◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro23.04.2024

Nicolae Vasile, reales
în funcția de președinte al Filialei „Cronica Timpului” a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

Premergător alegerilor pentru conducerea Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, la nivel național, din cursul anului 2024, au loc alegerile la nivelul filialelor, așa cum s-a decis la ultima ședință a Comitetului Director al UZPR din 30 ianuarie a.c.

În acest context, în cadrul Adunării Generale de alegeri desfășurate în Filiala „Cronica Timpului”, în data de 21 februarie, la Sala Mare AGIR din București, pentru mandatul 2024-2028 a fost votată următoarea echipă de conducere: președinte – Nicolae Vasile; vicepreședinte – Claudia Motea; secretar – Ovidiu Zanfir; Consiliul Director Consultativ – Rodica Subțirelu, George Vlaicu, Corina Diaconescu, Petre Răcănel, Alexandru Ștefan, Tanța Tănăsescu, Ioan N. Roșca, Ion Voinea, Ion Dulugeac, Constantin Băjenaru, Daniel Neguț și Daniela Bădescu, cu atribuții de Purtător de cuvânt.

Activitatea Filialei „Cronica Timpului” se materializează în următoarele: revista „Cronica Timpului”, Serata „Eminescu, jurnalistul” și Teatrul NostruM, precum și în diverse colaborări cu alte structuri ale UZPR, încă de la începutul acestora, continuând proiectul gândit de fostul Președinte al UZPR, regretatul Doru Dinu Glăvan, devenind cu adevărat o veritabilă uniune de creație.

Există un important volum de muncă în colaborările cu alte publicații sau instituții culturale din afara UZPR, care se reflectă, în final, în evenimente, articole sau cărti publicate.

În activitatea revistei „Cronica Timpului” se reflectă cultura, performanța în varii domenii, precum literatura, pictura, istoria, sportul etc., adăugând altele noi: cercetarea științifică, elitele tinere, protecția mediului, muzica. Publicația „Cronica Timpului” are o apariție ritmică, atât în varianta tipărită, cât și în cea electronică, prin postarea pe mai multe site-uri, susținându-se prin autofinanțare.

Colaborarea cu Teatrul NostruM se desfășoară atât prin crearea de scenarii (Ioșca, Sică și Mitică; Controversiada; Scara fără sfârșit) care au fost sau vor fi puse în scenă, cât și prin reflectarea activității acestuia în cronicile găzduite de revistă. Membrii colectivului teatrului sunt prezenți și cu articole în revista „Cronica Timpului”.

Colaborarea  Seratei „Eminescu, jurnalistul” cu celelalte se concretizează în cronicile din revista „Cronica Timpului” și prestațiile Teatrului NostruM  în momentele teatrale din fiecare ediție a acesteia.

Editura UZP reprezintă o altă structură a UZPR prezentă în preocupările Filialei „Cronica Timpului”. Proiectul „Enciclopedia SCRIITORI din GENERAȚIA 2000”, o colecție de prezentare a scriitorilor și grupărilor literare contemporane,  concretizat  deja prin două volume publicate în anii 2020 și 2021, a continuat și după anul 2022, când a început elaborarea volumului III. În volumul I există o prezentare a Grupării „Cronica Timpului”, iar în volumul II, a Grupării Detectiv Literar, grupări puternic implicate în activitățile UZPR.

Se are în vedere și realizarea unei enciclopedii a pictorilor contemporani.

Filiala „Cronica Timpului” are colaborări semnificative: la Timișoara, cu Gruparea Luceafărul de Vest și Filiala „Valeriu Braniște”, proiectele concrete fiind realizate prin jurnalistul Dumitru Buțoi; la Focșani, cu Gruparea Bogdania, condusă de jurnalistul Ionel Marin; la Cluj-Napoca, cu Gruparea Liga Scriitorilor Români, condusă de jurnalistul Al. Florin Țene; la Târgoviște, cu Gruparea revistei Litere și Bibliotheca, condusă de scriitorul și jurnalistul Mihai Stan, și Filiala „Ion Heliade Rădulescu”, condusă de scriitorul și jurnalistul George Coandă, cei menționați find considerați de noi colaboratori externi foarte importanți și, drept urmare, cooptați la Consiliul Director Consultativ ai Filialei „Cronica Timpului”, pentru zonele în care își desfășoară activitatea Filialele respective.

Altă colaborare a Filialei se desfășoară în contextul mai larg al relației UZPR-AGIR: revista „Cronica Timpului” și Teatrul NostruM împreună cu Cercul de teatru AGIR ImpACT-ART colaborează la realizarea Seratei „Eminescu, jurnalistul”, la Sala AGIR; Gruparea Literar ing împreună cu Cercul de teatru AGIR ImpACT-ART și Teatrul NostruM participă la realizarea Cenaclului Literar ing; Gruparea Bogdania împreună cu revista „Cronica Timpului” și Gruparea Literar ing conlucrează la realizarea Festivalului de literatură pentru tineret Bogdania, a cărui gală de premiere are loc de regulă la Sala AGIR.

Amintim și colaborarea susținută a membrilor Filialei „Cronica Timpului” cu revista Muzeul Presei Românești. Aceasta apare sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, intrând în al patrulea an de apariție online. Revista amintită este un proiect dedicat jurnalismului din trecut, celui contemporan și perspectivelor de viitor din țara noastră, născut din năzuința de conservare generatoare de plusvaloare și de subliniere afirmativă a imensului capital de interes dobândit de presă în conștiința publicului. Subliniind  repere ce pun în prim-plan statornicia temporală și substanțialitatea întreprinderii eroice a părinților întemeietori ai gazetăriei românești, proiectul enunțat în articolul de fond al acestei reviste poate fi învederat  în câteva cuvinte astfel: „Slujind adevărul istoric, triumful educației și culturii, aducem în fața cititorilor opera, viața și jertfa pilduitoare a părinților jurnalismului românesc, în primul rând personalitatea lui Mihai Eminescu, precum și curajul și deschiderea presei românești pentru realitățile societății noastre din trecut și prezent”.

 

Filiala „Cronica Timpului” a UZPR

Foto: Facebook

 

 

2 comentarii pentru “Nicolae Vasile, reales
în funcția de președinte al Filialei „Cronica Timpului” a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România

  1. Felicitări și mult succes domnului Nicolae Vasile, reales în funcția de președinte
    al Filialei „Cronica Timpului” a Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România!

    Mihail Georgevici, președinte MCP (MASS COMMUNICATION POWER)

  2. Felicitari pentru o activitate atat de bogata si de valoroasa! Sanatate si succes in continuare!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *