◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro14.06.2024

COMUNICAT UZPR

În atenția opiniei publice și a Camerei Deputaților

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România își exprimă îngrijorara pentru votarea (în unanimitate) în Senatul României a unui proiect de lege care, în forma exprimată este, în opinia noastră, discriminatoriu și periculos. E vorba de proiectul de lege nr. B135/29.03.2018, intitulat, eufemistic, „Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului”. Ne îngrijorează nu faptul în sine, al contracarării antisemitismului, ci modul abuziv și antidemocratic în care este formulată legea, căci subminează drastic dreptul la libertatea cuvântului, într-un mod care face trimitere la epoca stalinistă.
Astfel, prin această lege, orice formă de exprimare critică la adresa evreilor este interzisă, indiferent dacă acea critică e adevărată sau nu. Potrivit acestei legi, nu vom mai putea spune, de pildă, că Alexandru Nicolschi (vinovat de exterminarea în închisori a mii de români) era evreu.
Iată cum este definit antisemitismul la Art. 2 al proiectului legislativ: a) prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult”. Ce caută cuvântul URĂ într-un text de lege? Cum o evaluezi, după ce criterii legislative, și cine o evaluează? – ne întrebăm.
De asemenea, prin legea B135/29.03.2018, poporul evreu devine singurul popor din lume pe care nu ai voie să-l critici fără să riști închisoarea. Căci iată până unde se întinde „harta” conceptuală a antisemitismului, în expunerea de motive a proiectului de lege: „Potrivit Definiției de lucru a antisemitismului adoptată de IHRA (Alianța Internațională pentru Comemorarea Holocaustului n.r.), unele exemple contemporane de antisemitism în viața publică, media, în școli, la locul de muncă și în sfera religioasă pot include, luând în considerare contextul general, dar fără a se limita la acestea: […]Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu, acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Isus sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri rituale)”. Nicio clipă nu se pune problema adevărului sau neadevărului acestor acuzații. Deci, dacă așa se pune problema (sau așa se intenționează, conform abordării IHRA, invocată în expunerea de motive), nu ne rămâne decât să declarăm „decesul” libertății cuvântului.
Suntem nu numai îngrijorați, ci și dezamăgiți. Atât de inițiatorii demersului legislativ (Silviu Vexler, Nicolae Şerban, Ovidiu Victor Ganţ, Nicolae Neagu, Varujan Pambuccian, Cristian-Gabriel Seidler, Vasile-Daniel Suciu, Szabó Ödön, Eugen Tomac, Petru Gabriel Vlase și Varujan Vosganian), cât și de votul „entuziast” și unanim al senatorilor. Căci proiectul de lege a fost votat în Senat cu 98 DE VOTURI PENTRU, NICIUN VOT CONTRA, NICIO ABȚINERE. Pentru a intra în vigoare, acesta trebuie însă adoptat de Camera Deputaților, promulgat de şeful statului şi publicat în Monitorul Oficial.
Atragem respectuos atenția deputaților care urmează să semneze proiectul, dar și Președintelui României, că e bine să reflecteze cu multă responsabilitate, înainte de a semna acest proiect profund discriminatoriu pentru toate celelalte comunități etnice de pe teritoriul României.

UZPR
P.S. Pentru conformitate, prezentăm integral textul proiectului de lege:
LEGE
privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.
Art. 1. — Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.
Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles :
a) prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult;
b) prin organizație cu caracter antisemit se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite. În această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența prezentei;
c) prin simboluri antisemite se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul;
d) prin materiale antisemite se înțelege: imagini, mesaje text, conținut audio-video, precum și orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul.
Art. 3.
Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.
Art. 4.
Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.
Art. 5.
(l) Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.
(2) Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor antisemite.
(3) Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (l) sau (2), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.
Art. 6.
(l) Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.
(2) Dacă faptele prevăzute la alin. (l) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.
(3) Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (l), dacă denunță autorităților existența organizației, înainte ca aceasta să fi fost descoperită și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.
(4) Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (l) și (2) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

7 comentarii pentru “COMUNICAT UZPR

 1. Excelent! Felicitări pentru curajul dovedit. V-am trimis și eu invitația de a semna petiția mea: https://www.petitieonline.com/petiie_contra_legii_propuse_de_silviu_vexler.
  Poate publicați, totuși, acest text:
  Dragi Patrioți Români!
  Constatăm escaladarea tendințelor antidemocratice ale unor parlamentari din mai multe partide de a restrânge libertatea cuvântului prin legi cu caracter iudeo-bolșevic, astfel încât s-a ajuns, acum, la un punct culminant. În lipsa unei reacții ferme din partea poporului român, drumul spre care nația noastră este dirijată, fără voia ei, de către unii dintre actualii conducători aflați în Legislativ, Executiv și în cadrul Puterii Judecătorești reprezintă o fundătură istorică, dacă nu chiar o cale menită să ducă la dispariția poporului român.
  Progresul adevărat se obține prin confruntările de idei, care trebuie să se desfășoare la lumina zilei, prin respectarea articolelor nr. 29 și 30 din Constituție privind libertatea de exprimare, libertatea cuvântului! Când ești pasibil de pușcărie pentru o opinie, nu mai putem vorbi despre democrație, ci despre terorism, și ne amintim de epoca imediat postbelică, în care temnițele patriei gemeau de membrii elitei intelectuale, militare, clericale. Și, să reținem, în aceste pușcării nu era nici un jidan! Nu mai vrem să ne exprimăm gândurile în șoaptă, de frica represiunii, nu mai vrem teroare ideologică, polițienească și judecătorească, ne-am săturat de servilism și de antiromânism! Semnalăm faptul că ne aflăm în fața unei democrații măsluite, secate de libertățile fundamentale și cerem instituirea unei adevărate stări de drept, a unei adevărate libertăți pentru poporul român – căci de starea de drept-curmeziș ne-am săturat!
  Prin petiția formulată și lansată, românii din țară și din diaspora se SOLIDARIZEAZĂ împotriva proiectului de lege al deputatului Silviu Vexler, depus la Parlament cu nr. B135 în 29 martie 2018 „pentru prevenirea și combaterea antisemitismului“, care este o crimă contra poporului român. Menționăm că proiectul putea fi accesat pe acest link al Senatului României, menționat de multe publicații care au dezavuat energic acest demers antiromânesc al lui S. Vexler, dar, între timp, s-a schimbat și clasificarea textului: din proiectul de lege ferenda nr. B135/29.03.2018 a devenit propunerea L300/23.04.2018, avizată cu nr. 320/23.04.2018, calificată ca „lege organică“ și postată pe acest link !
  Deci, Comisiilor parlamentare de resort le-au trebuit doar 27 (douăzecișișapte) zile ca să avizeze proiectul și să-l ridice la rangul de lege organică! Prin această manevră tehnică parlamentară, s-a dat undă verde aprobării și promulgării: să nu se mai pună în dezbatere publică L300/23.04.2018 și să se tergiverseze discret lucrurile, timp de 45 de zile, pentru a se aplica „aprobarea tacită“, conform articolului nr. 75 din Constituția revizuită samavolnic în noiembrie 2003, așa cum s-a procedat și s-a creat precedentul în cazul O.U.G. nr. 31/2002! Parlamentului de atunci i-au trebuit 4 (patru) ani ca să promulge legea 107/2006, dar, între timp, O.U.G. 31/2007 fusese aplicată, deși era ilegală, ilegitimă, imorală, antiromânească și esențialmente anticonstituțională! Cu actualul Parlament dominat de P.S.D.-ALDE, plus grupul minorităților – care votează totdeauna cu Puterea, ca să își păstreze scaunele de deputați –, nu este exclus să ne trezim cu această calamitate, L300/2018, votată și promulgată! Cerem parlamentarilor, care ar trebui să reprezinte voința poporului și care sunt plătiți din buzunarele tuturor românilor, să RESPINGĂ acest proiect de lege, antidemocratic și eminamente antiromânesc! În cazul în care aceștia nu sunt receptivi la năzuințele celor care i-au ales, cerem Președintelui Klaus Werner Iohannis să refuze promulgarea legii!
  Dragi Patrioți Români! Difuzați permanent acest mesaj, cereți să se semneze petiția postată aici, https://www.petitieonline.com/petiie_contra_legii_propuse_de_silviu_vexler, și declanșați o vastă și viguroasă campanie națională pentru respingerea legii „organice“ incriminate!
  Dragi Patrioți Români! Cereți Parlamentului și guvernului să îl declare pe deputatul Silviu Vexler persona non grata, iar pe parlamentarii semnatari ai proiectului său să fie condamnați pentru trădare de țară! Imunitatea parlamentară nu constituie o pavăză pentru trădarea de țară!
  Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu
  29 mai 2018

 2. ,,Popor ales,,prin derapaje legislative(1991,2015,2018).Dupa ce am citit cartea lui Vintila Horia,,Memoriile unui fost Sagetator,, am inteles de ce exista atat de multa ura la adresa lui .De fapt, se spun unele adevaruri din perioada interbelica .Se prezinta si niste vinovati.In prezent nu mai este nevoie de tancurile sovietice. Cei care cad sub incidenta acestei legi vor fi arestati,,prin metode democratice,,.Se profileaza un nou Kafka la orizont.(Am inteles ca si intr-un anumit serviciu exista o divizie de lupta impotriva extremismului-antisemitismului-fascismului-legionarismului.Chiar asa!)

 3. O petiție f bine scrisă pt revizuirea temeinică în Parlament a legii B135/29.03.2018 / L300/23.04.2018 se află pe: ortodoxinfo punct ro , și de asemenea pe: ortodoxiamarturisitoare punct wordpress punct com.

 4. Toate evenimentele la nivel mondial sunt legate intre ele, nu sunt doar la noi ca e Romanica noastra credem noi inca. Nu, ele fac parte din evenimentele la nivel mondial orchestrate spre binele unora ce prin convingeri si finante sau lipsa completa de responsabilitate fata de semeni si propriile fapte ce genereaza drame reale sunt mai alesi si vai si amar de marea majoritate umana considerati cobai sau la dispozitia lor de „joaca”. Presa si media fac ce le spune sponsorul sau politica cui o reprezinta. Adevarul ? Adevarul il vedem zilnic si suportam consecintele real toti. Sa faci rau e imediat, nu iti trebuie ratiune sau constiinta exclus chiar, vezi si aceasta lege proiect de lege absurda si antiConstitutionala inca din titlul sau. Si vedeti cati „oameni” au „gandit-o” si cati au aprobat-o, fac dovada ca nu stiu sa citeasca sau nu inteleg ce citesc si consecintele si exclus sa fi citit vre-o data Constitutia si ce prevede, altfel nu ar fi acceptat acest format si text, nici macar in calitate de elevi de clasa a IV a la materia numita Educatie Civica. Daca un elev neimplicat politic sesizeaza diferentele si anti-romanismul sau anti-etica acestui text..adultii bine platiti si alesi ce fac ? Ca simplu om am facut un referat…poate cititi si poate ceva din el va pune pe ganduri fata de realitatea cum se manifesta. Respect orice fiinta umana de orice varsta, natie, culoare, credinta, situatie sociala , materiala sau de sanatate. Cred ca nimeni nu e mai presus de nimeni in calitate de fiinte biologice, interdependente de mediul de viata planetar, ce avem real doar un singur trup si un singur suflet, unicate fiind, calatori in viata un timp , nimeni nu e stapanul lumii, nici propria fiinta intr-o viata nu o stim sa o stapanim, ea luand decizi utile pentru noi cand mintea noastra e in virtual/imaginar/fantezie departe. Trist este ca ne conduc oameni ce prin fapte si cuvinte denota afectiuni mentale grave..convinsi fiind ca ei sunt functia si au imunitate . file:///C:/Users/pc/Desktop/Referat%20privind%20legea%20antisemitismului.pdf

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *