◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro21.02.2024

In memoriam Prof. univ. dr. Nicolae Bocșan – 5 ani de neuitare

În după amiaza zilei de 19 iunie 2016 se stingea la Cluj profesorul universitar dr. Nicolae Bocșan.

 Istoric de marcă, profesor și rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Nicolae Bocșan a fost, înainte de toate, unul dintre cei mai importanți promotori ai istoriei Banatului. 

Creator de școală de istorie, profesorul Nicolae Bocșan a fost mentorul a numeroase generații de studenți, cercetători și profesori care îi duc mai departe, cu cinste, munca și proiectele, ample teme de cercetare a istoriei moderne în spațiul românesc, cu precădere, în spațiul bănățean.

Prin lucrările sale valoroase, prin viziunea sa de excepție, prin tenacitate și laborioasă muncă de cercetare, profesorul Nicolae Bocșan și-a înscris numele cu slove de aur în Istoria României.

Personalitate a judeţului Caraş-Severin, domnul Nicolae Bocşan ocupă în acest moment demnitatea academică cea mai importantă – rector al celei mai vechi universităţi din România, Universitatea „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca şi este singurul cercetător ştiinţific din ţară căruia Academia Română i-a decernat atât premiul „Nicolae Bălcescu” (1984) cât şi premiul „Gheorghe Bariţiu” (1994).

Doctor în istorie, domnul Bocşan a scris aproximativ 300 de lucrări, studii şi articole publicate în reviste de specialitate din ţară şi străinătate şi se bucură de recunoaştere din partea comunităţii ştiinţifice ca fiind iniţiatorul unor proiecte bănăţene de anvergură, dar şi coordonator a  mai multor colective de cercetare. El este, însă, mai ales un cercetător al Banatului, care şi-a îndrumat studenţii spre cărţi şi documente bănăţene şi astfel zeci de teze de doctorat dedicate regiunii au fost redactate sub îndrumarea sa. Prin eforturi susţinute a inclus Banatul în mari proiecte cum este cel privind trecutul bisericesc, monografiile diferitelor eparhii ortodoxe, catolice, greco-catolice aflate acum aproape de finalizare printr-un efort ce a solidarizat mulţi tineri cercetători. […]

Este fondatorul şi primul director al Institutului de studii transilvane din Cluj ce funcţionează sub egida Academiei Române. Din 1995 este vicepreşedintele responsabil cu cercetarea al Consiliului Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior iar conducerea Institutului de studii istorice italo-român o preia în 2003. 

Domnul Nicolae Bocşan este referent sau membru în comitetele de redacţie la diferite reviste ştiinţifice dintre care amintim: „Studia Universitatis Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, „Revue de Transylvanie”, Cluj-Napoca, „Banatica”, Reşiţa, „Studii de istorie a Banatului”, Timişoara, „Colloquia” Cluj-Napoca, „Caietele David Prodan”, Cluj-Napoca, „Arhiva Someşană”. Este membru în Comisia de Istoria Relaţiilor Internaţionale a Comitetului Internaţional de Istorie, membru corespondent al Academie europeenne des sciences, de arts et des lettres şi organizator a mai multor conferinţe internaţionale în ţară şi în străinătate.” Sunt precizări care se regăsesc în expunerea de motive care stă la baza Hotărârii nr. 110/ 18.09. 2007 a Consiliului Județean Caraș-Severin  privind acordarea Titlului de „Cetățean de onoare” al Județului Caraș-Severin istoricului Nicolae Bocșan. 

Nicolae Bocșan s-a născut în 24 septembrie 1947 la Bocşa, jud. Caraş-Severin și s-a stins în 19 iunie 2016 la Cluj Napoca. După absolvirea liceului în oraşul natal, urmează cursurile Facultăţii de Istorie-Filozofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca.

După terminarea facultăţii îşi desfăşoară activitatea în cadrul Bibliotecii Central Universitare din Cluj-Napoca, apoi, parcurgând toate treptele carierei universitare, în 1996 devine prorector al Universităţii „Babeş- Bolyai”, iar din 2004, rectorul acesteia.

Istoricul Nicolae Bocşan este o personalitate importantă a istoriografiei actuale. Lista lucrărilor ştiinţifice şi colaborările la publicaţii de specialitate începută în anii studenţiei se îmbogăţeşte în fiecare an. O mare parte dintre acestea sunt dedicate trecutului istoric al Banatului. Activitatea sa ştiinţifică a fost recompensată cu diverse premii, iar două dintre lucrările sale au fost distinse cu premii ale Academiei Române.

Profesorul Nicolae Bocşan a intrat în galeria marilor intelectuali bănăţeni, iar în semn de recunoştiinţă pentru întreaga sa activitate, Consiliul Judeţean Caraş-Severin i-a acordat în 2007 Titlul de Cetăţean de Onoare al judeţului Caraş-Severin.

La propunerea Bibliotecii Orăşeneşti „Tata Oancea”, în anul 2008, prin Hotărârea nr. 273/26.11.2008, Consiliul Local îi acordă Titlul de Cetăţean de Onoare al oraşului Bocşa.

Dintre nenumăratele volume semnate amintim doar câteva: „Contribuții la istoria iluminismului românesc”.- Timișoara: Facla, 1986; „ Convergențe europene” Istorie și societate în epoca modernă (coautor).- Cluj-Napoca: Dacia, 1993;„Franţa şi Banatul 17891815” (coautor). Reşiţa. 1994; „Identitate și alteritate”: studii de imagologie (împreună cu Valeriu Leu).- Reșița: Banatica, 1996; „Ideea de naţiune la românii din Transilvania şi Banat (sec. alXIX-lea)”.- Reşiţa. Banatica „Presa universitară clujeană”. 1997; „Marele război în memoria bănăţeană 1914 – 1919” (coautor). Cluj-Napoca: Presa universitară clujeană, 2012 vol I.; Vol. II: „Memoriile lui Pavel Jumanca”.- Cluj-Napoca: Presa universitară clujeană, 2013 și Vol. III: „Marele război în memoria bănăţeană 1914 – 1919”(coautor).- Cluj-Napoca: Presa universitară clujeană, 2015.

De asemenea, doar câteva referinţe: Istorie şi artă bisericească: biserici din Protopopiatul ortodox român Reşiţa/ Gheorghe Jurma şi Vasile Petrica. Reşiţa. Timpul. 2000; Biserică. Societate. Identitate: In honorem Nicolae Bocşan. Cluj-Napoca. Presa Universitară Clujeană. 2007; Memento. Evenimente şi personalităţi din Banatul istoric. II./ coord. Vasile C. Ioniţă. Reşiţa. Banatul Montan 2008; Identitate şi destin cultural II/ Titus Crişciu. Oraviţa. 2008 (Anale cărăşene); Bocşa din inimă III/ Vasile Bogdan. Reşiţa. TIM. 2011; Istorie şi administraţie la Bocşa multiseculară/ Mihai Vişan şi Daniel Crecan. Timişoara. Mirton. 2011; Cărăşeni de neuitat XIV/ Petru P. Ciurea şi Constantin Falcă. Timişoara. Eurostampa. 2012; Biblioteca, între datorie și pasiune. 60 de ani de lectură și bibliotecă publică la Bocșa/Gabriela Șerban.-Reșița: TIM, 2013 (Bocșa- istorie și cultură; 30); revista Bocşa culturală; In memoriam Nicolae Bocșan/ Gabriela Șerban și Silviu Ferciug. Reșița: TIM, 2016; Supremum vale Nicolae Bocșan (1947 – 2016)/Gabriela Șerban și Silviu Ferciug. Timișoara: Nepsis, 2017; Vocația istoriei: studii în memoria profesorului Nicolae Bocșan/ Ligia Boldea și Rudolf Gräf. Cluj-Napoca: Mega, 2017; Personalități ale Universității Babeș-Bolyai. Vol. I: Nicolae Bocșan. Istoria sub semnul generozității și umanității/ volum coordonat de  Ioan-Aurel Pop, Ioan Bolovan și Mihaela Bedecean.- Presa Universitară Clujeană, 2018.

Fiu al Banatului, specialist de marcă al istoriei moderne a României, întemeietor de direcții de studiu în domeniul istoriei ecleziastice, profesorul Nicolae Bocșan s-a stins în data de 19 iunie 2016 la Cluj. Trecut prematur în veșnicie, savantul și omul Nicolae Bocșan rămâne astăzi prezent în memoria colegilor și, mai ales, a numeroaselor generații de studenți pe care i-a îndrumat și format de-a lungul carierei sale academice.

În „Mesajul de condoleanțe” transmis cu 5 ani în urmă, la trecerea în veșnicie a Dlui. prof. univ. dr. Nicolae Bocșan, „fiu al Banatului Montan și cercetător neobosit al trecutului Bisericii Ortodoxe Românești, fost rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj”, Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului afirma:

”Născut în Bocșa Română, la confluența Banatului de Munte cu cel de câmpie, profesorul Nicolae Bocșan a crescut în duhul creștinesc al locului. Urmându-și vocația culturală, a plecat pentru studii la Universitatea din Cluj și a rămas în orașul de pe Someș pentru a împlini un destin măreț. A fost un cercetător ambițios, un profesor de vocație și un dascăl cu o adevărată harismă paternală. A fost decan, prorector și rector al renumitei universități ardelene, creionând cu cinste un portret nemuritor în elita intelectuală a Clujului.

Noi, toți cei care l-am cunoscut, putem mărturisi verticalitatea științifică și profesională de care a dat dovadă în toate împrejurările pe care viața i le-a adus înainte. A condus cu competență instituții prestigioase și a îndrumat cu acribie și dragoste generații întregi de studenți și doctoranzi, oferind tuturor un sfat înțelept. A cercetat cu timp și fără timp trecutul neamului și al Bisericii noastre, creând, prin exemplu personal și implicare, un model educațional și moral în școala clujeană, un model apreciat și urmat de universitarii clujeni.

Ani la rând a studiat istoria Episcopiei Caransebeșului și, în general, istoria noastră bisericească, scoțând în evidență personalități și mentalități care dau înțelegere și sens trecutului. Și-a împlinit ostenelile prin apariția unor volume, care,  prin exigență științifică și prin meticulozitatea scrierii, sunt și vor rămâne normative pentru studierea istoriei bisericești din România. Nu trebuie uitată aici nici contribuția pe care a avut-o la evidențierea marelui mitropolit, Sfântul Andrei Șaguna. Toate aceste mărețe realizări au fost dublate de modestie, principala caracteristică a oamenilor de cultură autentici.

În orașul Bocșa și în întreaga Episcopie a Caransebeșului Profesorul și Istoricul Nicolae Bocșan a lăsat o frumoasă și mândră amintire. Banatul s-a dovedit și de această dată un spațiu care, prin diversitatea sa culturală, a oferit României conștiințe intelectuale inegalabile.[…]” 

„Frumoasă și mândră amintire” a lăsat Nicolae Bocșan și Clujului, mediului universitar și academic clujean. Astfel că, numele acestui profesor, care cu acribie și pasiune a deslușit episoade relevante și interesante din istoria neamului românesc, este acordat Institutului de istorie ecleziastică din cadrul Facultății de Istorie și Filozofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Și nu doar un Institut de istorie îi poartă numele, ci și o bursă.

La inițiativa familiei Dana și Corina Bocșan, s-a instituit o bursă anuală de cercetare „Nicolae Bocșan” „acordată în amintirea istoricului și profesorului Nicolae Bocșan, cu scopul de a stimula interesul pentru cercetarea și cunoașterea istoriei moderne în rândurile studenților Facultății de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj. Bursa „Nicolae Bocșan” reprezintă o recompensă morală și materială pentru studenții care s-au remarcat în cadrul Cercului de Istorie Modernă sau în alte manifestări cu caracter profesional și au realizat lucrări de licență originale, care valorifică documente de arhivă și alte izvoare istorice primare, înscriindu-se totodată pe direcțiile de teme cultivate de-a lungul carierei sale științifice de către profesorul și istoricul Nicolae Bocșan.”

Personalitate remarcantă a comunității academice clujene, reputat istoric și cercetător, personalitate de prestigiu a istoriografiei contemporane și a învățământului românesc, prof. univ. dr. Nicolae Bocșan rămâne unul dintre cei mai de seamă fii ai orașului Bocșa.

Dumnezeu să-l odihnească! Veșnică și cinstită fie-i memoria!

Gabriela Șerban

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *