◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro30.05.2024

14 octombrie 2019, – o nouă ediție a Seratelor ˝ Eminescu, jurnalistul˝ ”Dinamism, dramatism și spirit de sacrificiu în profesia de jurnalist”

La sediul ICR din Aleea Alexandru nr. 38, a avut loc o nouă întâlnire a iubitorilor de Eminescu, organizată de UZPR, moderator fiind Doru Dinu Glăvan, președintele Uniunii.

Clădirea în stil neoromânesc, impunând prin sobrietate, rafinament și monumentalitate, creație de referință a arhitectului Petre Antonescu (elev al lui Ion Mincu), amintește prin unele detalii de capodoperele sale binecunoscute: Primăria Capitalei, Palatul Kretzulescu, Facultatea de Drept, sediul fostei bănci Marmorosch-Blank, Arcul de Triumf, Institutul de Istorie ”N.Iorga”, Academia di Romania de la Roma etc.

În consonanță cu solemnitatea și însemnătatea temelor prezentate periodic în acest spațiu dedicat culturii și genialității artistice românești, participanții au așteptat cu nedisimulată nerăbdare începerea lunarei desfătări de spirit, închinate ”Luceafărului”, desfășurate în spațiul impresionantei săli de festivități de la parter, unde se reunesc ca întotdeauna iubitorii seratelor eminesciene.

În inspirata sa alocuțiune de deschidere a evenimentului, Doru Dinu Glăvan a subliniat faptul că toamna aceasta a debutat cu un nou sezon de superbe sărbători ale spiritului, marcând cel de-al șaptelea an de când seratele au luat naștere. Tălmăcind importanța lor, domnia sa a subliniat faptul că, deși au ajuns puncte de mare interes în calendarul întâlnirilor elitelor culturale bucureștene, este nevoie de un angajament și mai susținut din partea cât mai multor membri și susținători ai UZPR, care să ridice valoarea acestor manifestări de spiritualitate, asigurând diversitatea subiectelor abordate și consecvența opiniilor susținute.

 

În calitatea sa de susținător convins al acestui eveniment cultural artistic, președintele UZPR a subliniat, totodată, spiritul angajant al domnului general Mircea Chelaru, contribuția substanțială, elanul dinamizator la aceste întâlniri, precum a doamnei Rodica Subțirelu, a domnului |Dan Toma Dulciu, precum și aplombul debordant al cunoscutului jurnalist Miron Manega care, ca de obicei, a deschis serata cu evocarea unui semnificativ pasaj din opera ”Luceafărului”, sub motoul ”De la Eminescu cetire…”.

Ruşine chiar trebuie să-i fie unui român când se pronunţă numele obscure a acelor naturi catilinare cari formulează voinţa statului său în paragrafe de legi, indignate cată să simţă cînd vede creaturi fără principii, fără umbră de cultură, având numai instincte reale, jucând pe reprezentanţii voinţei suverane a ţării. Nimeni nu întreabă dacă-şi ţin făgăduinţele ce le-au făcut înainte de-a fi aleşi; nimeni nu întreabă pe ce cale a fost cu putinţă ca asemenea oameni să iasă la suprafaţă, nimeni nu-şi dă seama cum această populaţie flotantă a României, fără legături cu pământul şi cu neamul ţării, fără identitate de interese cu clasele productive şi pozitive ale ei, a putut să devină elementul domnitor în România(…)” text apărut în „Timpul” în 1880.

Clementina Timuș, o rafinată și elevată prezență la seratele eminesciene, a prezentat un succint tablou al Festivalului InternaționalGeorge Enescu”, cu detalii de culise, cu creionări ale capodoperelor prezentate, ale artiștilor invitați.

Prima ediție a acestui festival a avut loc în 1958, la trei ani dupa ce Enescu a decedat, iar de atunci si până în prezent s-au desfășurat un număr impresionant de spectacole în țară și în lume. Mesajul de anul acesta, la a 24-a editie (cu repetabilitate la 3 ani) este “Armonia in lume”.După unele aprecieri acest festival este de aceeași talie cu cel de la Salzburg . În aplauzele celor prezenți doamna Timuș a primit din parteaUZPR o diplomă pentru contribuția la această ediție a seratelor.

Domnul Doru Dinu Glăvan a continuat cu prezentarea a trei volume de versuri – Din Basabia, poeme alese – poezii scrise de Grigore Vieru, Dumitru Matcovschi si Nicolae Dabija. Ele au fost cuprinse în programul evenimentelor legate de Centenarul UZPR, ca simbol al respectului față de martiri ai spiritului românesc, din spațiul Basarabiei. Proiect susținut și de Guvernul României. Câteva exemplare au fost oferite celor prezenți la serată.

Ca invitat la Serată, reporterul Ilie Pintea (Radio-România), din Petroșani, a oferit, ca un jurnalist complet, un regal de fotografii de război, cu imagini impresionante surprinse pe frontul sângeros din Afganistan. Nu știi ce să apreciezi mai mult, dramatismul tragic al imaginilor surprinse, eroismul de netăgăduit al autorului acestei expoziții document, un pictorial al suferinței și dramelor războiului sau povestea din spatele fiecărui personaj. Expoziția ”Afganistan – Chipuri de Război” a rămas în memoria celor prezenți prin mesajul de nedisimulată autenticitate.

Domnul Miron Manega a înmânat, din partea UZPR, lui Ilie Pintea, Distincția Credință și Loialitate, pentru talentul, devoțiunea și responsabilitatea puse în slujba înnobilării profesiei de jurnalist. Expozitia lui Ilie Pintea va ramâne la ICR până pe 25 octombrie a.c., ziua Armatei Române.

Președintele Uniunii a invitat pe fostul șef al Marelui Stat Major al Armatei, Generalul Mircea Chelaru, să rostească câteva cuvinte despre misiunea ostașilor români în asemenea momente. Domnia Sa și-a început cuvântul subliniind că „Fotografia prinde clipa”.

A continuat împărtășindu-ne apoi că:” Puțină lume pune preț pe asumarea jertfei și sacrificiului. A cădea la datorie, așa cum am învățat de la Iorga încoace, ba chiar de la Eminescu cetire(..), înseamnă să-ți aperi brazda proprie și carnea vie a neamului în teritorialitatea sa(…)”. Deasemenea a sintetizat în trei cuvinte sublima valoare a poporului roman – bunătatea, milostenia și pacea dintre vecini.

În sfârșit, un alt invitat la Serată, un corifeu al presei post decembriste din sudul Moldovei, jurnalistul Dumitru Marin, fondatorul Trustului Media Vaslui, a expus avatarurile, sacrificiile și strădaniile sale și celor ca dânsul în slujba jurnalismului, adevărului și oamenilor. Cu 62 de ani în jurnalism, cu mari realizări în radio, televiziune, presa scrisă și reviste de cultură, a transformat Vasluiul într-un județ al presei, de al cărui nume este legată prima televiziune privată autorizată din România.

 

Doru Dinu Glăvan a înmânat din partea UZPR Domnului prof.dr.Dumitru V.Marin, Director General al grupului de presa CVINTET TE-RA – Vaslui, Distincția Credință și Loialitate, pentru devoțiunea, perseverența, stăruința și puterea de a sluji actul jurnalistic și publicistic, de-a lungul unei bogate cariere.

La finalul reuniunii, Doru Dinu Glăvan a invitat, din nou, pe Generalul Mircea Chelaru să vorbească despre Trianon și anul 2020. Domnul General a reamintit că Trianonul este Certificatul de Naștere al Statului Național Unitar Român, numit ROMÂNIA MARE, datat 1920, 4 iunie, când Marile Puteri ale lumii confirmă noua Ordine Mondială post Prim Război Mondial. „S-a confirmat atunci că aceasta este teritorialitatea românității acceptată în granițele României Mari, reconfirmată în 1947 prin Pacea de la Paris(…)”.

Calde mulțumiri au fost adresate de Președintele UZPR tuturor participanților.

Serata a rămas în inima participanților ca un reușit moment cultural, dedicat profesiei de jurnalist.

 

 

Fotoreportaj de Tanța TănăsescuLasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *