◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

Marea Britanie conduce în lupta împotriva extremismului de gen. Niciun studiu nu măsoară, însă, urmările acestei situații…

Egalitatea de gen

Genul înseamnă atât identitatea de gen a unei persoane, cât și rolul social al sexelor atribuit acesteia. Identitatea de gen înseamnă că o persoană se simte femeie sau bărbat.Este posibil ca o persoană să se nască fată dar să se simtă ca un băiat.O persoană poate simți și că nu este nici femeie, nici bărbat, sau poate simți că este de ambele genuri. Rolul social al sexelor reprezintă așteptările societății privind modul în care ar trebui să se comporte un bărbat sau o femeie.

Legea belgiană interzice orice formă de discriminare bazată pe sex sau gen.De exemplu: a) discriminare pentru că sunteți femeie sau bărbat (sexul biologic). Bărbații și femeile au drepturi egale potrivit legii; b) discriminare bazată pe orientarea sexual; b) discriminare bazată pe identitatea și exprimarea de gen. Discriminarea împotriva unui bărbat deoarece se îmbracă ca o femeie sau împotriva unei femei pentru că dorește să facă o muncă tipic bărbătească este de asemenea interzisă.

 

Extremismul de gen

Încercați ca și noi să cautați pe internet o definiție a extremismului de gen, și nu veți găsi… Gășiți, în schimb, tratate alte probleme care au legătură cu subiectul:

 Poate o abordare bazată pe gen să îmbunătățească răspunsurile la extremismul violent? (Can a gendered approach improve responses to violent extremism?);

 Prevenirea extremismului violent prin educație: un ghid pentru factorii de decizie (https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000247764);

 Rețeaua de conștientizare a radicalizării (RAN Practitioners) conectează practicieni din prima linie din întreaga Europă între ei, pentru a face schimb de cunoștințe, experiențe directe și abordări pentru prevenirea și combaterea extremismului violent sub toate formele sale (https://home-affairs.ec.europa.eu/networks/radicalisation-awareness-network-ran_en);

 Strategia austriacă pentru prevenirea și combaterea extremismului violent și a deradicalizării (The Austrian Strategy for the Prevention and Countering of Violent Extremism and De-radicalisation);

 

Principiul egalităţii sexelor

Egalitatea dintre bărbat şi femeie nu este specifică doar instituţiei căsătoriei, având o aplicabilitate care excede ariei dreptului familiei; acest principiu se regăseşte în (detalii: https://legeaz.net/dictionar-juridic/egalitatea-sexelor): 1. art. 7 al Declaraţiei universale a drepturilor Omului, 2. art. 26 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, 3. art. 3 din Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, sociale şi culturale, 4. art. 14 din Legea CEDO și, 5. art. 16 din Constituţia României.

Principiul a dobândit în România o aplicare detaliată în Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în diverse domenii (accesul la muncă, la cultură, la procesul de luare a deciziilor etc.). în dreptul civil al familiei, principiul are modalităţi de aplicare specifice, consacrate ca atare în art. 23 pct. 4 din Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, precum şi în Constituţie (care prevede, în art. 48 alin. (1), egalitatea soţilor în căsătorie] şi în Codul civil (art. 258 alin. (1)].

 

Poziția Marii Britanii

Au trecut câțiva ani neplăcuți de când nebunia ideologiei de gen a cuprins instituțiile din Occident (https://www.telegraph.co.uk/news/2023/03/26/britain-leading-world-fightback-against-gender-extremism/). Nebunia care decretează că ești sexul pe care spui că ești a fost devastatoare pentru fete și femei. Femeile tinere au fost influențate de ideologia activiștilor și a influențelor TikTok. Sportivele și-au văzut visele spulberate de includerea concurenților din punct de vedere biologic masculin.

Dar, există semne că nebunia se estompează: pe 20 martie 2023, organismul de conducere al atletismului mondial a interzis femeilor trans să concureze în competiții feminine de nivel înalt. Sebastian Coe, președintele acestui for, a vorbit despre „principiul general prin care sunt protejate categoriile feminine”….

 

Concluzii

Este evident acum pentru noi, cât este de greu de definit egalitata de gen sau/și extremismul de gen și efectele pe terrmen scurt, mediu și lung ale acestora. În pofida acestei evidențe, Marea Britanie se pronunță că este una din campioanele care conduc „în lupta împotriva extremismului de gen”, ca și alte state vest europene…

Noi suntem uimiți cât de ușor pot emite Oamenii judecăți de valoare de acest fel, fără o cunștere foarte precisă a evoluțiilor sociale ale fenomenelor „egalitate de gen” și „extremism de gen”. Mărturisim că nu cunoaștem să existe studii despre gen și efectele noilor tendințe în Uniunea Europeană sau în România, unde numai Academia Română are trei institute de sociologie (Institutul de Sociologie, Institutul de Cercetare a Calității Vieții și Centru European pentru Studii și Probleme Etnice, plus alte grupuri de sociologi la Institutul de Economie Agrară, Centrul de Demografie din cadrul INCE, Institutul de Cercetări Economico-Sociale Gheorghe Zane din Iași). Daca Dv cunoașteți existența unor astfel de studii, va rugăm să ni le semnalați… 

Emilian M. Dobrescu / UZPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *