◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro16.04.2024

Inedit / EUGEN IONESCU – SECRETAR DE PRESĂ ŞI CULTURAL ÎN FRANŢA (martie 1943 – ianuarie 1944)

Eugen Ionescu, scriitor polivalent în limbile română şi franceză, protagonist al „teatrului absurdului” membru al Academiei Franceze (1970) şi al Academiei Române (2009),  trecea apele Styxului, la 28 martie 1994, la Paris, în vârstă de 84 de ani (n. 26 noiembrie 1909, Slatina, jud. Olt), funerariile fiindu-i făcute la Biserica Ortodoxă Română şi înmormântat în celebrul cimitir Montparnasse din capitala Franţei. 

A avut o viaţă contursionată şi, pentru anume etape, mai puţin cunoscută de marele public.  

Documentele de arhivă pe care le reproducem (în număr de şapte) se referă doar în parte la perioada când a deţinut funcţia diplomatică de Secretar de presă şi cultural, în cadrul Legaţiei Regale a României în Franţa/Legation Royale de Roumanie en France de la Vichy (1 iunie 1942 – 1 octombrie 1944).   

La ocuparea nostului menţionat, a fost sprijinit de două personalităţi ale timpului din Ministerul Afacerilor Străine:   

 • Victor I. Rădulescu-Pogoneanu (1910-1962), Licenţiat în Drept, Filosofie şi Sociologie, Director al Cabinetului şi Cifrului din Ministerul Afacerilor Străine (1934) delegat cu conducerea Direcţiei Presei şi Informaţiilor din acelaşi Minister, cu atribuţii de Secretar de Stat. Arestat în Procesul „Iuliu Maniu” (aug.1947), condamnat la 25 de ani temniţă grea de orânduirea comunistă pentru crime de stat;   
 • Constantin Vişoianu (1897-1994), Licenţiat în Litere, Doctorat în Drept, cu activităţi multiple la nivel de stat, ajuns Ministru al Afacerilor Străine (4 nov.1944-5 mart.1945) în Guvernele generalilor Constantin Sănătescu şi Nicolae Rădescu. A plecat, în exil,în USA(1946), fiind condamnat în contumacie la ani grei de muncă silnică (1947).    

Atunci, când Eugen Ionescu a funcţionat ca Secretar de presă şi cultural, Ministru Plenipotenţiar al Legaţiei Regale Române era Dinu Miott, licenţiat în Drept, cu vechi state de serviciu în Diplomaţie, iar Şeful Serviciului Presă era Ion Dragu, ziarist şi scriitor, Licenţiat în Litere şi Filosofie, ataşat de presă încă din 1909, la Geneva, Atena, Ankara ş.a.    

Primul document pe care îl reproducem este o „Fişă Informativă” întocmită de POLIŢIA DE SIGURANŢĂ Bucureşti, la solicitarea expresă a Consiliului de Miniştri al României, în luna mai 1943 , privindu-1 pe Eugen Ionescu şi soţia, cum era cunoscut în epocă, act păstrat în colecţiile Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii. Direcţia de Cercetare Bucureşti (Dosar I. 3106S7, fila 18r/v).  

Următoarele documente provin din Arhiva Diplomatică a Ministerului Afacerilor Externe al României Bucureşti (Dosar I.106, mapa 150, inventar nr.77), conţinând Fişele de Activitate Personală ale diurnistului Eugen Ionescu ca Secretar de Presă şi Cultural, între lunile februarie 1943 – ianuarie 1944, la Montpellier – Toulouse – Marseille – Vichy, completate personal şi contrasemnate de şeful serviciului (în număr de şase), îmbogăţindu-i biografia/traseele personale.  

Astfel, se poate spune că Eugen Ionescu/Eugène Ionesco a avut o activitate prodigioasă ca diplomat/secretar de presă şi cultural al României în viitoarea ţară de adopţie într-un moment de mare tensiune internaţională la final de Război Mondial.

DIRECŢIA POLIŢIEI DE SIGURANŢĂ

  Biuroul III.

REFERAT

6 mai 1943

În urma cercetărilor făcute, am onoarea a referi următoarele:

EUGEN IONESCU, ziarist, profesor de curs secundar, actualmente în Serviciul Presei de pe lângă Legaţia Română din Vichy, este de origine etnică română, născut în anul 1909 – Noiembrie 14, în Slatina, fiu al lui EUGEN N. IONESCU, fost director în Prefectura jud. Olt şi al MARIEI-TEREZINA – (Certificat de notorietate nr. 8737/20 VIII 1941 eliberat de Primăria S.III Albastru-Bucureşti). 

Este căsătorit, în anul 1936, cu RODICA M. BURILEANU, avocată, născută, în Bucureşti, în anul 1910 – Decembrie 9, de religie ortodoxă şi naţionalitate română, fiica lui MIHAIL BURILEANU, fost director al ziarului „Ordinea”, român etnic, şi al D-nei ANCA, fostă D-ra I. COHN, de origine evreică, născută în com. Doftana, Jud. Bacău, în anul 1888-15 august. 

EUGEN IONESCU, literat, are un volum „Nu”, premiat, în anul 1934, de „Fundaţiile Regale”; a scris „Poezii” şi a colaborat la revistele „Bilete de Papagal” ale D-lui ARGHEZI, „Viaţa Literară” a lui I. VALERIAN, „România Literară” a lui LIVIU REBREANU, „Axa”, „Zodiac”, „Azi” şi la ziarul „Credinţa”, sub direcţia lui SANDU TUDOR. A făcut şi câteva eseuri despre literatura franceză. 

Este însă o fire irascibilă. 

D-na RODICA EUG. IONESCU a fost avocată la Casa Corpului Didactic. 

Este cochetă. 

Amândoi nu au făcut nici un fel de politică şi nu figurează în cazierele noastre.

  COMISAR,

 1. Florescu

FIŞĂ DE  ACTIVITATE  PERSONALĂ

 

 1. Numele şi prenumele: Eugen Ionescu

     Funcţiunea: Secretar de presă şi cultural

     Localitatea: Montpellier – Toulouse – Marseille

 

 1. ACTIVITATE DE COLABORARE
 2. Partea de contribuţie la rapoartele şefului (misiunii, serviciului)

        Ne scriem rapoartele proprii.

 1. Însărcinări speciale:

        a). A cerceta în diferitele centre universitare şi provinciale care sunt posibilităţile de exercitare a unei acţiuni de propagandă românească;

        b). A lua legăturile şi iniţiativele necesare; a desăvârşi bazele Cercului de Amiciţie Franco-Română de la Marseille-Aix-Nice; a fi de faţă la inaugurarea Lectoratului de L(imbă) Română de la Montpellier; a lua contact cu ministrul plenipotenţiar Revière în chestiunea bursierilor români ai Guv(ernului) francez.

 

 1. ACTIVITATEA PERSONALĂ
 2. Rapoarte, referate alte lucrări:

        a). Rap(ortul nr.) 823 despre luările de contact în Centrele din Montpellier şi Toulouse;

        b). Rap(ortul nr.) 905 despre înfiinţarea Asociaţiei de Prieteni ai României la Marseille şi Nice;

        c). Despre activitatea mea de propagandă în sectorul Marseille-Nice-Montpellier; 

        d). Rap(ortul nr.) 939 despre crearea unui Lectorat de L(imbă) Română la Fac(ultatea) de Litere din Montpellier;

        e). Un raport în legătură cu chestiunea tipăririi, în Franţa, a unei reviste de studii româneşti;

         f). Despre chestiunea numărului special al revistei „Pyrénées”.

 1. Conferinţe ascultate, ţinute:

         Conferinţa lui Henri Massis despre Franţa înainte de 1914 şi înainte de 1939.

 1. Articole proprii şi primite publicate:

         Un articol propriu, în „l’Eclavieur de Nice” (ediţia de seară) la 10.II.1943, neiscălit, publicat sub titlul „Cum s-a născut naţiunea română”.

 1. Legături cu personalităţi, cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, politice etc., din ţara respectivă şi cu membri ai misiunilor străine:

          În afară de personalităţile şi cercurile menţionate în fişele anterioare de activitate, în ultimul timp, am mai intrat în legătură cu alte persoane, precum: d. prof. Flèche – decanul Facultăţii de Litere din Montpellier, prof. Mignon directorul Centrului Univ. Mediteranian, prof. univ. Émile Ripert de la Aix, Revière – ministru plenipotenţiar, director la Externe. Lapradelle, profesorul de drept internaţional Tukanvaras – ataşatul de presă finlandez.

 1. Participări la reuniuni oficiale, sociale:

            a). Participarea la festivitatea inaugurării Catedrei M. Eminescu la Nice; b). recepţiile ce au urmat după această manifestaţie; c). participarea la inaugurarea Lectoratului de L(imbă) Română de la Montpellier; d). participarea la numeroase dineuri, la care am fost invitat sau am invitat personal indicate în fişele de activitate.

 1. Acţiunea de lămurire asupra problemelor vitale româneşti (cu indicarea persoanelor):

           Acţiuni de lămurire orală personală cu cei indicaţi la punctul 6 al fişei de activitate şi al altor fişe anterioare.

 1. Organizări de expoziţii, conferinţe asupra problemelor româneşti, controlul acţiunii cinematografice:

            Organizarea manifestaţiei româneşti de la C(entrul) U(niversitar) meditarenian desfăşurată la 8 februarie crt.; punerea bazelor Cercului de Amiciţie Franco-Român din sectorul Marseille-Aix-Nice.

 1. Alte manifestări:

           a). Adunarea şi organizarea materialului pentru un număr al revistei „Pyrénées” despre cultura românească în curs de pregătire; 

           b). Proiectarea unor noi manifestaţii româneşti ce vor avea loc în Sud;

           c). Luări de contact cu cercul Facultăţii de Litere din Montpellier, pentru organizarea unei acţiuni de apropiere intelectuală franco-română;

           d). Luare de contact cu Lectorul de Română de la Montpellier în vederea aceluiaşi scop.

 

    SECRETAR  DE PRESĂ  ŞI  CULTURAL,                                                               VIZA  ŞEFULUI SERVICIULUI,

             (ss) Eugen Ionescu                                                                                                            (ss) I(on)  Dragu

                    4 martie 1943  


FIŞĂ  DE   ACTIVITATE  PERSONALĂ

(pe lunile martie-aprilie 1943)

 1. NUMELE ŞI PRENUMELE: Ionescu Eugen

     Funcţiunea: secretar de presă şi cultural

     Localitatea: Marseille-Montpellier-Toulouse.

 

 1. ACTIVITĂŢI DE COLABORARE
 2. Partea de contribuţie la rapoartele şefului (misiunii, serviciului)

          Ne scriem singuri rapoartele.

 1. Însărcinări speciale:

          Însărcinat de Şeful Serviciului: a). a lua contact cu diferite personalităţi, cercuri, reviste, pentru organizarea acţiunii de propagandă şi informare; b). a redacta un raport special despre conversaţiile avute cu unele personalităţi franceze. (Raportul e întocmit şi înştiinţat.)

 

 1. ACTIVITATE PERSONALĂ:
 2. Rapoarte, referate, alte lucrări: a). despre dl. Paul Henry, prieten util al României; b). despre un articol din „Nouvelle Revue de Hongarie” asupra raporturilor culturale româno-bulgare; c). despre sumarul numărului special al revistei „Pyrénées” consacrat culturii româneşti, sumar stabilit în acord cu d-nii Dupront, Ferran, Decahors, Didier; d). despre unele păreri franceze privitoare la desfăşurarea viitoare a evenimentelor – situaţia Franţei, situaţia României.
 3. Conferinţe ascultate, ţinute: (nici o consemnare autografă)
 4. Articole proprii şi primite publicate:

           Am dat spre publicare pentru revista „Pyrénées” materialul primit din ţară, unele traduceri personale. Am obţinut pentru aceeaşi revistă articole de la d-nii P(aul) Henry, Mario Roques pe care le-am dat. Am înmânat dlui C. Jeautel articolul dlui Basil Munteanu „Viziunea franceză a omului”, apărut în „Pământul românesc”, spre a fi reprodus în noua revistă „Europe”.

 1. Legături cu personalităţi, cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, politice etc., din ţara respectivă şi cu membrii misiunilor străine

             În afară de personalităţile, cercurile etc., denumite în fişele anterioare, am mai intrat în contact cu dnii Paul Henry – profesor la Facultatea de Litere din Clermont-Ferrand, Mario Roques – profesor la Collège de France, Jean Boutiere şi Maurice Levaillant – profesori la Sorbona, Lemarchand – director al revistei „Les Cahiersvde l’Unita Française”, Paul Lambard – publicist, abatele Decahors, poetul Darmangeat.

 1. Participări la reuniuni oficiale, sociale:

             Am participat la reuniunile oficiale organizate la 10 Mai de Legaţia noastră din Vichy; la recepţia dată Corpului Diplomatic din Vichy, în luna martie, de Ataşatul nostru Militar; la reuniunile organizate de dl. Consilier I. Dragu, pentru personalităţile din publicistica franceză; am fost invitat la diferite reuniuni organizate de unele din personalităţile citate în fişele de activitate, printre cari, Şeful Cenzurii Franceze; am oferit însumi mai multe mese de onoare unora din personalităţile citate.

 1. Acţiune de lămurire asupra problemelor vitale româneşti (cu indicarea persoanelor):

             Cu ocazia convorbirilor avute cu interlocutorii francezi.

 1. Organizări de expoziţii, conferinţe asupra problemelor româneşti, controlul secţiunii cinematografice:

              Întrevederi pentru organizarea unor manifestaţii româneşti noi în sectorul de activitate regional.

 1. Alte manifestări:

              În pregătire: numărul special despre cultura românească al revistei „Pyrénées” aproape gata întocmit. Împărţire de broşuri, cărţi etc. privitoare la România. Materialul dat d-lui C. Jeautel pentru revista d-sale. Înţelegere cu Redactorul şef al noii reviste „Combats”,  pentru publicarea unor note informative privitoare la mişcarea literară românească.

 

         SEMNĂTURA,                                                                                                   VIZA ŞEFULUI SERVICIULUI,

         (ss) Eugen Ionescu                                                                                            (ss) I. Dragu

FIŞĂ DE ACTIVITATE

(august-septembrie 1943)

 1. NUMELE ŞI PRENUMELE: Ionescu Eugen

    Funcţiunea: secretar cultural principal

    Localitatea: Marseille – Vichy 

 

 1. ACTIVITATEA DE COLABORARE
 2. Partea de contribuţie la rapoartele şefului serviciului:

        Ne scriem singuri rapoartele.

 1. Însărcinări speciale:

        Cele prevăzute în raportul numărul 1158, unde sunt precizate atribuţiile noastre şi consacrate iniţiativele personale.

 

 1. ACTIVITATEA PERSONALĂ
 2. Rapoarte, referate, alte lucrări:

        Mai multe referate şi rapoarte (despre tineretul francez); despre traduceri efectuate din scriitori români; despre emisiunile radiofonice organizate de subsemnatul; atitudinea unor francezi etc. 

 1. Conferinţe ascultate, ţinute: (Nici o consemnare olografă)
 2. Articole proprii şi primite publicate:

        Am îngrijit să apară articole mici, note în presa din Marseille cu prilejul emisiunii radiofonice de la 29 septembrie. Am dat să se recenzeze, de către „Cahiers du Sud”, revista „Pământul românesc” (numărul închinat culturii franceze). Am organizat materialul emisiunilor radiofonice. Am dat spre publicare, în „Cahiers du Sud”, traduceri din poeţi români şi notele lămuritoare.

 1. Legături cu personalităţi, cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, politice etc., din ţara respectivă şi membrii misiunilor străine:

         În afară de personalităţile, cercurile etc., citate în fişele noastre anterioare, am mai intrat în contact cu abatele Sorel – Consilier Naţional al Mareşalului Pétain, Contesa de Castro – conducătoarea Asociaţiei „Pour que l’Esprit Vive”, L. Frénar – regizor, Poncent – Director General al Radio-difuziunii de pe coastă, artiştii dramatici Flateau, Janne, Fabry etc. De Ilontiqua – redactor la „Le Noveaux Temps”.

 1. Participări la reuniuni oficiale, sociale

          La recepţiile date de conducătorul serviciului, cele date de subsemnatul. Cele la care am participat ca invitat de diferite persoane numite în fişele noastre.

 1. Acţiunea de lămurire asupra problemelor vitale româneşti (cu indicarea persoanelor):

          Cu prilejul convorbirilor avute cu persoanele citate în fişele de activitate (gazetarii din Sudul Franţei, în special).

 1. Organizări de expoziţii, conferinţe asupra problemelor româneşti, controlul secţiunii cinematografice:

          Organizarea unei noi emisiuni radiofonice (muzicală, literară) despre România, difuzată din Marseille, la 29 septembrie. Pregătirea unei noi emisiuni ce va fi exclusiv rezervată poeziei.

 1. Alte manifestări:

          Pregătirea editării unor volume de traduceri, în lucru.

 

          SEMNĂTURA,                                                                                                   VIZA ŞEFULUISERVICIULUI,

          (ss) Eugen Ionescu                                                                                            (ss) I. Dragu

   

FIŞĂ DE ACTIVITATE

(pe luna octombrie 1943)


NUMELE ŞI PRENUMELE: Ionescu Eugen

    Funcţiunea: secretar principal cultural

    Localitatea: …………………………………

 

 1. ACTIVITATEA DE COLBORARE
 2. Partea de contribuţie la rapoartele şefului (misiunii, serviciului)

        Ne scriem singuri rapoartele.

 1. Însărcinări speciale:

        Cele prezentate în raportul 1158 din iulie 1942 înaintat de D-l Consilier Dragu.

 

 1. ACTIVITATE  PERSONALĂ
 2. Rapoarte, referate, alte lucrări:

         Mai multe rapoarte şi referate.

 1. Conferinţe ascultate, ţinute: …………………………………….
 2. Articole proprii şi primite publicate:

         a). Material publicat în diferite ziare şi reviste privitor la România; b). Redactarea părţii culturale din „Buletinul săptămânal” al Serviciului nostru de presă.

 1. Legături cu personalităţi, cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, politice etc., din ţara respectivă şi misiunile străine

          În afară de personalităţile şi cercurile numite anterior am mai intrat în contact cu fruntaşul politic Paul Rives – Deputat, Directorul ziarului „L’Effort”, Laurent C’ly din Ministerul Informaţiilor, Fabre Regisos la Radio Marseille.

 1. Participări la reuniuni oficiale, speciale:

          Recepţii aranjate de Şeful Serviciului la Vichy, de subsemnatul la Marseille în conversaţiile avute cu persoanele indicate în fişele noastre de activitate.

 1. Acţiune de lămurire asupra problemelor vitale româneşti (cu indicarea persoanelor): ………………………………………
 2. Organizarea de expoziţii, conferinţe asupra problemelor româneşti, controlul secţiunii cinematografice

          Trei emisiuni literare radiofonice aranjate la Radio Marseille. Pregătirea editării a 2 volume traduceri din Blaga şi Arghezi, a unui volum din nuvelele lui Paul Dan. Traduceri diferite. Participarea la Conferinţa Ricord la Marseille.

 1. Alte manifestări: ……………………………………..

 

           SEMNĂTURA,                                                                                                VIZA ŞEFULUI SERVICIULUI,

           (ss) Eugen Ionescu                                                                                         (ss) I. Dragu

    

FIŞĂ DE ACTIVITATE PERSONALĂ

(noiembrie 1943)

 

 1. NUME ŞI PRENUME: Ionescu Eugen

    Funcţiunea: secretar principal cultural

    Localitatea: Vichy – Marseille

 

 1. ACTIVITATEA DE COLABORARE
 2. Partea de contribuţie la rapoartele şefului (misiunii, serviciului)

        Ne scriem singuri rapoartele.

 1. Însărcinări speciale:

        Cele prezentate în raportul 1158 privitor la organizarea serviciului de presă la Vichy.

 

 1. ACTIVITATEA PERSONALĂ
 2. Rapoarte, referate, alte lucrări:

        Mai multe referate şi rapoarte.

 1. Conferinţe ascultate, ţinute:

        O prezentare a poeziei lui T. Arghezi la postul de Radio din Marseille.

 1. Articole proprii şi primite publicate:

        Am publicat o serie de poeme lui Arghezi şi Blaga, alese şi traduse sub îngrijirea mea, în revista „Cahiers du Sud”.

 1. Legături cu personalităţi, cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, politice etc. din ţara respectivă şi membrii misiunilor străine:

        În afară de personalităţile numite în celelalte fişe de activitate, am mai cunoscut pe D-l André Salmon, (Edvard) Munch, (Paul) Rives, Pitaudiere – profesor universitar la Montpellier, (Arthur) Richardson – preşedintele Camerei de Comerţ Franco-Spaniolă şi Franco-Portugheze din Marseille.

 1. Participări la reuniuni oficiale, sociale:

         Mai multe reuniuni organizate de Şeful Serviciului şi dineuri organizate de subsemnatul.

 1. Acţiune de lămurire asupra problemelor vitale româneşti (cu indicarea persoanelor):

         Cu persoanele numite la punctul 6 în conversaţii.

 1. Organizări de expoziţii, conferinţe asupra problemelor româneşti, controlul acţiunii cinematografice:

         Organizări de emisiuni literare radiofonice despre literatura românească şi România.

 1. Alte manifestări:

         a). Pregătirea editurii unor volume de traduceri din Arghezi şi Blaga şi Pavel Dan, ce urmează să apară în Editura Vipreau din Marseille; b). Pregătirea unei serii de conferinţe la universitatea din Montpellier; c). Traduceri apărute în reviste franceze; d). Luare de contact cu industriaşul marseillez Richardson pentru o eventuală organizare a unei Camere de Comerţ Franco-Române la Marseille; e). Urmărirea activităţii Lectoratului de L(imbă) Română din Montpellier şi a propagandei culturale în cadrul Lectoratului.

 

           SEMNĂTURA,                                                                                              VIZA ŞEFULUI SERVICIULUI, 

           (ss) Eugen Ionescu                                                                                       (ss) I. Dragu

 

FIŞĂ DE ACTIVITATE PERSONALĂ

(decembrie 1943-ianuarie 1944)

 

 1. NUMELE ŞI PRENUMELE: Ionescu Eugen

     Funcţiunea: secretar principal cultural

     Localitate: Vichy

 1. ACTIVITATEA DE COLABORARE:
 2. Partea de contribuţie la rapoartele şefului serviciului:

        Ne scriem singuri rapoartele.

 1. Însărcinări speciale

        a). A întocmi împreună cu câte un ziarist francez în oraşele Marseille, Vichy, Montpellier, Toulouse, lista gazetarilor şi publiciştilor cărora urmează să li se distribuie alimentele ce vor fi oferite de ziariştii români; b). A urma întrevederile, la Marsilia, pentru constituirea Comitetului pentru Strângerea Relaţiilor Economice şi Comerciale, în vederea creării şi a Camerei de Comerţ Franco-Române, lucru asupra căruia am referit din timp; c). Îngrijirea redactării rubricii culturale a „Buletinului de Informaţii” al Serviciului nostru de Presă din Vichy şi distribuirea de broşuri şi cărţi de propagandă în sectorul propriu de activitate; d). Urmărirea şi raportarea situaţiei Lectoratului de Limbă Română din Montpellier; e). Precum şi însărcinările prevăzute în Raportul nr.1158 al Şefului Serviciului nostru de Presă.

 1. ACTIVITATE PERSONALĂ
 2. Rapoarte, referinţe, alte lucrări:

        Mai multe referate şi rapoarte privitoare la: a). organizarea de noi a unor emisiuni literare radiofonice; b). la publicarea de traduceri din literatura română; c). la acţiunea de propagandă prin cinematograf; d). la înaintarea unor traduceri şi publicate de noi în „Cahiers du Sud” şi în „Demain”; e). Privitor la constituirea unui Comitet, la Marsilia, de Strângere a Relaţiilor Economice Franco-Române şi a publicării unui  „Buletin” al Comitetului.

 1. Conferinţe ascultate şi primite publicate: ………………………….
 2. Articole proprii şi primite publicate:

         a). Publicarea de traduceri din poezia românească în „Cahiers du Sud” (dec.43); b). Publicarea traducerii noastre (Zborul de la cuib – l’Abandon du Nos) din Pavel Dan, în habdomadarul francez „Demain” (19.II.44 şi 08.II.44); c). Întocmirea materialului documentar despre Carmen Sylva publicat cu ocazia comemorării EI de publicistul Maurice Ricard în ziarul „Journal des Débats” (31.XII.1943); e). Note diferite apărute în „Buletinul cultural” şi produse în publicaţii franceze; f). Îngrijirea publicării de dări de seamă asupra poemelor româneşti apărute (Mat d’ordre).

 1. Legături cu personalităţi, cercuri ştiinţifice, culturale, artistice, sportive, politice etc. din ţara respectivă şi membrii misiunilor străine:

          În afară de personalităţile, cercurile etc. asupra cărora am raportat în fişele noastre anterioare de activitate, mai suntem în contact cu: Cercul „Pour Gue L’Esprit Vive” din Marseille, cu Cercul revistei „Cahiers de l’Unité Française” condus de Jean Rivain – întemeietorul Academiei de Humanism, conducătorii hebdomadarelor „Combats”, „D.I.”, „Actu”, cu D-nii Firmin Roz – membru al Institutului, profesorul V. Tughem, precum şi cu R. Tavernier – directorul revistei „Confluence”, P. Seghers – directorul revistei „Poésie 44”, arh. Catele, scriitorii Joë Bousquet, H. Rode, Loisy, prof. Taladovie.

 1. Participări la reuniuni oficiale, sociale:

           a). Am fost invitat la Legaţia Germană de la Vichy, la reprezentările de filme germane; b). la recepţia Legaţiei Române din Ianuarie 1944; c). la diferite reuniuni, la Marsilia, în Cercurile literare locale.

 1. Acţiune de lămurire asupra problemelor vitale româneşti (cu indicarea persoanelor):

            În conversaţiile avute cu persoanele indicate la punctul 6.

 1. Organizări de expoziţii, conferinţe asupra problemelor româneşti, controlul secţiunii cinematografice:

            a). Asupra controlului acţiunii cinematografice, a se vedea raportul nostru din ianuarie ’44 privitor la prezentarea unor filme documentare româneşti la Vichy; b). O nouă „causerie” despre poezia românească la Cercul Literar „Pour que L’Esprit Vive”.

 1. Alte manifestări:

            a). Pregătirea editării la Ed. Vigneau a unei culegeri de poeme traduse din Tudor Arghezi; b). Pregătirea unui volum de nuvele din Pavel Dan, în traducerea lui S. Cabrini şi a noastră, la Vigneau. Volumul în manuscris este gata: aşteptăm doar aprobarea din ţară pentru hârtie şi autorizaţia familiei autorului; c). Pregătirea de emisiuni literare; d). Alte traduceri în lucru.

            SEMNĂTURA,                                                                                             VIZA ŞEFULUI SERVICIULUI, 

 (ss) Eugen Ionescu                                                                         (ss) I. Dragu   

 

Mircea Coloșenco

 

   

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *