste 25 de reviste de specialitate, inclusiv – de la fondare și până în prezent – fiind și membru al colegiului de redacție al revistei Computer Science Journal of Moldova. Chiar dacă a avut mai multe vizite, burse și proiecte de cercetare în instituții din numeroase ţări din Europa, Canada, Japonia, China, Singapore, Noua Zeelandă, a rămas devotat cercetării din România: Academiei Române, a cărui membru corespondent a devenit în 1997, iar membru titular, în 2012, Institutului de Matematică „Simion Stoilow”, al Universității din București, pe care a absolvit-o în 1974, și unde a lucrat alături de celebrul academician Solomon Marcus care, după spusele domnului Acad. Gheorghe Păun, „a fost un copac care lăsa la umbra lui să crească și alții”.

A primit numeroase titluri onorifice, premii, diplome, onoruri. Este Doctor Honoris Causa al Universităţilor din Piteşti, Opava, din Cehia, Universitatea Agora, din Oradea, Universitatea de Vest, din Timişoara, și Apollonia, din Iaşi. La 1 Decembrie 2016 a primit Ordinul Naţional „Steaua României” , în grad de Cavaler, cea mai înaltă decoraţie pe timp de pace, conferită de Statul român. În 2020 a primit şi Medalia „Sfântul Voievod Neagoe Basarab” a Arhiepiscopiei Argeşului şi Muscelului şi Medalia „Dimitrie Cantemir”, a Academiei de Ştiinţe a Moldovei. A primit multe alte premii ştiinţifice și culturale. Este Cetăţean de Onoare al oraşului Curtea de Argeş, unde a absolvit liceul și unde locuiește în prezent, precum şi al judeţului Argeş, al comunei Cicăneşti, unde s-a născut, în anul 1950. Academicianul Gheorghe Păun are şi o bogată activitate culturală, începută în anii 1980. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România şi al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din România. A publicat volume de povestiri, romane, poezie, memorialistică, eseuri, popularizare şi jocuri logice. În decembrie 2010 a înfiinţat revista lunară de cultură Curtea de la Argeş, toate numerele căreia cu generozitate sunt oferite bibliotecilor, cercetătorilor și oamenilor de cultură  din țara noastră. Un exemplar al revistei îl avem și în sala de lectură al Academiei noastre. De la primul număr și până în prezent nu a existat nicio ediție în care să nu fi fost publicat unul sau mai multe materiale de autori din Republica Moldova.  „Curtea de la Argeș” a promovat în spațiul cultural românesc literatura, muzica, arta plastică, cinematografia și cercetarea din țara noastră. Pe paginile revistei au fost găzduite materiale despre activitatea mai multor membri ai Academiei noastre: Acad. Vladimir Andrunachievici, Acad. Petru Soltan, Acad. Alexei Simașchevici, Acad. Mihai Cimpoi, Acad. Eugeniu Doga, Acad. Nicolae Dabija, Acad. Mihai Popovici, m.c. Constantin Gaindric  și mulți alții.

Sub egida revistei, apare seria „Biblioteca Revistei Curtea de la Argeş”, de editarea căreia se ocupă domnul acad. Gheorghe Păun şi în care au apărut până acum circa 40 de volume, inclusiv din seria „Seniori ai culturii”, unde întâlnim din nou nume ale membrilor titulari, membrilor corespondenți și membrilor de onoare ai AŞM. 

Profit de această ocazie pentru a-i ura domnului academician Gheorghe Păun multă sănătate, prosperitate, optimism, forță creatoare și noi realizări frumoase”.

În răspuns, noul Membru de Onoare AŞM , Acad. Gheorghe Păun a susținut o prelegere, intitulată „Lumea văzută de pe Argeş în Sus (cu ochii unui matematician)”, în care, pe lângă amintirile biografice şi-a expus opinia vizavi de viitorul tehnologiilor informaționale, dar și de viitorul omenirii în general, fiind preocupat de zestrea materială şi spirituală, pe care o  lăsăm nepoţilor şi strănepoţilor, fiind îngrijorat de consecinţele globalizării, analfabetizării, zgomotului informațional, manipulării etc., arătându-şi optimismul faţă de România și românitate, subliniind: „ Românitatea este cea care ne unește, căreia îi sunt proprii limba română, Eminescu, tradiţiile comune, creştinismul, caracterul sedentar și paşnic, dar și cele două Academii, pe ambele părți ale Prutului”. Referindu-se la legăturile cu Republica Moldova şi cu AŞM, Domnia Sa a conchis: „Sunt vechi, numeroase şi trainice, în primul rând în context profesional: colaborări cu mulţi cercetători din Chişinău, lucrări în colaborare, îndrumare a unor tineri (uneori doctoranzi), participarea la conferinţe, vizite reciproce etc. Remarcabile sunt şi legăturile culturale: revista Curtea de la Argeş este „înfrăţită”, încă din toamna anului 2011, cu Literatura şi Arta, condusă pe atunci de regretatul Nicolae Dabija. Au avut loc întâlniri la Chişinău şi la Curtea de Argeş, în revista argeşeană au apărut un mare număr de articole scrise de autori din RM sau articole (multe fiind interviuri) despre oameni de cultură sau chiar despre academicieni din RM”.

Evenimentul a fost completat cu o amplă expoziţie de materiale despre complexa activitate a Acad. Gheorghe Păun: fotografii, cărţi de autor, reviste, între acestea şi două volume cu lucrări ale lui Solomon Marcus, de editarea cărora s-a îngrijit protagonistul, după plecarea acestuia „de cealaltă parte a ierbii”, expresie din cartea academicianului Gheorghe Păun „Privind peste umăr.”

Prezent la omagiere, acad. Mihai Cimnpoi i-a făcut academicianului Gheorghe Păun invitaţia de a participa la Congresul Mondial al Eminescologilor care, tradiţional, se desfăşoară, anual, în perioada 31 august-2 septembrie, invitație acceptată cordial de către apreciantul om de ştiinţă.

 

Raia Rogac

UZPR, Filiala Chişinău

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *