◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro23.07.2024

„Reliterarea Destinelor” de COSMISIAN,
o nouă apariție editorială de mare succes
la Editura Creator/ Libris Brașov 2023

Romanul semnat de Cosmisian, Mouelle Roucher, cu primul volum, „Dezliterarea pe fuior de timp”, publicat în 2019, la Editura Creator, își găsește continuarea organică cu acest volum prezent, numit de autor „Reliterarea destinelor”. Dacă în primul volum eram atenționați încă de la primul contact cu coperta cărții despre „dezliterarea pe fuior de timp”, noțiune explicată de autor în cap. 14 al vol. 1 („dezliterarea este momentul în care cuvintele se desprind de structura lor firească”), acum atenția ne va fi solicitată spre o noțiune nouă, „reliterarea destinelor”, pe care autorul o definește a fi „o reformare a priorităților născută în pântecul sterp al comei”, în cazul lui Pierre, noțiuni inventate de autor pentru a-și sprijini temele cărții, sugerând de la sine ideea unei noi abordări, pe care însuși autorul o numește neoproză, atât prin tehnica utilizată, cât și prin intențiile scrierii. Să fie vorba de o reintegrare a personajelor în fluxul cuvintelor îmbinate literar? Sau o nouă literaturizare a lor, a ideilor, a trăirilor văzute din și prin prisma fantazării atât de prezente în literatură în general și atât de predilect accesată în cazul de față? De fapt, este chiar preferința autorului de a pluti printre valurile metaforice ale cuvintelor. Aici rămâne deschisă colaborarea cu cititorul, atras chiar de noutatea propunerii și a termenilor.

Revenind la text, pornind de la planul general, se cuvine a nota că pe întreg parcursul epic ne vor însoți aceleași personaje principale, Mouelle și Pierre, cărora li se vor alătura, firește, altele pentru întregirea subiectului propus de autor. De notat însă, oarecum complementar vocii autorului (care pare a fi chiar masca sa), este prezența pregnantă, mult mai largă în desfășurarea epică, a „tânărului scriitor”, un rol cu simbolistică, asupra căruia vom reveni. Cât privește faptul că orice lectură literară se asociază cu tonalitatea scrierii, în acest sens lucrurile sunt într-o continuitate benefică valorii textului. Adică și în noul volum tonalitatea este una liric-metaforică, una specifică scrierilor lui Cosmisian, devenită notă particulară numelui său, ușor recognoscibil.

Parcursul epic se poate urmări pe trei paliere: iubirea, rolul operei literare și timpul. Glisarea acestor planuri, din ele desfăcându-se apoi în evantai o diversitate de stări, conferă textului un farmec aparte. Vom întâlni reflecții despre prietenie și singurătate, despre trădare și iertare, despre visul creației literare sau iubirea perfectă, visată, despre subtilitatea unor simboluri sau planuri largi, ce uneori devin brusc labirintice. Să ne referim însă doar la câteva: iubirea care leagă și intersectează planurile epice. În acest volum iubirea este tratată în multele sale nuanțe: flacără, ezitare, ascuțișul trădării, amarul, dezolarea, sau, dimpotrivă, exuberanța până la expresia în vers. Volumul 2 este, printre altele, despre dislocare și reabilitare de planuri afective, încercate de Mouelle și Pierre, după ce acesta trece de hopul unor renunțări cu reminiscențe de îndoială față de sufletul iubitei. Revenirea oarecum miraculoasă la viața normală după un accident periculos, acum, în noua formulă epică, în volumul de față, face ca iubirea lui pentru Mouelle să atingă un plan angelic, reciproc simțământ și pentru partenera sa. Totul este senin, pur, încântător, plin de lirism, transmis cititorului într-o manieră cât se poate de metaforică, accesând descrieri sensibile, încât sentimentele celor doi sunt desigur „reliterate”, cum bine atenționa autorul încă din motto-ul cărții: „Se iubeau dincolo de limitarea impusă de creația literară”.

În tandem cu trăirile personajelor este sugerat rolul operei literare, prezent în diverse etape ale cărții, un simbol ideatic, un rol admirabil, salvator. Opera literară salvează! Recunoscută în varii formule de-a lungul timpului, puterea vindecătoare – catharsis –, ca la clasicii greci, este sugerată și în paginile romanului în discuție. Argumentul este la vedere, fără nicio încifrare. Spre exemplu, cartea „Fiorul”, cartea scrisă de Mouelle, inspirată de iubirea sa pentru Pierre, conține cuvinte care îl salvează pe acesta din comă, pe măsură ce fragmente din carte erau citite de tânărul scriitor la căpătâiul său, pe când era încă prins în ghearele comei, otrava dintre viață  și moarte (Vol. 1, Cap. 16 „O buclă de timp”).

Aici trebuie să acordăm prețuire simbolului, element pe care autorul îl va reitera adesea în derularea epică. Opera literară nu este doar un obiect, dimpotrivă. Se dovedește a fi un dar, o cale, o descifrare de sensuri.  Ca bază a acestora, sunt multele episoade din prezentul volum. Amintim episodul unei chei misterioase, urmat de cel al casei rustice din curtea casei soților Madolen, pe care aceștia i le-au oferit pe rând tânărului scriitor ca dovadă a prețuirii pe care o aveau pentru el. O cheie? Ce deschidea acea cheie? O lume ascunsă, plină de cărți dragi proprietarilor, care trebuie salvate de (la) uitare. Cărțile trebuiau salvate de la decrepitudine sau dispariția lor în timp. Soluția găsită de aceștia este donarea lor. Și cui să le încredințeze dacă nu tânărului scriitor?

Prețuirea pentru cărți, comasată cu mărturisiri, face în sufletul personajului „tânărul scriitor” trecerea spre un alt fel de iubire, una nouă, pe când încă încerca să o uite pe cea veche, sortită neîmplinirii. Iubirea înmugurită între tânărul scriitor și Eugénie are un parcurs anume. Apropo de nuanțele acestui sentiment trebuie subliniată cumpătarea. Tristețea unei despărțiri sau, dimpotrivă, creșterea unei noi iubiri au ritmul firelor de nisip scurse prin clepsidră, motivul clepsidrei fiind unul preferat de autor.

Alte stări rămân într-un văl discret, fără duritatea unor reproșuri: de pildă, iubirea nefericită a Rorretei, dezolarea sa după ce a preferat în trecut pe un altul decât pe tânărul scriitor. onsiderațiile care-și fac loc aparțin autorului, care devine un alter-ego al tânărului mereu preocupat de scrierile sale neajunse încă la finalul dorit.

Tânărul scriitor, în meandrele gândurilor sale și ale sufletului său, are parte de pagini nescrise, care duc măcar spre descoperirea propriului eu. Desfacerea în evantai a diferitelor stări, glisate cum spuneam, sunt foarte bine gestionate, intrând în scenă chiar scriitorul, un veritabil personaj din umbră. Scenariile sale mentale alunecă în visare: iubiri dorite, serate pline de romantism, trecem prin pagini cu alură de secrete, prin trădări, melodii de Chopin, notații îngăduite doar într-un jurnal secret, doar al său.

Timpul se inoculează insinuant în desfășurarea întâmplărilor și, mai ales, în trăirile personajelor, asemenea unui aliat perfid, imprevizibil, de care trebuie să ții mereu cont. Perisabilitatea pe care o aduce cu el, într-o clepsidră, nu este văzută în mod tragic. Mai mult, este acceptată cu înțelepciune, având la îndemână antidotul uitării: cărțile. Scrierile pe care atât Mouelle, autoare deja recunoscută, cât și cele proiectate de tânărul său coleg de breaslă întru „reliterarea” prezentului fac parte din modul lor de a rezista în timp.

Un alt element specific prozelor cosmisiene este lirismul: întâlnim pe parcursul celor câteva sute de pagini versuri, în saloane, cafenele selecte, pianul cu muzica sa, clepsidra – foarte des invocată, florile – cu rafinament, căpătând un rol de subliniere a unor stări – (vezi pasajul cu Passiflora).

Predilecția pentru visare determină o suită de stări sufletești, este de necontestat în prozele sale, până acolo încât secvențialitatea întâmplărilor este complementară unor trăiri. Practic esența este viața, cu meandrele sale reflectate în interiorul personajelor. Toate fac parte din structura auctorială a lui Cosmisian…

Remarcabilă – se cuvine a nu trece cu vederea –, este flexibilitatea cu care simbolurile sunt arondate în structura epică. De pildă, albul e un simbol deschis, care sugerează tandrețe, finețe, curățenie a sufletului, puritate sau, dimpotrivă, provocare, cum este pagina albă pentru tânărul scriitor, care se luptă cu albul ei: „mă surprind indiferent față de pagini goale lăsate în nescriere”. Emoționant pasaj este acela al visului tânărului scriitor, în care cerneala care-și are rostul pe albul unei pagini curge prin venele bătrânului ajuns la U.P.U. și nu mai puțin inventivă este simbolistica pereților albi: „știai că pereții albi ascund sub pielea lor un râu învolburat și înspumat de munte, de un alb dens și zgomotos?” (Cap. 15 „Tu cine ești?”).

Imaginarul joacă, de asemenea, un rol decisiv în scrierile semnate de Cosmisian. Accesul spre metaforă îl face cu ușurință. Și acest al doilea volum, Mouelle Roucher – Reliterarea destinelor, cu tentă franțuzească prin denumiri de locuri sau personaje, este o carte despre relaționarea cu sinele, cu existența interioară. Clepsidra, ceasul, cărțile scrise ori visate, jurnale, iubiri, regrete, despărțiri, dineuri, muzică în Salonul Roșu, întrebări despre inspirație și timp, duc spre un sine creativ și complex, aflat în căutarea esenței. Dirijorul acestui demers este, desigur, autorul însuși, iar beneficiarul direct este însuși cititorul.

 

VERONICA BALAJ

Jurnalist, realizator de emisiuni Radio-Tv

scriitoare, membră UZPR, membră a Uniunii Scriitorilor

din România, a Academiei Româno-Americane,

(ARA) a Asociației Scriitorilor Români

din America de Nord

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *