◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro13.07.2024

Consiliul UE și-a definitivat poziția privind Legea europeană pentru libertatea presei

 

Ambasadorii statelor membre la UE au aprobat poziția Consiliului cu privire la o nouă lege menită să protejeze libertatea, pluralismul și independența mass-mediei în UE. Legea europeană privind libertatea mass-mediei va stabili un cadru comun pentru serviciile mass-media pe piața internă a UE și va introduce măsuri menite să protejeze jurnaliștii și furnizorii de servicii mass-media de ingerința politică, facilitându-le în același timp activitatea dincolo de frontierele interne ale UE.

Regulamentul propus răspunde preocupărilor tot mai mari din UE legate de politizarea mass-mediei, precum și de lipsa de transparență în ceea ce privește proprietatea asupra mass-mediei și alocarea publicității de stat furnizorilor de servicii mass-media. Are scopul de a introduce garanții pentru a combate ingerința politică în deciziile editoriale pentru furnizorii de servicii mass-media atât private, cât și publice, pentru a proteja jurnaliștii și sursele lor și pentru a garanta libertatea și pluralismul mass-mediei.

Potrivit consilium.europa.eu, noul act legislativ pornește de la dispozițiile Directivei din 2018 a serviciilor mass-media audiovizuale (DSMAV), îndeosebi prin faptul că propune un nou Comitet european pentru servicii mass¬media, care să înlocuiască grupul de reglementare (ERGA) instituit în temeiul DSMAV. Comitetul va fi alcătuit din autorități naționale din domeniul mass-mediei și va oferi consiliere și sprijin Comisiei pentru a promova aplicarea consecventă a principalelor dispoziții ale noii legi în toate statele membre, inclusiv prin furnizarea de avize și prin ajutarea Comisiei la elaborarea de orientări.

Poziția Consiliului

Mandatul Consiliului nu se abate de la ambiția și de la obiectivele propunerii Comisiei. În același timp, se asigură că noua lege este coerentă cu legislația existentă a UE, respectă competențele naționale în acest domeniu și obține echilibrul corect între armonizarea necesară și respectarea diferențelor naționale.

În special, poziția Consiliului:

 clarifică responsabilitatea statelor membre de a garanta pluralitatea, independența și buna funcționare a furnizorilor de servicii publice de mass¬media care își desfășoară activitatea în interiorul granițelor lor

 stabilește competențele Comitetului european pentru servicii mass-media și îi consolidează independența

 stabilește dispoziții pentru a consolida protecția jurnaliștilor și a surselor jurnalistice și limitează utilizarea măsurilor coercitive, cum ar fi utilizarea programelor de spionare în scopul obținerii unor astfel de informații

 se asigură că statele membre pot adopta norme mai stricte sau mai detaliate decât cele prevăzute în părțile relevante ale Legii europene privind libertatea mass-mediei

 extinde sfera de aplicare a cerințelor privind transparența, atât în legătură cu transparența proprietății asupra mass-mediei, care ar urma să se aplice tuturor furnizorilor de servicii mass-media, cât și în legătură cu transparența publicității de stat, unde se reduce în mod semnificativ posibilitatea de a acorda derogări pe plan național pentru entitățile mici

 prevede norme mai clare privind relația dintre furnizorii de platforme online foarte mari și furnizorii de servicii mass-media care aderă la regimurile de reglementare sau de autoreglementare a controlului editorial și la standardele jurnalistice din statele membre, astfel încât conținutul să fie tratat cu atenție sporită

Etapele următoare

Președinția Consiliului are acum mandatul necesar pentru a începe negocierile cu Parlamentul European de îndată ce acesta își va fi stabilit poziția cu privire la Legea europeană privind libertatea mass-mediei. Obiectivul comun al Comisiei, al Consiliului și al Parlamentului este de a încheia negocierile referitoare la această lege înainte de viitoarele alegeri pentru Parlamentul European.

Libertatea și pluralismul mass-mediei sunt consacrate în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și în Convenția europeană a drepturilor omului. Cu toate acestea, rapoartele recente ale Comisiei și ale Instrumentului de monitorizare a pluralismului mass-mediei au evidențiat o serie de aspecte problematice în UE, care țin de politizarea mass-mediei, transparența proprietății asupra mass-mediei și independența autorităților de reglementare în domeniul mass-mediei.

Pe 16 septembrie, Comisia a publicat propunerea de regulament de stabilire a unui cadru comun pentru serviciile mass-media în cadrul pieței interne. Această propunere stabilește noi norme menite să protejeze pluralismul și independența mass-mediei în UE. Printre elementele-cheie ale noului act legislativ se numără:

 o mass-media publică independentă cu o sursă stabilă de finanțare

 transparența cu privire la proprietatea asupra mass-mediei

 protejarea independenței editoriale

 garanții pentru asigurarea pluralismului mass-mediei și împiedicarea concentrării mass-mediei

 Comitetul european pentru servicii mass-media, un nou organism de supraveghere a libertății mass-mediei

Foto: unsplash.com

 

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *