◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro24.07.2024

Să nu ne uităm strămoșii!

„Cei care și-au uitat strămoșii nu merită ca, în lumea veșniciei, să fie alături nici de înaintașii și nici de urmașii lor”  (N. Grigorie Lăcrița)

 

Se spune că murim cu adevărat nu atunci când medicul notează ora decesului, ci atunci când ultima persoană dragă uită de noi.

De aceea, comemorarea celor dragi trecuți în neființă este un moment atât de mare însemnătate spirituală, cât și un prilej de amintire și meditație.

Cu gând curat şi adevărat, să mergem, din când în când, cel puțin la marile sărbători, la mormântul strămoșilor noștri, aprinzând o lumânare şi închinându-ne lor cu profund respect, cerându-le smerită iertare pentru câte le-am greşit cândva, să le aducem un pios omagiu și să îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să le ocrotească veșnicia, să-i odihnească în pace în Împărăția Cerurilor!

Astfel vom avea clipe de adâncă trăire, simţindu-i aproape de noi, mulțumiţi că nu i-am uitat, în special atunci când o lacrimă fierbinte şi curată va porni din adâncul sufletului nostru și ne va umezi, fie şi numai pentru o clipă, pleoapele.

Aşa le vom plăti, cu recunoștință și cu bunătatea sufletului nostru, nemăsurata lor trudă, încrederea şi speranţa pe care ei au pus-o în noi, nădăjduind că vom fi buni, drepți şi omenoși și că ne vom cinsti cum se cuvine înaintașii din care ne tragem.

Sunt strămoşii iluştrii, pentru care urmașii lor sunt o fală, și sunt și strămoşii la fel de iluştrii, dar pentru care urmașii lor sunt o ruşine. Depinde de fiecare ceea ce vrea să fie, și pentru strămoșii și pentru urmașii săi.

Cum fiecare se poartă cu înaintașii săi, așa se vor purta și urmașii săi cu el, atât în vremelnica şi trecătoarea viaţă pământeană, cât și după trecerea spre veşnicie.

Sunt adevăruri pe care le vedem în viața de zi cu și: cei care și-au uitat strămoșii, sunt și ei uitați de urmași lor; cei care nu și-au uitat strămoșii, nu sunt nici ei uitați de urmași lor.

Gloria străbunilor este o lumină pentru urmașii care nu i-au uitat, numai că unii ajung în întuneric.

În această lume, tot mai viciată, tot mai mulți uită că una dintre marile responsabilități ale fiecăruia este și aceea de a fi atât un demn urmaș, cât și un bun strămoș, că șirul neamului trebuie să aibă continuitate.

Mai grav este faptul că tot mai mulți rămân, prin voia lor, ca „puncte ultime al unor linii de generații ce se întrerupe și se pierde (se trece în uitare definitivă) o dată cu pieirea lor.

Cu asemenea „puncte ultime” ale unor linii (șiruri) de generații ce se pierd o dată cu pieirea unora, omenirea ar degenera; acești „puncte ultime” ar trebui să fie conștienți de faptul că numai prin fiecare viața se eternizează prin în a lua în stăpânire viitorul prin descendenții săi.

 

„Cea mai mare responsabilitate a noastră este aceea de a fi buni strămoși.”

(Jonas Edward Salk. In: Responsabilitate, Strămoși)

 

„Prin familie viața individului se eternizează.

Precum se cufunda în trecut prin strămoșii săi,

așa ia în stăpânire viitorul prin descendenții săi.”

(Athanase Paul Doumer. In: Familie, Strămoși, Trecut, Viață, Viitor)

 

 „Ne iubim strămoșii, ne iubim însă și strănepoții;  nu sîntem numai punctul ultim al unei linii de generații ce se pierde în trecut, ci și punctul de plecare al generațiilor ce vor veni la lumină;  nu sîntem numai strănepoții încărcați de povara veacurilor, ci și strămoșii virtuali ai strănepoților tîrzii;  obligațiile față de viitor depășesc pe cele față de trecut.”

(E. Lovinescu)

 

Celor care își uită strămoșii:

 

Cei ce uită de bunici și de părinți,

Sunt fără simțăminte omenești,

Uitați vor fi de copii și de nepoți,

Și vor rupe legăturile strămoșești.

(N. Grigorie Lăcrița)

 

Celor care NU își uită strămoșii:

 

Nici nu trece grija de bunici și de părinți,

Că-ncepe alta pentru copii și nepoți,

Și uite așa unii-n alții viețuim,

În unica viață pe care o trăim.

(N. Grigorie Lăcrița)

 

Așa cum îți tratezi înaintașii, la fel vei fi tratat de urmași.

 

conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcrița

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *