◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro09.12.2023

S-a stins academicianul Alexandru Boboc

În sâmbăta marii sărbători a Învierii Domnului a plecat în ceruri, la vârsta de 90 de ani, unul dintre oamenii care au marcat cultura română a ultimelor trei sferturi de secol, în ramura filozofiei – academicianul Alexandru Boboc. Evenimentul a trecut aproape neobservat, în contextul atmosferei speciale a sărbătorii și, mai ales, a stării de urgență în care se află țara.
Redăm mai jos, în semn de omagiu, câteva date din fișa biobibliografică pe care i-am dedicat-o, anul trecut, în lucrarea „Oameni și cărți din Piemontul Bălăciței”, apărută la Editura Scrisul Românesc, din Craiova.
Alexandru Boboc s-a născut la 20 februarie 1930, în satul Bălțați, comuna Dumbrava, județul Mehedinți.
A urmat, la București, cursurile liceului „Aurel Vlaicu” (1944-1951) și ale Facultății de Filosofie (1952-1957).
După absolvire a fost repartizat la Catedra de istoria filosofiei a facultăţii, îndeplinind, pe rând, funcţiile didactice de la asistent la lector, conferenţiar, apoi (din 1972) profesor. A devenit membru titular al Academiei Române, din anul 2012.
A fost specialist în istoria filosofiei (îndeosebi a filosofiei moderne şi contemporane). Domenii preferate: istoria filosofiei; filosofia valorilor şi a culturii; semiotica şi filosofia limbajului.
A susținut comunicări științifice la numeroase congrese internaţionale și a participat cu articole în numeroase publicații: Revista de filosofie, Revue Roumaine des Sciences Sociales, Série Philosophie et Logique, Transilvania, Tribuna, Revista de istorie şi teorie literară, Secolul XX, Kant-Studien, Voprosy filosofi, Filozoficky casopis.
Activitatea sa didactică şi de cercetare a fost concentrată asupra studierii marilor gânditori moderni şi contemporani: în cursuri şi seminarii speciale (Descartes, Leibniz, Kant, Hegel, Kierkegaard, Schopenhauer, Nietzsche, Dilthey, Husserl, Scheler, N. Hartmann ş.a.); în traduceri (din limbile germană şi franceză); în lucrări de specialitate destinate nevoilor învăţământului şi totodată publicului larg. În sfera acestor preocupări a condus activitatea multor doctoranzi.
În cadrul colaborărilor interuniversitare a predat o serie de cursuri: Introducere în filosofie (în limba germană) la Facultatea de economie în limbi străine, ASE Bucureşti, în perioada 1995-2000; Filosofia modernă şi filosofia contemporană (în limba germană) la Facultatea de Istorie şi Filosofie (limba germană) a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, în perioada 1996-2002.
Limbi străine cunoscute: germană, franceză, maghiară, rusă, engleză.
A fost membru al Societăţii de Studii Clasice din Bucureşti, al Asociaţiei germaniştilor din România, al Societăţii „Kant” din Bonn/Mainz, al Societăţii „Leibniz” din Hannovra și al altor instituții de cercetare sau univeristare.
A fost distins cu numeroase premii și diplome, de către prestigioase instituții de învățământ și cultură din țară și din străinătate, foruri academice, reviste de specialitate.
Dintre cele peste 30 de lucrări de autor, menționăm câteva: Kant şi neokantianismul, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică, 1968; Etică şi axiologie în opera lui Max Scheler, Bucureşti, Editura Ştiinţifică, 1971; Neopozitivismul şi ştiinţa contemporană, Bucureşti, Editura Politică, 1974; Istoria filosofiei contemporane, Filosofia nemarxistă la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1976; Fenomenologia şi ştiinţele umane, Bucureşti, Editura Politică, 1979; Confruntări de idei în filosofia contemporană. În jurul problematicii unor mari dispute din gândirea secolului al XX-lea, Bucureşti, Editura Politică, 1983; Filosofia contemporană. Orientări şi stiluri de gândire semnificative, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1995; Limbaj şi ontologie. Semiotica şi filosofia modernă a limbajului, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică, 1997; Cunoaştere şi comprehensiune. Hermeneutica şi ştiinţele umane, Bucureşti, Editura Paideia, 2001; Formă şi valoare în orizontul filosofiei culturii, Cluj-Napoca, Editura „Grinta”, 2005; Vergleichende Philosophie.Methoden und Grundlinien einer integrativen Kulturanalyse, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2006; Kant şi gândirea contemporană, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2010; Filosofie românească. Studii istorico-filosofice, Editura Academiei Române, 2011; Filosofie şi cultură. Reevaluare şi reconstrucţie modernă în filosofie (de la Nietzsche la Heidegger), Bucureşti, Editura Academiei Române, 2013. 
Este coautor la numeroase lucrări, traducător și are peste 150 de studii și articole publicate în volume colective și în reviste de specialitate.                                                                           
Despre activitatea academicianului Alexandru Boboc au apărut numeroase articole și studii, dintre care menționăm aici doar lucrarea omagială, la împlinirea vârstei de 80 de ani, editată, sub titlul Filozofie și cultură. In honorem Alexandru Boboc. Octoginta Annis, de către Universitatea din București.


Rodica Pospai Păvălan
Filiala „Tudor Arghezi” Craiova

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *