◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro21.06.2024

Adunarea Generală a UZPR, o nouă dovadă de forță și coeziune a jurnaliștilor profesioniști

Duminică, 24 martie 2019, în aula Academiei de Studii Economice, a avut loc Adunarea Generală a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, forul tutelar al întregii activități a organizației.

Reuniți în ședință extinsă,  reprezentanții filialelor UZPR din țară și din Diaspora și conducerea UZPR, au dezbătut pe larg mai multe puncte aflate pe ordinea de zi.

Raportul președintelui Doru Dinu Glăvan pe anul 2018 a reliefat faptul că activitatea de tradiție a Uniunii – Seratele „Eminescu, jurnalistul” și Teatrul NostruM (care deja au depășit, cu reprezentațiile lor, perimetrul Bucureștiului, fiind tot mai cunoscute și apreciate și în țară), publicațiile „Revista UZP”, „Cronica timpului” și ziarul „Certitudinea”, ultimele două fiind apariții editoriale sub egida UZPR care se susțin prin forțe proprii – își continuă activitatea meritorie. De asemenea, Raportul de activitate pe anul 2018 a inclus festivitățile UZPR – Centenarul Uniunii, Ziua Ziaristului Român, Premiile „Eminescu, ziaristul”, precum și nenumăratele parteneriate realizate cu instituții de cultură și academice. Totodată, a fost mențioant și concursul pentru Premiile anuale ale UZPR, care s-a bucurat de o participare masivă și de un larg interes, iar prezența, în premieră pentru UZPR, la Târgul de carte Gaudeamus a avut un ecou semnificativ.

Alte proiecte de anvergură își așteaptă punctul de pornire, iar despre acestea a vorbit pe larg secretarul general al UZPR, Mădălina Corina Diaconu, care s-a referit la parteneriatele UZPR, la continuarea activităților culturale în care este implicată Uniunea, la conferințe și lansări de carte prilejuite de numeroase aniversări ale unor personalități de primă mărime ale spiritualității românești, la extinderea proiectului „Convorbiri jurnalistice”, care a stârnit un mare ecou în București și în țară, fiind primit cu interes. UZPR va continua și în anul 2019 să publice cărți în editura proprie, să facă parte din jurii ale unor manifestări de ținută, să susțină evenimentele centrate pe reliefarea identității naționale în anul în care se sărbătoresc 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, care consfințea internațional România reîntregită, totodată și anul în care a luat ființă Uniunea Ziariștilor Profesioniști.

Raportul financiar al UZPR pe 2018, prezentat de Georgeta Mureșan, a fost considerat a avea cel mai bun rezultat al ultimilor ani. „Creșterea a fost semnificativă din 2016 încoace. Anul 2018 se încheie cu un remarcabil excedent”, a punctat Georgeta Mureșan. Datele financiare au fost certificate de șeful Comisiei de Cenzori a UZPR, Ilie Cristescu, care a subliniat faptul că veniturile UZPR au crescut mai mult decât cheltuielile, iar operațiunile financiare se desfășoară în conformitate cu toate normele legale.

Comisia de Atestare profesională a UZPR și-a prezentat, la rândul său, bilanțul, având ca prioritate evaluarea dosarelor depuse pentru atestare. „Concluziile noastre arată că dosarele pe baza cărora au fost eliberate adeverințele către Casele de Pensii au fost corect evaluate”, a punctat președintele Comisiei, Sorin Stanciu.

Activitatea desfăşurată de către Juriul de Onoare, Disciplină şi Arbitraj, în perioda care a trecut de la Adunarea Generală a UZPR din 24 martie 2018, a avut ca obiectiv prioritar analiza cauzelor care au provocat, favorizat şi întreţinut acţiunile nestatutare, destabilizatoare, din anul 2017. Juriul consideră că numai cântărind cu stricteţe şi obiectivitate faptele fiecăruia dintre cei care, într-un fel sau altul, s-au implicat în comiterea sau favorizarea actelor infracţionale împotriva UZPR, a conducerii sale statutar alese, se va putea restabili un climat de încredere, respect şi colaborare . Măsurile propuse de Juriul de Onoare, Disciplină și Arbitraj al UZPR au fost votate, Adunarea Generală aprobând soluțiile înaintate de comisia din cadrul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România. „Vă mulțumesc pentru înțelepciune”, le-a spus membrilor Adunării Generale, în finalul intervenției sale, Gheorghe Coandă, șeful Comisiei.

Unul dintre cele mai importante puncte de pe ordinea de zi, aprobarea Statutului modificat al UZPR, a fost dezbătut pe larg, apoi aprobat, după ce Monica Zvirjinschi, membru supleant al Consiliului Director al UZPR, a detaliat faptul că toate propunerile filialelor se regăsesc în noua formă a Statutului. „Pot să vă spun că acest document este unul modern, adaptat vremurilor în care trăim și în concordanță cu evoluția noastră ca organizație, precum și cu principiile internaționale ale mass-media”, a punctat vorbitoarea. Ca și în cazul propunerilor Juriului de Onoare, Disciplină şi Arbitraj, noile prevederi ale Statutului UZPR, unele aprig dezbătute, au fost aprobate, cu un singur vot împotrivă, punct cu punct.

Adunarea Generală a UZPR a prilejuit și o trecere în revistă, de către șefii filialelor prezenți în sală, a activităților lor curente. Rând pe rând, jurnaliștii din Mureș, Arad, Caraș-Severin, Bacău, Prahova, Iași, Vâlcea, Galați, Constanța și mulți alții și-au detaliat numeroasele activități care demonstrează că viața filialelor este una viguroasă și vibrantă, mergând în toate sferele de activitate, de la păstrarea tradițiilor, la colaborări cu alte uniuni de creație, trecând prin toate grupele de vârstă, de la preșcolarii cărora li se relevă tainele uneia dintre cele mai frumoase meserii din lume, cea de ziarist, până la seniorii care își aduc în continuare neprețuita contribuție la activitatea curentă a redacțiilor.

O intervenție importantă a aparținut coordonatorului Filialei Neamț ˝Marius Mircu˝ , domnul Cornel Cepariu, care a susținut că în provincie se face jurnalism profesionist, dovadă fiind și Revista CONTEXT apărută sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România – Filiala Bacău. Propune să existe mai mult interes spre tinerii cu înclinare spre jurnalism, să fie susținuți și inițiați prin contacte cu ziariști cu experiență.

„Suntem o organizație tânără, cu mulți tineri, și suntem alături de UZPR cu toate forțele”, a spus Claudius Dociu, președinte al Filialei Prahova a UZPR.

Departamentul Comunicare

Foto : Florin Eșanu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *