◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

CAMPANIE NAȚIONALĂ PRIVIND PREVENIREA RISCURILOR

DE CĂDERE DE LA ÎNĂLŢIME ÎN DOMENIUL CONSTRUCȚIILOR

Recent, la sediul Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara s-a desfăşurat un simpozion având ca temă „Prevenirea riscurilor de cădere de la înălţime în domeniul construcțiilor”.

Amănunte în acest sens am cerut de la Sorin Gabriel Istrate, consilier CRP, ITM Hunedoara.

– La simpozion au luat parte  angajatori, reprezentanţi ai lucrătorilor, membri din serviciile interne sau externe de prevenire şi protecţie precum şi inspectori de muncă din cadrul inspectoratului teritorial de muncă.

Acţiunea desfăşurată a avut caracter preventiv ţintind creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălţime.

În cadrul acţiunii au fost prezentate aspecte curente din activitate de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

Se doreşte încurajarea unei abordări participative prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor  în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcţiilor şi promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Numărul de accidente de muncă înregistrat precum și gravitatea acestora a fost factorul determinant pentru a continua și intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă.

Pe de altă parte, s-a constatat în cadrul controalelor anterioare, o serie de deficienţe la nivelul angajatorilor legate de neinformarea lucrătorilor și/sau reprezentanților acestora despre riscurile profesionale, neîntocmirea instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate în muncă, neasigurarea condițiilor pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informații și instrucțiuni de lucru specifice locului de muncă și postului său. Au fost relevate şi deficienţe legate de lipsa programelor de instruire/testare la nivelul întreprinderii și/sau unității pentru conducătorii locurilor de muncă, respectiv pentru lucrători, specifice meseriilor și activităților desfăşurate în acele locuri de muncă.

Această primă etapă va continua în perioada iunie-octombrie 2019 cu controale la angajatori în vederea verificării respectării cerinţelor de securitate şi sănătate privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălţime şi ulterior cu centralizarea datelor colectate.

Ne exprimăm speranţa că toţi angajatorii ce vor fi verificaţi în teren îşi vor da concursul şi credem că vor fi conştienţi de importanţa şi rolul preventiv al unor asemenea acţiuni.

Ioan Vlad/ UZPR

Georgeta-Ileana Cizmaș/ UZPR

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *