◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

UN SOBOR DE OPT IERARHI A SFINŢIT PICTURA CATEDRALEI  ARHIEPISCOPALE DIN ARAD

Duminică, 9 decembrie 2018, Înalt Prea Sfințitul Părinte Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, alături de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit pictura Catedralei arhiepiscopale, Sfânta Treime” din Arad. Împreună cu Mitropolitul Banatului au slujit: Înalt Prea Sfinţitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Prea Sfinţitul Părinte Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului, Prea Sfinţitul Părinte Sofronie Drincec, Episcopul Oradei, Prea Sfinţitul Părinte Gurie Georgiu, Episcopul Devei și Hunedoarei, Prea Sfinţitul Părinte Siluan Mănuilă, Episcopul ortodox român al Ungariei și locțiitor de Episcop al Daciei Felix (Serbia), Prea Sfinţitul Părinte Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Prea Sfinţitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. La sfânta slujbă a asistat și Prea Sfinţitul Părinte Daniil Stoenescu. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala arhiepiscopală de către numerosul sobor de ierarhi, preoți și diaconi, sub protia Mitropolitului Ioan, în prezența oficialităților centrale și locale, a conducerii celor două universități din Arad, a primarilor din localitățile mai mari ale județului, a sutelor de credincioși veniți din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului şi al eparhiilor învecinate.
Cuvântul de învățătură a fost rostit de Prea Sfințitul Părinte Daniil, care a explicat pericopa evanghelică a duminicii, despre tămăduirea femeii gârbove (Luca 13, 10-17), şi le-a amintit şi pe cele două sfinte pomenite la 9 decembrie, Sfânta Ana, mama Sfintei Fecioare Maria, și Sfânta Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel. Fiind în Anul Centenarului României Mari, Prea Sfințitul Părinte Daniil a făcut o comparație între ridicarea femeii gârbove, prin minunea săvârșită de Mântuitorul Hristos, și, ridicarea” Transilvaniei prin Marea Unire de la 1918.
La finalul Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit Ioan, împreună cu soborul de ierarhi, preoți și diaconi au săvârșit slujba de sfințire a picturii Catedralei.
Imediat după sfințire, Mitropolitul Banatului a dat citire mesajului Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel Ciobotea cu prilejul sfințirii picturii Catedralei arhiepiscopale, Sfânta Treime” din Arad. În mesajul său, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că, „uniți în jurul unor personalități de seamă, precum Vasile Goldiş, care a fost secretar eparhial al Episcopiei Aradului, patriot vizionar şi om de înaltă cultură, considerat de Octavian Goga ‘Părinte al Patriei’, arădenii au desfășurat o perseverentă activitate națională, cu iniţiative de mare însemnătate pentru realizarea dorinței de unitate națională românească”.
„Este semnificativ și faptul că în anul acesta municipiul Arad sărbătorește 990 de ani de la prima atestare documentară a regiunii (1028-2018), precum şi 940 de ani de atestare documentară a cetății (1078-2018). Vechimea dreptei credinţe în aceste ţinuturi româneşti are însă începuturi mult mai vechi, din vremea sfinţilor daco-romani sau străromâni (secolul 4).
Între figurile proeminente ale neamului românesc, care au pregătit şi înfăptuit Marea Unire de la 1918, pe lângă Vasile Goldiş au fost şi alte personalități arădene, precum Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu sau Episcopul ortodox al Aradului, Ioan Ignatie Papp, socotiți toţi corifei ai Marii Uniri.
Aradul, ca cetate a Marii Uniri, a format un adevărat nucleu de intelectuali români, care au înţeles că libertatea românilor din Transilvania se poate realiza doar prin unirea lor cu Regatul României.
Episcopul Ioan Ignatie Papp (1903-1925), numit şi episcopul Marii Uniri, avea, în acea perioadă, şi calitatea de Locțiitor de Mitropolit al Transilvaniei (octombrie 1918 – mai 1920). El a rămas în istoria Episcopiei Aradului atât pentru activitatea desfășurată în apărarea școlilor confesionale românești, de o valoare excepțională pentru promovarea conștiinței naționale în Transilvania, cât şi pentru atitudinea sa fermă împotriva politicii de oprimare a românilor şi de maghiarizare forțată a lor. După intrarea României în Primul Război Mondial, în anul 1916, Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a intervenit în repetate rânduri pe lângă autorităţile de la Budapesta şi Viena pentru eliberarea din închisori a preoților şi învăţătorilor români, întemnițați fără anchetă la Cluj, Aiud, Sibiu, Brașov, Timișoara, Făgăraș, Oradea, Szegedin, în condiții inumane și cu un tratament discriminatoriu.
Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului şi Episcopul Miron Cristea al Caransebeșului au fost primii ierarhi din Transilvania care, în 8 noiembrie 1918, la Arad, au semnat adeziunea de recunoaștere a Consiliului Național Central Român, autoritate având funcția de reprezentant şi conducător politic al națiunii române din Ungaria și Transilvania, urmând să pregătească Marea Adunare Națională de la Alba Iulia şi proclamarea Unirii Transilvaniei cu România. Astfel, în calitate de Locțiitor de Mitropolit al Transilvaniei, Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a organizat la Arad, în zilele de 8-10 noiembrie 1918, două Sinoade mitropolitane, care au votat pentru dobândirea autonomiei bisericești, autodeterminare românească în Transilvania, precum și unirea cu România.
La 20 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central a anunțat convocarea marii Adunări Naționale la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918.
Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a fost desemnat copreşedinte al marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, împreună cu Gheorghe Pop de Băseşti şi cu Episcopul greco-catolic de Oradea, Demeter Radu.
În dimineața zilei de duminică, 1 decembrie 1918, în fața altarului bisericii ortodoxe din Alba Iulia, înainte de începutul Adunării Naționale, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Episcopul Aradului, Ioan Ignatie Papp. El a modificat obișnuita încheiere a Sfintei Liturghii, adăugând la cuvintele: ‘Cel ce a înviat din morți’, cuvintele: ‘și a înviat astăzi și neamul nostru românesc’, urmate de ‘Hristos adevăratul nostru Dumnezeu’, subliniind astfel că Marea Unire era o înviere, o biruinţă şi o bucurie sfântă a poporului român.
Ierarhii Episcopiei Aradului, împreună cu clerul și credincioșii mireni din această parte a țării au luptat neîncetat pentru apărarea credinței ortodoxe şi păstrarea identității naţionale prin cult, cultură, educație și slujire socială”, se spune în mesajul Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel.
După citirea mesajului, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură legat atât de pericopa evanghelică a Duminicii a 27-a după Rusalii, cât și de rolul pe care l-a avut Aradul, prin personalitățile marcante ale vremii, în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.
Cuvinte de felicitare pentru cele realizate de către Înalt Prea Sfințitul Părinte Timotei la Arad, dimpreună cu clericii și credincioșii din oraş, au adresat Prea Sfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, și Prea Sfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradei, fii duhovnicești ai Eparhiei Aradului.
Înalt Prea Sfințitul Părinte Timotei a arătat, în cuvântul său, că aceasta este o împlinire a dorinței vrednicilor ierarhi care au păstorit Eparhia Aradului, a intelectualilor arădeni, corifei ai Marii Uniri de la 1918, care au militat activ pentru realizarea dezideratului ortodocşilor din aceste părți ale ţării de a avea o Catedrală eparhială. Părintele Arhiepiscop Timotei a adresat apoi un cuvânt de adâncă mulțumire Înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Ioan, tuturor ierarhilor, oficialităților centrale și locale, soborului de preoți și diaconi, slujitorilor Catedralei, ctitorilor și binefăcătorilor care au sprijinit substanțial această măreață lucrare, precum și miilor de credincioși participanți la această zi de sărbătoare a eparhiei.
Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei, condus de diacon Laviniu Morariu și grupul, Trifon Lugojan”, condus de tânărul Marinel Roz.
Cu prilejul acestui eveniment, Înalt Prea Sfințitul Părinte Timotei a oferit tuturor ierarhilor prezenți distincția eparhială, Sfântul Ierarh Sava Brancovici” (engolpion și cruce), Părintelui Simion Mladin, eclesiarhul Catedralei, crucea pectorală a aceleiași distincții, și crucea pentru mireni a distincţiei celor care au avut o contribuție deosebită în ducerea la bun sfârșit a lucrărilor desfășurate la Catedrala arhiepiscopală.
La Sfânta Liturghie au participat și zeci de studenți și elevi de la școlile teologice din Arad, însoțiți de Părintele prof. Dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă, Ilarion V. Felea”, și Pr. prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Ortodox.
* * *
Sfințirea locului pentru noua Catedrală a avut loc la 24 noiembrie 1991, în Duminica a 30-a după Rusalii, după slujirea Sfintei Liturghii. Lucrările propriu-zise de construcţie a Catedralei au început în anul 1994. În 1995 s-a turnat nivelul general, după care au urmat închiderile perimetrale, acoperirea cu tablă de cupru peste un schelet metalic. În 2003 s-au adus cinci clopote de la renumita fabrică de profil din Insbruck, Austria. În 2007 s-a terminat placarea exterioară din calcar de Podeni, iar scările şi soclul au fost făcute din granit. În ajunul Crăciunului din 2007 s-a săvârşit prima Liturghie. Policandrele din biserică sunt din bronz şlefuit, aduse de la Tesalonic (Grecia), iar mobilierul este realizat în România, de arhitect Sorin Martin.
Pictura interioară a Catedralei și a sălii solemnităților a fost realizată de prof. Dr. Cătălin Băluț, în perioada 2010-2018.
La demisolul Catedralei se află paraclisul Sfântul Ierarh Nicolae, pictat de pictorul Dumitru Macovei, iar mozaicurile interioare și exterioare au fost executate de prof. Virgil Moraru.
Lucrările au fost susținute financiar de autoritățile locale și centrale, societățile comerciale din municipiu și județ, monahii și monahiile sfintelor mânăstiri, preoții și credincioșii arădeni, precum și de donatori din țară și de peste hotare.
Târnosirea Catedralei arhiepiscopale, Sfânta Treime” din Arad a fost făcută de Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, la 6 decembrie 2008.
În acel an, 2008, aceasta era prima Catedrală episcopală construită în România după evenimentele din decembrie 1989. Astăzi, în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918, Catedrala este cea mai mare realizare, în plan bisericesc, din ultimul secol, a locuitorilor Aradului. Istoria Eparhiei Aradului consemnează că această Catedrală a fost construită de cel de al 24-lea ierarh al ei, în 24 de ani.
La nivel național, în anul Centenarului Marii Uniri, încheierea lucrărilor și sfințirea picturii Catedralei arhiepiscopale, Sfânta Treime” din Arad se înscriu între realizările de seamă din spaţiul eclezial, desigur după târnosirea Catedralei Mântuirii Neamului din Bucureşti, care a avut loc la 25 Noiembrie 2018, scrie protos. Dr. Iustin Popovici pe site-ul www.episcopiaaradului.ro.

Vera Maria Neagu (buletinul “Viaţa Cultelor”, nr. 1253 – 1256, 31 decembrie 2018)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Duminică, 9 decembrie 2018, Înalt Prea Sfințitul Părinte Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, alături de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit pictura Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad. Împreună cu Mitropolitul Banatului au slujit: Înalt Prea Sfinţitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Prea Sfinţitul Părinte Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului, Prea Sfinţitul Părinte Sofronie Drincec, Episcopul Oradei, Prea Sfinţitul Părinte Gurie Georgiu, Episcopul Devei și Hunedoarei, Prea Sfinţitul Părinte Siluan Mănuilă, Episcopul ortodox român al Ungariei și locțiitor de Episcop al Daciei Felix (Serbia), Prea Sfinţitul Părinte  Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Prea Sfinţitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. La sfânta slujbă a asistat și Prea Sfinţitul Părinte Daniil Stoenescu. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala arhiepiscopală de către numerosul sobor de ierarhi, preoți și diaconi, sub protia Mitropolitului Ioan, în prezența oficialităților centrale și locale, a conducerii celor două universități din Arad, a primarilor din localitățile mai mari ale județului, a sutelor de credincioși veniți din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului şi al eparhiilor învecinate.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Prea Sfințitul Părinte Daniil, care a explicat pericopa evanghelică a duminicii, despre tămăduirea femeii gârbove (Luca 13, 10-17), şi le-a amintit şi pe cele două sfinte pomenite la 9 decembrie, Sfânta Ana, mama Sfintei Fecioare Maria, și Sfânta Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel. Fiind în Anul Centenarului României Mari, Prea Sfințitul Părinte Daniil a făcut o comparație între ridicarea femeii gârbove, prin minunea săvârșită de Mântuitorul Hristos, și ,,ridicarea” Transilvaniei prin Marea Unire de la 1918.

La finalul Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit Ioan, împreună cu soborul de ierarhi, preoți și diaconi au săvârșit slujba de sfințire a picturii Catedralei.

Imediat după sfințire, Mitropolitul Banatului a dat citire mesajului Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel Ciobotea cu prilejul sfințirii picturii Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad. În mesajul său, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că, „uniți în jurul unor personalități de seamă, precum Vasile Goldiş, care a fost secretar eparhial al Episcopiei Aradului, patriot vizionar  şi om de înaltă cultură, considerat de Octavian Goga ‘Părinte al Patriei’, arădenii au desfășurat o perseverentă activitate națională, cu iniţiative de mare însemnătate pentru realizarea dorinței de unitate națională românească”.

„Este semnificativ și faptul că în anul acesta municipiul Arad sărbătorește 990 de ani de la prima atestare documentară a regiunii (1028-2018), precum şi 940 de ani de atestare documentară a cetății (1078-2018). Vechimea dreptei credinţe în aceste ţinuturi româneşti are însă începuturi mult mai vechi, din vremea sfinţilor daco-romani sau străromâni (secolul 4).

Între figurile proeminente ale neamului românesc, care au pregătit şi înfăptuit Marea Unire de la 1918, pe lângă Vasile Goldiş au fost şi alte personalități arădene, precum Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu sau Episcopul ortodox al Aradului, Ioan Ignatie Papp, socotiți toţi corifei ai Marii Uniri.

Aradul, ca cetate a Marii Uniri, a format un adevărat nucleu de intelectuali români, care au înţeles că libertatea românilor din Transilvania se poate realiza doar prin unirea lor cu Regatul României.

Episcopul Ioan Ignatie Papp (1903-1925), numit şi episcopul Marii Uniri, avea, în acea perioadă, şi calitatea de Locțiitor de Mitropolit al Transilvaniei (octombrie 1918 – mai 1920).El a rămas în istoria Episcopiei Aradului atât pentru activitatea desfășurată în apărarea școlilor confesionale românești, de o valoare excepțională pentru promovarea conștiinței naționale în Transilvania, cât şi pentru atitudinea sa fermă împotriva politicii de oprimare a românilor şi de maghiarizare forțată a lor. După intrarea României în Primul Război Mondial, în anul 1916, Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a intervenit în repetate rânduri pe lângă autorităţile de la Budapesta şi Viena pentru eliberarea din închisori a preoților şi învăţătorilor români, întemnițați fără anchetă la Cluj, Aiud, Sibiu, Brașov, Timișoara, Făgăraș, Oradea, Szegedin, în condiții inumane și cu un tratament discriminatoriu.

Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului şi Episcopul Miron Cristea al Caransebeșului au fost primii ierarhi din Transilvania care, în 8 noiembrie 1918, la Arad, au semnat adeziunea de recunoaștere a Consiliului Național Central Român, autoritate având funcția de reprezentant şi conducător politic al națiunii române din Ungaria și Transilvania, urmând să pregătească Marea Adunare  Națională de la Alba Iulia şi proclamarea Unirii Transilvaniei cu România. Astfel, în calitate de Locțiitor de Mitropolit al Transilvaniei, Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a organizat la Arad, în zilele de 8-10 noiembrie 1918, două Sinoade mitropolitane, care au votat pentru dobândirea autonomiei bisericești, autodeterminare românească în Transilvania, precum și unirea cu România.

La 20 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central a anunțat convocarea marii Adunări Naționale la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918.

Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a fost desemnat copreşedinte al marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, împreună cu Gheorghe Pop de Băseşti şi cu Episcopul greco-catolic de Oradea, Demeter Radu.

În dimineața zilei de duminică, 1 decembrie 1918, în fața altarului bisericii ortodoxe din Alba Iulia, înainte de începutul Adunării Naționale, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Episcopul Aradului, Ioan Ignatie Papp. El a modificat obișnuita încheiere a Sfintei Liturghii, adăugând la cuvintele: ‘Cel ce a înviat din morți’, cuvintele: ‘și a înviat astăzi și neamul nostru românesc’, urmate de ‘Hristos adevăratul nostru Dumnezeu’, subliniind astfel că Marea Unire era o înviere, o biruinţă şi o bucurie sfântă a poporului român.

Ierarhii Episcopiei Aradului, împreună cu clerul și credincioșii mireni din această parte a țării au luptat neîncetat pentru apărarea credinței ortodoxe şi păstrarea identității naţionale prin cult, cultură, educație și slujire socială”, se spune în mesajul Prea Fericitului Părinte  Patriarh Daniel.

După citirea mesajului, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură legat atât de pericopa evanghelică a Duminicii a 27-a după Rusalii, cât și de rolul pe care l-a avut Aradul, prin personalitățile marcante ale vremii, în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.

Cuvinte de felicitare pentru cele realizate de către Înalt Prea Sfințitul Părinte Timotei la Arad, dimpreună cu clericii și credincioșii din oraş, au adresat Prea Sfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, și Prea Sfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradei, fii duhovnicești ai Eparhiei Aradului.

Înalt Prea Sfințitul Părinte Timotei a arătat, în cuvântul său, că aceasta este o împlinire a dorinței vrednicilor ierarhi care au păstorit Eparhia Aradului, a intelectualilor arădeni, corifei ai Marii Uniri de la 1918, care au militat activ pentru realizarea dezideratului ortodocşilor din aceste părți ale ţării de a avea o Catedrală eparhială. Părintele Arhiepiscop Timotei a adresat apoi un cuvânt de adâncă mulțumire Înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Ioan, tuturor ierarhilor, oficialităților centrale și locale, soborului de preoți și diaconi, slujitorilor Catedralei, ctitorilor și binefăcătorilor care au sprijinit substanțial această măreață lucrare,  precum și miilor de credincioși participanți la această zi de sărbătoare a eparhiei.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei, condus de diacon Laviniu Morariu și grupul ,,Trifon Lugojan”, condus de tânărul Marinel Roz.

Cu prilejul acestui eveniment, Înalt Prea Sfințitul Părinte Timotei a oferit tuturor ierarhilor prezenți distincția eparhială ,,Sfântul Ierarh Sava Brancovici” (engolpion și cruce), Părintelui Simion Mladin, eclesiarhul Catedralei, crucea pectorală a aceleiași distincții, și crucea pentru mireni a distincţiei celor care au avut o contribuție deosebită în ducerea la bun sfârșit a lucrărilor desfășurate la Catedrala arhiepiscopală.

La Sfânta Liturghie au participat și zeci de studenți și elevi de la școlile teologice din Arad, însoțiți de Părintele prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”, și Pr. prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Ortodox.

*          *          *

Sfințirea locului pentru noua Catedrală a avut loc la 24 noiembrie 1991, în Duminica a 30-a după Rusalii, după slujirea Sfintei Liturghii. Lucrările propriu-zise de construcţie a Catedralei au început în anul 1994. În 1995 s-a turnat nivelul general, după care au urmat închiderile perimetrale, acoperirea cu tablă de cupru peste un schelet metalic. În 2003 s-au adus cinci clopote de la renumita fabrică de profil din Insbruck, Austria. În 2007 s-a terminat placarea exterioară din calcar de Podeni, iar scările şi soclul au fost făcute din granit. În ajunul Crăciunului din 2007 s-a săvârşit prima Liturghie. Policandrele din biserică sunt din bronz şlefuit, aduse de la Tesalonic (Grecia), iar mobilierul este realizat în România, de arhitect Sorin Martin.

Pictura interioară a Catedralei și a sălii solemnităților a fost realizată de prof. dr. Cătălin Băluț, în perioada 2010-2018.

La demisolul Catedralei se află paraclisul Sfântul Ierarh Nicolae, pictat de pictorul Dumitru Macovei, iar mozaicurile interioare și exterioare au fost executate de prof. Virgil Moraru.

Lucrările au fost susținute financiar de autoritățile locale și centrale, societățile comerciale din municipiu și județ, monahii și monahiile sfintelor mânăstiri, preoții și credincioșii arădeni, precum și de donatori din țară și de peste hotare.

Târnosirea Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad a fost făcută de  Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, la 6 decembrie 2008.

În acel an, 2008, aceasta era prima Catedrală episcopală construită în România după evenimentele din decembrie 1989. Astăzi, în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918, Catedrala este cea mai mare realizare, în plan bisericesc, din ultimul secol, a locuitorilor Aradului.  Istoria Eparhiei Aradului consemnează că această Catedrală a fost construită de cel de al 24-lea ierarh al ei, în 24 de ani.

La nivel național, în anul Centenarului Marii Uniri, încheierea lucrărilor și sfințirea picturii Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad se înscriu între realizările de seamă din spaţiul eclezial, desigur după târnosirea Catedralei Mântuirii Neamului din Bucureşti, care a avut loc la 25 Noiembrie 2018, scrie protos. dr. Iustin Popovici pe site-ul www.episcopiaaradului.ro.

Vera Maria Neagu (buletinul “Viaţa Cultelor”, nr. 1253 – 1256, 31 decembrie 2018)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Duminică, 9 decembrie 2018, Înalt Prea Sfințitul Părinte Ioan Selejan, Mitropolitul Banatului, alături de un sobor de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, a sfințit pictura Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad. Împreună cu Mitropolitul Banatului au slujit: Înalt Prea Sfinţitul Părinte Timotei Seviciu, Arhiepiscopul Aradului, Prea Sfinţitul Părinte Lucian Mic, Episcopul Caransebeșului, Prea Sfinţitul Părinte Sofronie Drincec, Episcopul Oradei, Prea Sfinţitul Părinte Gurie Georgiu, Episcopul Devei și Hunedoarei, Prea Sfinţitul Părinte Siluan Mănuilă, Episcopul ortodox român al Ungariei și locțiitor de Episcop al Daciei Felix (Serbia), Prea Sfinţitul Părinte  Paisie Lugojanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Timișoarei, Prea Sfinţitul Părinte Emilian Crișanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Aradului. La sfânta slujbă a asistat și Prea Sfinţitul Părinte Daniil Stoenescu. Evenimentul a început cu săvârșirea Sfintei Liturghii în Catedrala arhiepiscopală de către numerosul sobor de ierarhi, preoți și diaconi, sub protia Mitropolitului Ioan, în prezența oficialităților centrale și locale, a conducerii celor două universități din Arad, a primarilor din localitățile mai mari ale județului, a sutelor de credincioși veniți din cuprinsul Arhiepiscopiei Aradului şi al eparhiilor învecinate.

Cuvântul de învățătură a fost rostit de Prea Sfințitul Părinte Daniil, care a explicat pericopa evanghelică a duminicii, despre tămăduirea femeii gârbove (Luca 13, 10-17), şi le-a amintit şi pe cele două sfinte pomenite la 9 decembrie, Sfânta Ana, mama Sfintei Fecioare Maria, și Sfânta Proorociță Ana, mama Proorocului Samuel. Fiind în Anul Centenarului României Mari, Prea Sfințitul Părinte Daniil a făcut o comparație între ridicarea femeii gârbove, prin minunea săvârșită de Mântuitorul Hristos, și ,,ridicarea” Transilvaniei prin Marea Unire de la 1918.

La finalul Sfintei Liturghii, Înalt Prea Sfințitul Părinte Mitropolit Ioan, împreună cu soborul de ierarhi, preoți și diaconi au săvârșit slujba de sfințire a picturii Catedralei.

Imediat după sfințire, Mitropolitul Banatului a dat citire mesajului Prea Fericitului Părinte Patriarh Daniel Ciobotea cu prilejul sfințirii picturii Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad. În mesajul său, Părintele Patriarh Daniel a evidențiat că, „uniți în jurul unor personalități de seamă, precum Vasile Goldiş, care a fost secretar eparhial al Episcopiei Aradului, patriot vizionar  şi om de înaltă cultură, considerat de Octavian Goga ‘Părinte al Patriei’, arădenii au desfășurat o perseverentă activitate națională, cu iniţiative de mare însemnătate pentru realizarea dorinței de unitate națională românească”.

„Este semnificativ și faptul că în anul acesta municipiul Arad sărbătorește 990 de ani de la prima atestare documentară a regiunii (1028-2018), precum şi 940 de ani de atestare documentară a cetății (1078-2018). Vechimea dreptei credinţe în aceste ţinuturi româneşti are însă începuturi mult mai vechi, din vremea sfinţilor daco-romani sau străromâni (secolul 4).

Între figurile proeminente ale neamului românesc, care au pregătit şi înfăptuit Marea Unire de la 1918, pe lângă Vasile Goldiş au fost şi alte personalități arădene, precum Ştefan Cicio Pop, Ioan Suciu sau Episcopul ortodox al Aradului, Ioan Ignatie Papp, socotiți toţi corifei ai Marii Uniri.

Aradul, ca cetate a Marii Uniri, a format un adevărat nucleu de intelectuali români, care au înţeles că libertatea românilor din Transilvania se poate realiza doar prin unirea lor cu Regatul României.

Episcopul Ioan Ignatie Papp (1903-1925), numit şi episcopul Marii Uniri, avea, în acea perioadă, şi calitatea de Locțiitor de Mitropolit al Transilvaniei (octombrie 1918 – mai 1920).El a rămas în istoria Episcopiei Aradului atât pentru activitatea desfășurată în apărarea școlilor confesionale românești, de o valoare excepțională pentru promovarea conștiinței naționale în Transilvania, cât şi pentru atitudinea sa fermă împotriva politicii de oprimare a românilor şi de maghiarizare forțată a lor. După intrarea României în Primul Război Mondial, în anul 1916, Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a intervenit în repetate rânduri pe lângă autorităţile de la Budapesta şi Viena pentru eliberarea din închisori a preoților şi învăţătorilor români, întemnițați fără anchetă la Cluj, Aiud, Sibiu, Brașov, Timișoara, Făgăraș, Oradea, Szegedin, în condiții inumane și cu un tratament discriminatoriu.

Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului şi Episcopul Miron Cristea al Caransebeșului au fost primii ierarhi din Transilvania care, în 8 noiembrie 1918, la Arad, au semnat adeziunea de recunoaștere a Consiliului Național Central Român, autoritate având funcția de reprezentant şi conducător politic al națiunii române din Ungaria și Transilvania, urmând să pregătească Marea Adunare  Națională de la Alba Iulia şi proclamarea Unirii Transilvaniei cu România. Astfel, în calitate de Locțiitor de Mitropolit al Transilvaniei, Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a organizat la Arad, în zilele de 8-10 noiembrie 1918, două Sinoade mitropolitane, care au votat pentru dobândirea autonomiei bisericești, autodeterminare românească în Transilvania, precum și unirea cu România.

La 20 noiembrie 1918, Consiliul Național Român Central a anunțat convocarea marii Adunări Naționale la Alba Iulia, la 1 decembrie 1918.

Episcopul Ioan Ignatie Papp al Aradului a fost desemnat copreşedinte al marii Adunări Naţionale de la Alba Iulia, împreună cu Gheorghe Pop de Băseşti şi cu Episcopul greco-catolic de Oradea, Demeter Radu.

În dimineața zilei de duminică, 1 decembrie 1918, în fața altarului bisericii ortodoxe din Alba Iulia, înainte de începutul Adunării Naționale, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Episcopul Aradului, Ioan Ignatie Papp. El a modificat obișnuita încheiere a Sfintei Liturghii, adăugând la cuvintele: ‘Cel ce a înviat din morți’, cuvintele: ‘și a înviat astăzi și neamul nostru românesc’, urmate de ‘Hristos adevăratul nostru Dumnezeu’, subliniind astfel că Marea Unire era o înviere, o biruinţă şi o bucurie sfântă a poporului român.

Ierarhii Episcopiei Aradului, împreună cu clerul și credincioșii mireni din această parte a țării au luptat neîncetat pentru apărarea credinței ortodoxe şi păstrarea identității naţionale prin cult, cultură, educație și slujire socială”, se spune în mesajul Prea Fericitului Părinte  Patriarh Daniel.

După citirea mesajului, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură legat atât de pericopa evanghelică a Duminicii a 27-a după Rusalii, cât și de rolul pe care l-a avut Aradul, prin personalitățile marcante ale vremii, în înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.

Cuvinte de felicitare pentru cele realizate de către Înalt Prea Sfințitul Părinte Timotei la Arad, dimpreună cu clericii și credincioșii din oraş, au adresat Prea Sfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, și Prea Sfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradei, fii duhovnicești ai Eparhiei Aradului.

Înalt Prea Sfințitul Părinte Timotei a arătat, în cuvântul său, că aceasta este o împlinire a dorinței vrednicilor ierarhi care au păstorit Eparhia Aradului, a intelectualilor arădeni, corifei ai Marii Uniri de la 1918, care au militat activ pentru realizarea dezideratului ortodocşilor din aceste părți ale ţării de a avea o Catedrală eparhială. Părintele Arhiepiscop Timotei a adresat apoi un cuvânt de adâncă mulțumire Înalt Prea Sfințitului Părinte Mitropolit Ioan, tuturor ierarhilor, oficialităților centrale și locale, soborului de preoți și diaconi, slujitorilor Catedralei, ctitorilor și binefăcătorilor care au sprijinit substanțial această măreață lucrare,  precum și miilor de credincioși participanți la această zi de sărbătoare a eparhiei.

Răspunsurile liturgice au fost date de corul Catedralei, condus de diacon Laviniu Morariu și grupul ,,Trifon Lugojan”, condus de tânărul Marinel Roz.

Cu prilejul acestui eveniment, Înalt Prea Sfințitul Părinte Timotei a oferit tuturor ierarhilor prezenți distincția eparhială ,,Sfântul Ierarh Sava Brancovici” (engolpion și cruce), Părintelui Simion Mladin, eclesiarhul Catedralei, crucea pectorală a aceleiași distincții, și crucea pentru mireni a distincţiei celor care au avut o contribuție deosebită în ducerea la bun sfârșit a lucrărilor desfășurate la Catedrala arhiepiscopală.

La Sfânta Liturghie au participat și zeci de studenți și elevi de la școlile teologice din Arad, însoțiți de Părintele prof. dr. Cristinel Ioja, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă ,,Ilarion V. Felea”, și Pr. prof. Pompiliu Gavra, directorul Seminarului Teologic Ortodox.

*          *          *

Sfințirea locului pentru noua Catedrală a avut loc la 24 noiembrie 1991, în Duminica a 30-a după Rusalii, după slujirea Sfintei Liturghii. Lucrările propriu-zise de construcţie a Catedralei au început în anul 1994. În 1995 s-a turnat nivelul general, după care au urmat închiderile perimetrale, acoperirea cu tablă de cupru peste un schelet metalic. În 2003 s-au adus cinci clopote de la renumita fabrică de profil din Insbruck, Austria. În 2007 s-a terminat placarea exterioară din calcar de Podeni, iar scările şi soclul au fost făcute din granit. În ajunul Crăciunului din 2007 s-a săvârşit prima Liturghie. Policandrele din biserică sunt din bronz şlefuit, aduse de la Tesalonic (Grecia), iar mobilierul este realizat în România, de arhitect Sorin Martin.

Pictura interioară a Catedralei și a sălii solemnităților a fost realizată de prof. dr. Cătălin Băluț, în perioada 2010-2018.

La demisolul Catedralei se află paraclisul Sfântul Ierarh Nicolae, pictat de pictorul Dumitru Macovei, iar mozaicurile interioare și exterioare au fost executate de prof. Virgil Moraru.

Lucrările au fost susținute financiar de autoritățile locale și centrale, societățile comerciale din municipiu și județ, monahii și monahiile sfintelor mânăstiri, preoții și credincioșii arădeni, precum și de donatori din țară și de peste hotare.

Târnosirea Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad a fost făcută de  Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, înconjurat de un numeros sobor de ierarhi, preoți și diaconi, la 6 decembrie 2008.

În acel an, 2008, aceasta era prima Catedrală episcopală construită în România după evenimentele din decembrie 1989. Astăzi, în anul Centenarului Marii Uniri de la 1918, Catedrala este cea mai mare realizare, în plan bisericesc, din ultimul secol, a locuitorilor Aradului.  Istoria Eparhiei Aradului consemnează că această Catedrală a fost construită de cel de al 24-lea ierarh al ei, în 24 de ani.

La nivel național, în anul Centenarului Marii Uniri, încheierea lucrărilor și sfințirea picturii Catedralei arhiepiscopale ,,Sfânta Treime” din Arad se înscriu între realizările de seamă din spaţiul eclezial, desigur după târnosirea Catedralei Mântuirii Neamului din Bucureşti, care a avut loc la 25 Noiembrie 2018, scrie protos. dr. Iustin Popovici pe site-ul www.episcopiaaradului.ro.

Vera Maria Neagu (buletinul “Viaţa Cultelor”, nr. 1253 – 1256, 31 decembrie 2018)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *