◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

Adunarea Generală a SRJ MediaSind a stabilit strategia de apărare a drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media în 2020

Adunarea Generală a SRJ MediaSind a stabilit vineri strategia pe care o va adopta anul acesta în vederea apărării drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media, informează un comunicat al organizaţiei sindicale.

„Reprezentanţii Sindicatului Român al Jurnaliştilor MediaSind au hotărât astăzi, 14 februarie 2020, în cadrul Adunării Generale, strategia pe care organizaţia sindicală o va adopta în anul 2020 pentru apărarea drepturilor angajaţilor şi freelancerilor din mass-media. În cadrul şedinţei au fost discutate toate problemele semnalate de membrii filialelor organizaţiei: MediaSind TVR, MediaSind Radio România, MediaSind AGERPRES şi MediaSind – Freelanceri. În urma dezbaterilor, participanţii au identificat şi soluţiile necesare pentru rezolvarea acestora. Au fost semnalate, de asemenea, problemele privind condiţiile precare de lucru şi dotarea tehnică insuficientă, precum şi o serie de nereguli în respectarea libertăţii de exprimare, a independenţei editoriale, a legislaţiei muncii şi a securităţii locurilor de muncă. Problemele juridice privind recuperarea unor drepturi salariale neacordate, funcţionarea dialogului social şi respectarea tuturor partenerilor sociali au fost subiecte importante abordate de către delegaţi. Nu în ultimul rând, abuzurile conducerilor din Societatea Română de Televiziune şi Societatea Română de Radiodifuziune asupra angajaţilor din aceste instituţii au fost sancţionate de delegaţi”, se spune în comunicat.

În finalul Conferinţei, membrii SRJ MediaSind au votat o serie de rezoluţii, prima făcând referire la respectarea independenţei editoriale a jurnaliştilor, a libertăţii de exprimare, sancţionarea oricărei tentative de cenzură şi respingerea oricărei ingerinţe politice în activitatea editorială.

„Având în vedere faptul că în anul 2020 vor fi organizate două campanii pentru alegerile locale şi parlamentare, ceea ce va face să crească presiunea asupra jurnaliştilor, SRJ MediaSind solicită membrilor afiliaţi să semnaleze orice ingerinţă politică în activitatea redacţională. Respectarea Codurilor deontologice anexate la contractele colective de muncă şi a Codului Deontologic al Convenţiei Organizaţiilor de Media sunt condiţii obligatorii ce garantează exercitarea cu onestitate şi competenţă a profesiei de jurnalist şi corecta informare a publicului”, afirmă sindicaliştii.

Totodată, SRJ MediaSind va monitoriza, în organizaţiile de presă în care se află filialele sale, modul în care se respectă deontologia profesională şi va reacţiona în urma sesizărilor membrilor săi împotriva oricărei presiuni asupra libertăţii de exprimare şi a clauzei de conştiinţă.

SRJ MediaSind dă asigurări că va sprijini negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă în instituţiile de presă unde are membri afiliaţi, pentru ca angajaţii din mass-media să beneficieze de standarde similare cu colegii lor din Uniunea Europeană.

„În calitate de membru fondator al Federaţiei Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, singura organizaţie reprezentativă la nivel de sector Cultură şi Mass-media, SRJ MediaSind va participa, cu profesioniştii din filialele componente, la negocierea contractelor colective, atât în instituţiile publice de media dar şi în cele cu capital privat”, se menţionează în documentul citat.

În plus, SRJ MediaSind va asigura consultanţă şi asistenţă juridică gratuită pentru membrii filialelor sale în toate procesele care implică drepturi colective, precum şi în cazul cererilor depuse în baza Legii nr. 544/2001. Astfel, în cazul încălcării drepturilor individuale, membrii MediaSind vor beneficia de servicii avocaţiale contra-cost, dar cu reduceri substanţiale în urma contractului juridic încheiat cu casa de avocatură selectată de organizaţie. Pentru apărarea drepturilor membrilor s-a convenit organizarea unor întâlniri lunare sau ori de câte ori este nevoie, cu avocaţii SRJ MediaSind, pentru a căuta soluţii la problemele angajaţilor şi freelancerilor din mass-media.

„Serviciile de asistenţă juridică oferite de casa de avocatură cu care organizaţia a încheiat contract constituie o garanţie suplimentară că SRJ MediaSind se va implica cu profesionalism pentru a garanta celor care lucrează în mass-media siguranţa locurilor de muncă şi respectarea drepturilor care li se cuvin prin legislaţia naţională, directivele europene şi convenţiile internaţionale în domeniul relaţiilor de muncă”, subliniază organizaţia sindicală.

Alte puncte votate de Adunarea Generală au vizat monitorizarea permanentă a respectării aplicării prevederilor CCM cu privire la protecţia muncii, asigurarea condiţiilor de muncă, remunerarea corectă a timpului suplimentar de muncă, calitatea serviciilor de cazare pentru personalul aflat în delegaţie şi respectarea strictă a încadrării în prevederile din fişa postului, respectarea legalităţii şi transparenţei în cheltuirea banului public, sesizarea oricărui abuz sau derapaj de la aceste principii, dar şi sprijinul ce va fi acordat de SRJ MediaSind oricărui proiect de lege care va urmări depolitizarea instituţiilor publice de radio şi televiziune şi a CNA.

Totodată, SRJ MediaSind sprijină orice proiect de lege care vizează reducerea fiscalităţii în cazul veniturilor angajaţilor din mass-media.

„Fără a intra în dispute cu alţi colegi de breaslă, SRJ MediaSind susţine promulgarea de către preşedintele României, Klaus Werner Iohannis, a proiectului de lege privind anularea impozitului pe venit pentru jurnaliştii şi tehnicienii din mass-media. SRJ MediaSind susţine că este imperios necesar ca statul român să acorde industriei de media aceleaşi facilităţi ca şi colegilor din multe alte state europene, cum ar Germania, Franţa, Marea Britanie etc., unde se alocă anual importante subvenţii directe, dar şi indirecte prin măsuri de fiscalitate reduse pentru sprijinirea acestei activităţi strategice pentru funcţionarea unui stat de drept. A acorda facilităţi industriei de media înseamnă, în primul rând, responsabilitate şi respect pentru libertatea de exprimare, iar un jurnalist profesionist niciodată nu se poate lăsa influenţat de diverse măsuri economice care se iau în sprijinul exercitării misiunii sale”, se precizează în comunicat.

Împreună cu Federaţia Cultură şi Mass-Media FAIR-MediaSind, Federaţia Europeană a Jurnaliştilor şi Federaţia Internaţională a Jurnaliştilor, SRJ MediaSind se va implica în creşterea gradului de profesionalizare a membrilor săi prin organizarea de seminarii, conferinţe, schimburi de experienţă cu profesioniştii din mass-media internaţională. În acest sens, împreună cu reprezentanţii Comitetului Sectorial din cultură şi mass-media, SRJ MediaSind va participa la elaborarea standardelor ocupaţionale la nivel european pentru angajaţii din mass-media.

SRJ MediaSind spune că va susţine modificarea legislaţiei muncii, astfel încât şi freelancerii să poată beneficia de aceleaşi drepturi cu ale salariaţilor, în baza contractelor colective de muncă încheiate la nivel de instituţii mass-media.

„SRJ MediaSind susţine toate demersurile colegilor din Societatea Română de Radiodifuziune – SRR şi Societatea Română de Televiziune – SRTV pentru reinstaurarea legalităţii în aceste două instituţii prin demiterea actualelor Consilii de Administraţie şi pentru numirea la conducerea acestor instituţii a unor profesionişti care să respecte meseria de jurnalist. De asemenea, SRJ MediaSind solicită instituţiilor abilitate să cerceteze cu celeritate acuzaţiile de corupţie existente în ultimele Rapoarte ale Curţii de Conturi. Vom realiza toate aceste obiective prin asigurarea unui management transparent al sindicatului nostru, oferind membrilor noştri toate informaţiile privind deciziile luate la nivel de conducere. Înfiinţat în anul 2001, Sindicatul Român al Jurnaliştilor MediaSind a apărut ca soluţie alternativă la diversele proiecte de organizare sindicală în mass-media eşuate. Din păcate, foarte mulţi lideri de organizaţii au trădat încrederea cu care au fost investiţi de oameni, renunţând la principii, la valorile solidarităţii sindicale. În schimbul unor meschine foloase personale, unii dintre ei au fost ‘cumpăraţi’ de angajatori pentru a-i face să renunţe la apărarea intereselor salariaţilor pe care îi reprezentau, mimând doar lupta sindicală. Sindicatul Român al MediaSind – SRJ MediaSind este organizaţia naţională a jurnaliştilor şi a lucrătorilor din mass-media, care continuă tradiţia federaţiei cu acelaşi nume. MediaSind şi-a câştigat renumele de apărător al oamenilor din presă şi tipografii, asumându-şi, printre multe altele, iniţierea şi semnarea primului Contract Colectiv de Muncă din Mass-Media”, se mai arată în document.

AGERPRES

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *