◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro30.05.2024

Centenar „Gorjeanul”, sărbătorit la Târgu Jiu

În după-amiaza zilei de joi, 18 aprilie 2024, la un restaurant din Târgu Jiu de pe Digul Jiului s-a adunat marea familie a ziarului „Gorjeanul”, de la patronat până la redactori și colaboratori, pentru a sărbători 100 de ani de la apariția primului număr al ziarului „Gorjeanul”, din 15 martie 1924 în Târgu Jiu, realizat de jurnalistul Jean Bărbulescu (n. 11 iunie 1890, Bogați-Dâmbovița – d. 8 mai 1957, Bumbești-Jiu).  

 

În cuvântul de deschidere al evenimentului domnul Bebe-Viorel IONICĂ directorul general al societății comerciale Gorjeanul SA a spus: „Mă bucur că ați răspuns invitației noastre și suntem aici într-un număr destul de mare să sărbătorim împreună cei 100 de ani de la apariția ziarului Gorjeanul. Mă bucur că sunt alături de noi, cititori, redactori, colaboratori, oameni care participă activ la realizarea acestui ziar, reprezentanții administrației locale și județene, oameni pe care întotdeauna i-am simțit alături de noi. Trebuie să vă mărturisesc că în pofida escaladării continue a cheltuielilor de editare și tipar, flacăra care ne asigură forța o reprezintă miile de abonați fideli ai ziarului de suflet – ,,Gorjeanul”, un brand în istoria presei românești, de la ,,ziar de front” la „ziar de actualitate, social-cultural” al gorjenilor de pretutindeni. Sigur că longevitatea Gorjeanului n-ar fi fost posibilă fără cititorii săi, fără oamenii care se abonează dar și cei care fac posibilă ajungerea ziarului la cititori și abonați. Consider că acest brand al județului Gorj va dăinui cât mai mult în viitor pentru a ține flacăra aprinsă a ceea ce a reprezentat Gorjeanul pentru județul Gorj și pentru cititorii săi. O flacără a speranței de unitate, de un trai mai bun, de o informare corectă și utilă a cititorilor, care să nu se stingă niciodată”.

Rând pe rând au transmis mesaje reprezentanții administrației publice, redactori și colaboratori care au publicat sau publică în continuare în paginile acestui cotidian care continuă să fie publicat pe suport de hârtie, de altfel singurul din Gorj de acest gen, dar și în format electronic.

Domnul profesor dr. Gheorghe Nichifor – vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj a transmis salutul instituției pe care o reprezintă și al președintelui acesteia, celor care conduc destinele Gorjeanului în momentul de față și celor care trudesc acolo pentru publicarea, de luni până vineri a acestui ziar. A făcut apoi o scurtă prezentare a activității lui Jean Bărbulescu, fondatorul ziarului, spunând că: „Gorjeanul a fost realizat pentru a fi un telefon fără fir, un liant între gorjenii de pretutindeni”. A precizat că denumirea ziarului între 1947 și 1990 a fost schimbată în Gazeta Gorjului, apoi a încheiat cu precizarea că „Gorjeanul reprezintă o linie continuă frumoasă, o tradiție pe care noi trebuie să o continuăm și sunt sigur că vom face lucrul acesta”.  

Primarul Municipiului Târgu Jiu, profesor dr. Marcel Romanescu a mulțumit domnului director Bebe-Viorel IONICĂ că ține în viață, după 100 de ani „Brandul Gorjeanul” și apoi, fiii acestuia, Dragoș și Bogdan, vor continua această tradiție și peste 10 sau 20 de ani. A precizat faptul că „Primăria Târgu Jiu apreciază tot ceea ce face Gorjeanul, modul echilibrat în care ne-a tratat pe noi ca autorități publice locale, că a fost o rampă de lansare pentru actualii reprezentanți ai presei gorjene”. În final a acordat o Distincție conducerii Gorjeanul subliniind faptul că: „Se acordă cotidianului Gorjeanul pentru o deosebită colaborare cu Primăria Municipiului Târgu Jiu și cu Societatea Edilitara, și pentru contribuția la dezvoltarea comunității locale.”

Domnul chestor de poliție Constantin Codiță a spus că „Gorjeanul a fost și rămâne feblețea și dragostea noastră gazetărească” și a înmânat domnului director Bebe-Viorel IONICĂ un „Înscris de Onoare” din partea Fundației Culturale „Pasărea Măiastră” a Polițiștilor din Gorj în care se menționează „Se cuvine a cinsti astăzi la vremea împlinirii a 100 de ani de viețuire Ziarul Gorjeanul și pe slujitorii săi, vrednici ostenitori care au trudit și trudesc fără de hodină la buna rânduială a trebilor gazetărești din Județul Gorj. Dăruim Înscris de Onoare spre laudă și pilduitoare cinstire a celor ce vor da cetanie cu de Dumnezeu păzită grije pentru tot binele obștii gazetărești aflată în slujba norodului. Întâiul dintre dregătorii Poliției, general de brigadă în retragere Constantin Codiță, Târgul Jiului de Sus, anul 2024 de la nașterea lui Hristos”. La final a făcut propunerea tipăririi, în anul 2025, când se împlinesc 125 de ani de la editarea Calendarului Gorjului, pe care l-a întocmit și publicat Jean Bărbulescu.

Publicistul și jurnalistul Dorin Brozbă, membru UZPR, mărturisește că a debutat în „Gazeta Gorjului” pe data de 28 februarie 1981 și „ani și ani, pentru mine, această publicație a fost și casă și masă și familie”. Cu această ocazie a cunoscut sute și sute de oameni de mare valoare, o mare parte nemaifiind printre noi, care au contribuit foarte mult la binefacerile ce s-a petrecut în Județul Gorj, pentru că s-au făcut și lucruri foarte frumoase.      

Scriitorul Vasile Vasiescu propune reînființarea „Gazetei Gorjului” ca un supliment cultural al ziarului Gorjeanul, cu apariții lunare, care să se ocupe de fenomenul cultural al Gorjului și să arate că și la noi în Gorj se întâmplă lucruri interesante, demne de a fi atent consemnate, rămânând astfel în memoria locului pentru a putea fi apoi descoperite, cercetate și eventual arhivate spre știința generațiilor viitoare. „Poate așa, cultural vorbind, ora exactă a Olteniei se va da de la Târgu Jiu. Vom face în așa fel ca să demonstrăm acest lucru și mai ales să-i ambiționăm pe toți cei care ar trebui – prin natura serviciului – să facă totul ca această frumoasă închipuire să devină realitate” a argumentat domnul Vasiescu propunerea făcută. Domnul Bebe-Viorel IONICĂ a fost de acord, dar de scrierea și adunarea materialelor pentru această publicație să se ocupe domnul Vasiescu. Au căzut amândoi la învoială și au bătut palma pentru pecetluirea înțelegerii.  

Scriitorul, jurnalistul și profesorul univ. dr. Ion Popescu Brădiceni a publicat și în Gazeta Gorjului și în actualul Gorjeanul. La rândul său a debutat mulți scriitori gorjeni în cele două publicații și a concluzionat: „Vreau să vă spun că politica Gorjeanului a fost cea culturală”.

Epigramistul gorjean, col. (rtr.) Grigore Marian Dobreanu a citit trei catrene din creația proprie din care redau pe ultimul „Prezent și eu la sărbătoare,/ Chiar vesel și cu-n whisky mare/ Exclam cu vocea cunoscută/ Hei! Să mai vină înc-o sută!”

Au mai vorbit profesorul dr. Vasile Gogonea, care prezintă rubrica de cultură „Educația și … Lecția de viață”, ing. Ion Velici, realizatorul rubricii „Agricultura pe înțelesul tuturor”, economistul Victor Troacă – președintele Asociației Cercetătorilor și Autorilor de Carte Gorjeni „Alexandru D. Șerban” Târgu-Jiu și profesorul Teodor Voicu.

După finalizarea mesajelor transmise, directoratul societății comerciale Gorjeanul SA a acordat redactorilor, colaboratorilor și invitaților, câte o diplomă aniversară „CENTENAR GORJEANUL” cu prilejul aniversării a 100 de ani de la prima apariție a ziarului „GORJEANUL” semnată de Dragoș-Viorel IONICĂ – administrator și Bebe-Viorel IONICĂ – director general, însoțită de un exemplar al ziarului Centenar Gorjeanul și o carte intitulată „Dincolo de noi” cu eseuri despre evenimentele vremii, publicate în Gorjeanul de scriitorul Vasile Vasiescu din Bălăneștii Gorjului, în fiecare zi de joi începând cu 2 februarie 2023 și încheind cu 22 februarie 2024, ca un „Supliment de Artă și Cultură”.

Festivitatea a continuat cu o masă festivă și un program artistic realizat de Ansamblul Profesionist „Doina Gorjului”.

Personal, am debutat în Gorjeanul la 31 martie 2016 cu articolul „Asociaţia Națională Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Gorj, la ora bilanțului. În cei 8 ani care s-au scurs de atunci am publicat peste 300 de articole.

Eu închei această poveste despre Jubileul Centenar Gorjeanul cu un fragment din articolul „Mergem înainte” al scriitorului și jurnalistului Vasile Vasiescu. „Într-o lume sufocată tehnologic, în care mijloacele de informare de tot felul se calcă pe picioare fără menajamente, faptul că ziarul se tipărește pe hârtie e o performanță și o îndrăzneală fără margini, astăzi când totul, sau aproape totul, ne este la îndemână și stă doar în gestul alunecării unui deget în stare să gliseze o dată cu interesul nostru pe ecranul cât un pod de palmă al aparatelor cu telefon, de care am devenit atât de dependenți, neputându-ne lipsi de ele nici ziua, nici noaptea, ajunși aserviți prin contract și iremediabil deformați sufletește. E trist!”

Col. (rtr.) Gigi Bușe

Filiala „Jean Bărbulescu” Gorj-Mehedinți a UZPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *