◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro15.07.2024

De când există omul
pe Pământ, în relatările din Biblie și conform descoperirilor științifice

„Prin spaţiu, Universul mă cuprinde, mă înghite ca pe un punct;

prin gândire, îl cuprind eu.” (Blaise Pascal)

 

Cuprins:

1. Precizări preliminare

2. Teoria geocentrică, conform Bibliei

3. Teoria heliocentrică, conform științei

Anexa nr. 1. Vârsta universului, a stelelor, a soarelui, a pământului și a omului, (1) în relatările din Bibliei și (2) conform cercetărilor științifice

4. Papa Ioan Paul al II-lea despre Big Bang

5. De când există pământul și de când există omul pe pământ

6. Teorie Big Bang şi teoria evoluţionistă sunt „minciuni izvorâte direct din iad”

Bibliografie

 

1. Precizări preliminare

 

„Tot ceea ce suntem este rezultatul a ce am gândit.

Mintea este totul. Devenim ceea ce gândim.” (Buddha)

 

Apariţia omului pe Pământ este probabil unul dintre cele mai mari mistere.

Întrebarea „De când există OMUL pe Pământ” continuă să fie unul dintre cele mai mari mistere pentru orice om rațional.

Între răspunsurile la întrebarea „De când există OMUL pe Pământ” sunt diferențe foarte mari (1) în relatările din Biblie și (3) conform descoperirile științifice,

 

2. Teoria geocentrică, conform Bibliei

 

„Între coperțile unei singure cărți, Biblia,

se află răspunsurile la toate problemele cu care ne confruntam azi.” (Ronald Reagan)

 

Teoria geocentrică, conform căreia Pământul stă nemișcat în centrul Universului și că Soarele, planetele și stelele se învârtesc în jurul său, este consemnată în Biblie, Vechiul Testament, Cartea Geneza, capitolul (cap.) 1, versetele (vs.) 1 – 31 și cap. 2, vs. 1 – 3, în care se spune:

 

1. În prima zi Dumnezeu a făcut pământul, lumina, ziua și noaptea, seara și dimineața (cap. 1, vs. 2 – 5).

2. În a doua zi Dumnezeu a făcut cerul (cap. 1, vs. 6 – 8).

3. În a treia zi Dumnezeu: a separat uscatul de ape; a dat pământului verdeață (cap. 1, vs. 9 – 13).

4. În a patra zi Dumnezeu a făcut Soarele, luna și stelele (cap. 1, vs. 14 – 19), inclusiv cu reglarea mişcării corpurilor cereşti (în jurul Pământului) cu scopul: ca să despartă ziua de noapte; să arate vremurile, zilele, anotimpurile și anii etc.

5. În a cincea zi Dumnezeu a făcut viețuitoarele mării (cap. 1, vs. 14 – 23).

6. În a șasea zi Dumnezeu a făcut viețuitoarele pământului (cap. 1, vs. 24 – 25) și omul (’adam în ebraică). Cartea Geneza conţine, în capitolul 2, amănunte suplimentare despre creaţiunea omului. Tot în ziua a șasea, „Dumnezeu a făcut pe om după chipul Său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu; parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut.” (cap. 1, vs. 26 – 31).

Cuvântul om este ’adam în ebraică, exact numele pe care Dumnezeu l-a folosit pentru a-l numi pe primul om făcut pe Pământ, pe „Adam”, considerat părintele neamului omenesc (vezi și Geneza, cap. 5, vs. 2).

 

„I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat și le-a dat numele de «om», în ziua când au fost făcuți.” (Geneza, cap., vs. 2).

Le-a dat numele de om, ’adam în ebraică.

Numele de Adam a fost la început generic, cuprinzând atât bărbatul, cât şi femeia şi fiind echivalent cu cuvântul nostru: omenire.

Crearea omului şi instalarea lui ca domn pe pământ a dus, la sfârșitul zilei a șasea, la încheiere creării tuturor celor pământeşti.

Cartea Geneza conţine, în capitolul 2, amănunte suplimentare despre creaţiunea omului, dintre care sunt de reținut: „Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, și omul s-a făcut astfel un suflet viu.” (cap. 2, vs. 7)

„Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om, și omul a adormit; Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei.” (cap. 2, vs. 21)

„Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om.” (cap. 2, vs. 22)

7. În a șaptea zi Dumnezeu Și-a sfârșit lucrarea și S-a odihnit (cap. 2, vs. 1 – 3).

 

Astfel prezintă Biblia modul în care a decurs crearea, de către Dumnezeu, a pământului (cu tot ce există pe el), a cerurilor, a soarelui, a stelelor și a omului.

Deci, din cele șase zile ale Creației, în cinci zile Dumnezeu a făcut pământul și ce este pe el și numai într-o singură zi, a patra, a  făcut Soarele, luna și stelele, deci tot Universul.

Numeroși bibliști consideră că, conform cuvintelor textului Bibliei, „cele şase zile ale creaţiunii” (a șaptea zi fiind zi de odihnă pentru Dumnezeu) „au fost zile terestre de durată obişnuită”. A se vedea în acest sens Biblia de pe site-ul mybible.ro, singura care conține explicații cu adevărat excepționale după (aproape) fiecare verset. În Geneza, capitolul 1, versetul 5, se prezintă explicații importante cu privire la „durata unei zile a creațiunii”, respectiv la „durata fiecăreia dintre cele şapte părţi ale săptămânii creaţiunii”, care este repetată de șase ori în Geneza, capitolul 1, versetele 5, 8.13.19.23.31. Scripturile vorbesc clar despre şapte zile ale creaţiunii (vezi și Exod, cap. 20, vs. 11) şi nu de perioade de durate nedefinite, „o zi a creaţiunii fiind  o zi zile terestră de durată obişnuită, de 24 de ore”.

Sunt și mulţi cercetători care au considerat „durata unei zile a creațiunii” ca însemnând „o perioadă lungă şi nedefinită”, respectiv că „zilele creaţiunii au fost lungi perioade de timp, chiar mii de ani”.

Alții cercetători dau interpretări în cuvintele lui Petru: „Pentru Domnul o zi este ca o mie de ani” (2 Petru 3:8).

Misterul rămâne: „Viaţa nu e o problemă care trebuie rezolvată, ci un mister care trebuie trăit” (Gandhi) „Cea mai frumoasă şi mai profundă trăire omenească este misterul.” (Albert Einstein)

 

3. Teoria heliocentrică, conform științei

 

Pe mine mă puteţi arde, dar adevărul spuselor mele nu-l puteţi distruge.

Secolele viitoare mă vor înţelege şi mă vor preţui!

(Giordano Bruno, înainte de a fi ars pe rug)[1]

 

Teoria științifică a nașterii și a evoluției Universului este total diferită de ceea ce este consemnat în Biblie.

1. Vârsta Universului este de aproximativ 13,8 miliarde de ani. „Marea explozie” sau „Marea Explozie Inițială”, cunoscută sub numele de „Big Bang”, este modelul cosmologic care explică, printre altele:

a) condițiile inițiale și ale dezvoltării ulterioare a materiei, a energiei, a spațiului și a timpului, altfel spus a nașterii și a evoluției Universului;

b) de ce Universul pare a fi uniform în toate direcțiile;

c) cum Universul s-a extins permanent încă de la apariția sa, de la o singularitate primordială fierbinte și densă (adică de la un punct de o natură cu totul specială) acum aproximativ 13,8 miliarde de ani, ceea ce este astfel considerat vârsta Universului. Acest model este susținut de explicațiile cele mai complete și corecte din punct de vedere științific.

2. Vârsta stelelor. Se consideră că formarea primelor stele a început la doar 250 de milioane de ani după nașterea Universului, ceea ce face ca unele stele să aibă o vârstă de până la 13,550 de miliarde de ani. Majoritatea stelelor au o vârstă între 1 miliard și 10 miliarde de ani. (Vezi https://ro.wikipedia.org/wiki/Calea_Lactee)

3. Vârsta Soarelui este estimată la 4,6 – 5,0 miliarde de ani.

4. Vârsta Pământului este considerată a fi de 4,50 – 5,0 miliarde de ani.

5. Vârsta omenirii. Animale foarte asemănătoare cu oamenii moderni au apărut prima dată acum aproximativ 2,5 milioane de ani (după Yuval Noah Harari. Sapiens. Scurtă istorie a omenirii. Editura Poliom, 2017 pg. 13). Specii dispărute din genul Homo includ Homo erectus, existent în urmă cu aproximativ 1,8 până la 0,1 milioane de ani, și o serie de alte specii. Vârsta speciei Homo sapiens (oameni care arătau ca noi) din strămoșul Homo erectus se estimează că a apărut în Africa, cele mai vechi fosile având circa 300.000 de ani. (conform https://ro.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens)

Pentru a se înțelege cât mai bine problema în discuție, în Anexa nr. 1 se prezintă, comparativ, „Vârsta universului, a stelelor, a soarelui, a pământului și a omului”, atât în relatările din Biblie, cât și conform cercetărilor științifice.

Anexa nr. 1

Vârsta universului, a stelelor, a soarelui, a pământului și a omului,

(1) în relatările din Bibliei și (2) conform cercetărilor științifice

 

1 În relatările din Biblie, în care Dumnezeu:

2. Conform cercetărilor științifice:

În prima zi a făcut pământul, lumina, ziua și noaptea, seara și dimineața (cap. 1, vs. 2 – 5).

În a doua zi a făcut cerul (cap. 1, vs. 6 – 8).

În a treia zi a separat uscatul de ape; a dat pământului verdeață a  (cap. 1, vs. 9 – 13).

În a patra zi a făcut Soarele, luna și stelele (cap. 1, vs. 14 – 19), inclusiv cu reglarea mişcării corpurilor cereşti (în jurul Pământului) cu scopul: ca să despartă ziua de noapte; să arate vremurile, zilele, anotimpurile și anii etc.

În a cincea zi a făcut viețuitoarele mării (cap. 1, vs. 14 – 19).

În a șasea zi a făcut viețuitoarele pământului (cap. 1, vs. 20 – 23).

În a șaptea zi Și-a sfârșit lucrarea și S-a odihnit (cap. 2, vs. 1 – 3).

Deci, din cele șase zile ale Creației, în cinci zile Dumnezeu a făcut pământul și ce este pe el și numai într-o singură zi, în a patra, a făcut Soarele, luna și stelele, deci tot Universul.

Unele calculele efectuate (numai) pe baza datelor din Biblie ajung la concluzia că atât omul, cât și Pământul au o vechime de 6.000 de ani, sau de cel mult 9.000 de ani.

1. Vârsta Universului este de aproximativ 13,8 miliarde de ani, calculați de la „Marea Explozie Inițială”, cunoscută sub numele de „Big Bang”

2. Vârsta stelelor. Formarea stelelor a început la doar 250 de milioane de ani de la începerea Universului, ceea ce face ca unele stele să aibă o vârstă de până la 13,550 de miliarde de ani. Majoritatea stelelor au între 1 miliard și 10 miliarde de ani.

3. Vârsta Soarelui este estimată la 4,6 – 5,0 miliarde de ani.

4. Vârsta Pământului este estimată la 4,50 – 4,55 de miliarde de ani.

5. Vârsta omului. Animale foarte asemănătoare cu oamenii moderni au apărut prima dată acum aproximativ 2,5 milioane de ani.

Specii dispărute din genul Homo (OMUL) au fost mai multe și au existat în urmă cu aproximativ 1,8 până la 0,1 milioane de ani.

Homo sapiens (oameni care arătau ca noi) a apărut în Africa, cele mai vechi fosile având circa 300.000 de ani.

 

4. Papa Ioan Paul al II-lea despre Big Bang

 

Sunt două excese la fel de periculoase: 1) a exclude rațiunea și

2) a nu admite decât rațiunea.” (Blaise Pascal).

 

Știința caută să ofere răspunsuri la originea și la evoluția Universului și a omului, tot mai mult pe baza „teoriei Big Bang” și a „teoriei evoluționiste”, dar nici religia, prin mințile sale cele mai luminate, nu se lasă mai prejos cu „teoria creației”.

Exemplul de mai jos este edificator în acest sens.

Papa Ioan Paul al II-lea a dovedit că a avut o foarte bună viziune despre religie ținând cont și de realitățile lumii în care trăim, de cuceririle științifice.

Edificator în acest sens sunt și următoarele consemnări ale ilustrului fizician Stephen W. Hawking în cartea sa „Scurtă istorie a timpului”, editura Humanitas, București, pg. 137 (sublinierea îmi aparține): „Biserica Catolică, în anul 1981, când Papă era Ioan Paul al II-lea, „a hotărât să invite mai mulți experți cu care să se consulte în probleme de cosmologie. La sfârșitul conferinței participanții au avut o audiență la Papă. El ne-a spus că era bine să se studieze evoluția universului după Bin Bang, dar nu ar trebui să facem cercetări în ceea ce privește Big Bang-ul însuși deoarece acela a fost momentul Creației și deci lucrul Domnului.”

Deci, înțeleptul Papă Ioan Paul al II-lea:

1) a fost de acord cu teoria Big Bang, care explică condițiile nașterii și a evoluției materiei, a energiei, a spațiului și a timpului, altfel spus a nașterii și a evoluției Universului,

2) dar cu precizarea că

2.1) „Big Bang-ul însuși a fost momentul Creației și deci lucrul Domnului”, și

2.2) ce a fost înainte de Big Bang numai Dumnezeu știe.

Ateismul dovedeşte puterea minţii, dar numai până la un anumit punct.” (Blaise Pascal, n.1623, d. 1662)

 

În legătură „cu ce a fost înainte de Big Bang” se impune a aduce în discuție și pe Sfântul Augustin[2]. Când acesta a fost întrebat „Ce-a făcut Dumnezeu înainte de a crea universul?”, acesta a spus: „El pregătea iadul pentru oamenii care pun astfel de întrebări.”

Realitatea este că toate cercetările pornesc de la „Marea Explozie Inițială”, cunoscută sub numele de „Big Bang”, dar niciuna dintre elitele lumii științifice nu a încercat vreodată să explice, pe baza unor argumente cât de cât credibile:

1) ce a fost înainte de Big Bang și

2) cum din nimic, adică „dintr-un Univers cu dimensiunea zero care era infinit de fierbinte” (vezi cartea menționată anterior, pg. 138) a luat naștere „Marea Explozie Inițială”, cunoscută prin sintagma „Big Bang”, explozie argumentată numai printr-o ipoteză (presupunere) ale unor oameni de știință, dar asupra căreia nu există unanimitate între toți oamenii de știință.

 

 

5. De când există pământul și de când există omul pe pământ

 

„Ce este omul în naturii? Un Nimic în comparaţie cu infinitul.

Totul în comparaţie cu Nimicul, o medie între nimic și totul.” (Blaise Pascal)

 

În legătură cu „de când există pământul” și „de când există omul pe pământ”, se impun următoarele precizări.

 

5.1. În legătură cu vârsta Pământului și cum a fost creat acesta, același Paul Broun, menționat anterior, a afirmat că „există multe informaţii ştiinţifice pe care le-am descoperit, în calitate de cercetător, care arată că Pământul este de fapt foarte tânăr. Nu cred că are mai mult de 9.000 de ani. Cred că a fost creat în cele şase zile, aşa cum le ştim. Asta spune Biblia.”

Ce cercetări, ce descoperiri, ce credință, ce Biblie or fi stat la baza acestor afirmații nimeni nu știe în afară de acest Paul Broun care, așa după cum am mai arătat, el a mai decretat că atât teoria Big Bang (conform căreia Pământul s-a format în urmă cu circa 4,5 – 5 miliarde a ani), cât şi teoria evoluţionistă, sunt nişte „minciuni izvorâte direct din iad”.

„Și Diavolul folosește și scriptura când vrea să-și atingă scopul.” (William Shakespeare)

 

5.2. Unele calculele efectuate numai pe baza datelor din Biblie, ajung la concluzia că atât omul, cât și Pământul au o vechime de 6.000 de ani.

Spre exemplu, „Centrul de Studii privind Facerea Lumii” (a se vedea https://facerealumii.ro/pamantul-6000-ani) prezintă calculele efectuate, folosind (numai) datele din Biblie, pe baza cărora s-a ajuns la concluzia că atât omul, cât și Pământul au o vechime de 6.000 de ani.

Alți cercetători contestă aceste date, considerând că această vechime a omului pe Pământ este numai după izgonirea lui Adam și a Evei din Grădina Eden (unde au trăit în feciorie!?) și până în zilele noaste.

Cât timp a trăit Adam cu Eva în Grădina Eden, de când au fost creați de Dumnezeu și până la izgonirea lor, nu se știe.

Numeroși cercetători consideră că, conform cuvintelor textului Bibliei, cele şase zile ale creaţiunii au fost zile terestre de durată obişnuită.

În aceste condiții, ținând cont că (1) în prima zi Dumnezeu a făcut pământul, iar (2) în a șasea zi Dumnezeu a făcut pe om, diferența între facerea pământului și facerea omului ar fi de numai cinci zile, ceea ce, la o vechime a pământului de 6.000 de ani, sau chiar de cel mult 9.000 de ani, este nesemnificativă.

 

5.3. Descoperirile științifice au ajuns la concluzia că animale foarte asemănătoare cu oamenii moderni au apărut prima dată acum aproximativ 2,5 milioane de ani. (Vezi Bibliografia).

Specii dispărute din genul Homo (OMUL) au fost mai multe și au existat în urmă cu aproximativ 1,8 până la 0,1 milioane de ani.

Vârsta speciei Homo sapiens (oameni care arătau ca noi) din strămoșul Homo erectus se estimează că a apărut în Africa, cele mai vechi fosile având circa 300.000 de ani.)

 

6. Teoria Big Bang şi teoria evoluţionistă

sunt „minciuni izvorâte direct din iad

 

Așa după cum am mai arătat, congresmanul american, Paul Broun, a afirmat că atât teoria Big Bang, cât şi teoria evoluţionistă sunt nişte „minciuni izvorâte direct din iad”, relatează Huffington Post, un site de știri din Statele Unite ale Americii.

„Cuvântul Domnului e adevărat. Am ajuns să pricep asta. Toate lucrurile acelea pe care le-am învăţat despre evoluţie, embrion şi teoria Big Bang, toate astea sunt minciuni izvorâte direct din iad”. a spus Paul Broun, care, în mod surprinzător, este medic, cercetător, politician și congresmen american !? (Vezi https://adevarul.ro/stil-de-viata/congresman-american-big-bang-si-teoria-1232631.html)

Deci, după Paul Broun, cine crede în teoria Big Bang și în teoria evoluționistă, spune minciuni direct din iad. Eu, ca numeroși alții, cred că „Numai un Diavol poate spune cum este în Iad, care sunt minciunile izvorâte direct din iad și cine sunt autorii lor” (N. Grigorie Lăcrița)

 

 

                                                                                                N. Grigorie Lăcrița

Foto: pixabay.com

 

 

Bibliografie

 

Biblia. Dintre numeroasele Biblii existente, pe site-ul https://mybible.ro este postată o Biblie cu comentarii și cu explicaţii foarte importante după (aproape) fiecare verset (deschiderea cu clic pe cele 3 liniuțe din dreapta sus)

Pentru vârsta Universului: https://ro.wikipedia.org/wiki/Big_Bang

Pentru debutul formării Stelelor: https://ro.wikipedia.org/wiki/Stea

Pentru vârsta Soarelui: Stephen W. Hawking. Scurtă istorie a timpului. Editura Humanitas, București, pg. 141. https://www.scientia.ro/univers/47-astronomie/8348-cum-calculam-varsta-unei-stele.html

Pentru vârsta Pământului: https://ro.wikipedia.org/wiki/P%C4%83m%C3%A2nt ;

https://ro.wikipedia.org/wiki/V%C3%A2rsta_P%C4%83m%C3%A2ntului;

https://facerealumii.ro/pamantul-6000-ani/ – Centrul de Studii privind Facerea Lumii.

Pentru vârsta omului: 1. Conform Bibliei: https://adevarul.ro/stil-de-viata/congresman-american-big-bang-si-teoria-1232631.html; https://facerealumii.ro/pamantul-6000-ani/ – Centrul de Studii privind Facerea Lumii. 2. Conform cercetărilor științifice: Yuval Noah Harari. Sapiens. Scurtă istorie a omenirii. Editura Poliom, 2017, cel puțin pg. 13 și 138. https://ro.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens; https://ro.wikipedia.org/wiki/Om; https://ro.wikipedia.org/wiki/Evolu%C8%9Bia_uman%C4%83; https://ro.wikipedia.org/wiki/Homo_sapiens; https://www.digi24.ro/stiri/sci-tech/detaliul-care-poate-schimba-tot-ce-stim-despre-istoria-omului-ce-au-descoperit-oamenii-de-stiinta-867366)

 

 


[1] Giordano Bruno, născut în ianuarie 1548, susținător al teoriei heliocentrice, a fost ars pe rug de Inchiziție, pe 17 februarie 1600, pentru concepția sa panteistă și pentru convingerea sa asupra infinității universului, idei considerate eretice, numele lui devenind sinonim cu cel de victimă a obscurantismului. Secolele care au urmat au înţeles şi au preţuit adevărul spuselor lui Giordano Bruno, tot așa cum s-a înțeles și faptul că atât o religia politică, cât și un stat religios, sunt niște structuri monstruoase, până la a fi criminale prin obscurantisme și prin fanatisme religioase. „Cele mai groaznice şi cele mai crude crime pe care istoria le-a înregistrat au fost comise sub adăpostul religiei sau al altor motive la fel de «nobile».” (Mahatma Gandhi).

[2] A se vedea cartea menționată anterior „Scurtă istorie a timpului”, dar la pg. 21.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *