◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro24.04.2024

Cărți noi, de jurnaliști mureșeni

 
Florin Bengean, FILE DIN CULTURA ISTORICĂ ȘI BISERICEASCĂ
A NEAMULUI ROMÂNESC, Editura Vatra veche, 2021
Prefață Nicolae Băciuț
 
SALVAREA PRIN CULTURĂ (ISTORICĂ)
 
Într-o perioadă în care pentru mulți vremurile au devenit fie prilej de lamentații, fie de revolte și revendicări, Florin Bengean îşi urmează cu tenacitate și temeritate chemarea de a aduce în orizontul prezentului secvențe din filmul istoriei naționale, din care decupează clipe de istorie locală, fie că e vorba de evenimente, fie de contribuția unor personalități care își leagă numele de destinul spațiului mureșean de cultură și spiritualitate.
Unele teme ale noului său demers editorial sunt aprofundări ale unor cercetări mai vechi sau mai noi, parte din ele puse în circulație în publicații locale sau naționale.
Istoricul și publicistul Florin Bengean își împart responsabilitățile, fiecare fiind conștient de misiunea asumată – istoricul de a nu face compromisuri de dragul emoției clipei, iar publicistul de a fi mereu pe fază la momente de istorie peste care nu se poate trece, ele rămânând în continuare referențiale pentru devenirea noastră ca neam și țară, iar pe de altă parte reverberațiile lor sunt perceptibile sub presiunea unor jocuri politice, adesea însoțite de demisii morale sau deontologice.
Corolarul celor două ipostaze (istoricul, jurnalistul) e asigurat de dimensiunea religioasă, unde, la fel, Florin Bengean se află în terenul său, prin educație academică, dar și prin experiență practică.
Preortul Florin Bengea nu poate trece cu ușurință peste evenimentele care au marcat viața religioasă în teritoriile ortodoxiei, dar știe care e prețul consemnării unor evenimente de actualitate creștină, care în timp devin istorie și mărturisesc despre o anume perioadă din viața creștinilor, atât din perspectiva pastorației, cât și a filantropiei, reliefând daruri de neprețuit primite de la Dumnezeu.
Intersectând istoria credinței cu istoria națională, sunt evidențiate și virtuți ale unor contributori iluștri, de la Sfântul Ioan Gură de Aur, la Sfântul Andrei Șaguna, de la Sfântul Ierarh Antim Ivireanu, la Sfântul ierarh Calinic de la Cernica.
Spații ample le acordă Florin Bengean Sfântului mitropolit Grigorie Dascălul, dar și Sfântului Voievod Ștefan cel Mare, realizând, practic o micromonografie elocventă pentru câteva laturi ale personalității ilustrului domnitor moldav.
De atenție se bucură și Sfântul Voievod Neagoe Basarab, Sfântului Mitropolit Petru Movilă, Sfântului Domnitor Constantin Brâncoveanu, Mitropolitul Ghenadie, Mitropolitul Nifon al Țării Românești, Mitropolitul Calinic Miclescu.
Urcând în timp, Florin Bengean se apleacă asupra unor aspecte ale vieții și operei lui Nicolae Iorga, ale activității sociale, culturale și canonice ale episcopului Vasile Moga.
Pagini substanțiale sunt alocate unor personalități legate de spațiul mureșean de cultură și spiritualitate, de la Patriarhul Miron Cristea la istoricul Vasile Netea.
Nu neglijează nici nume de autoritate culturală și spirituală contemporane din zonă, de la Ilie Șandru la Lazăr Lădariu, de Ioan Eugen Man la Vasile Lechințan.
Indiscutabil, Florin Bengean ne convinge că se află într-o ofensivă antipandemică, un asalt al salvării (inclusiv a trupului!) prin cultură… istorică și bisericească a neamului românesc.
Fiindcă, pe urmele acad. Ioan Aurel Pop, și Florin Bengean e conștient că „Istoria înseamnă cultură generală şi orientare în viaţa contemporană”.
Salvarea noastră e și prin cultura istorică!
 
NICOLAE BĂCIUȚ

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *