◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro15.07.2024

Din activitatea Filialei „Valeriu Braniște”-Timiș a UZPR. Cronica istorică oglindită în actualele reviste de cultură

Presa a avut dintotdeauna un rol important în promovarea culturii istorice în rândul populației. În această săptămână de decembrie 2023, membrii Filialei UZPR ,,Valeriu Braniște” din Timișoara, au desfășurat o interesantă dezbatere asupra necesității stringente de susținere și diseminare a conținutului publicațiilor specializate din domeniul istoriei. De-a lungul veacurilor, încă din secolul al VIII-lea, s-a apreciat nevoia inserării scrierilor istorice în fondul comun de cultură. La început de secol XX, Nicolae Iorga susținea în unele prelegeri nevoia de formare a unui spirit istoric, dintr-o perspectivă integratoare, a culturii generale. În acest context, au avut loc o serie de discuții, „stârnite” mai ales de prezentarea la sediul Filialei a recentei publicări a revistei de cultură istorică, COLUMNA 2000, (nr.93-96, din 2023). De menționat că această revistă este editată de Universitatea „Ioan Slavici” Timișoara, cu sprijinul Consiliului județean Timiș, dar aflată și sub egida unor însemnate instituții și organizații locale și regionale, cum ar fi: Mitropolia Banatului, Centrul de Studii Transilvane al Academiei Române – Filiala Cluj-Napoca, Institutul de Studii Banatice „Titu Maiorescu” al Academiei Române – Filiala Timișoara, Fundația pentru Cultură și Învățământ „Ioan Slavici” Timișoara, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România, Televiziunea „Europa Nova” Timișoara, Inspectoratul Școlar Județean Timiș, Societatea de Științe Istorice din România, SÎIP Timiș – Federația „Spiru Haret” ș.a.

Prezentarea revistei a fost susținută de membrii ai redacției, având în frunte pe istoricul conf.dr. Tiberiu CIOBANU, fondator, director și redactor-șef, membru UZPR, o personalitate de largă vizibilitate în rândul cercului de oameni de cultură ai Banatului, dar și implicat în mod direct în sistemul de educație, fiind prorector al Universității „Ioan Slavici” Timișoara, fondator și director al Liceului Teoretic „Vlad Țepeș” Timișoara.

Mediatorul discuțiilor a fost președintele Filialei „Valeriu Braniște” Timiș a UZPR, conf. univ. dr. Ioan David, director al Bibliotecii Academiei Române, Filiala Timișoara, care a și apreciat excelența revistei COLUMNA 2000, aflată în al XXIV-lea an de apariție neîntreruptă, dar punând un accent deosebit pe valoarea științifică a articolelor apărute, semnate de mari personalități, incluzându-se la loc de cinste pe președintele Academiei Române, Acad. Ioan-Aurel POP. A mai menționat faptul că revista are un conținut foarte bine apreciat de presă regională, recenzii și citări regăsindu-se periodic în alte publicații, cum ar fi: cum ar fi: suplimentul „Paralela 45”, al cotidianului „Renașterea bănățeană”, „Timișoara”, „Coloana infinitului”, „Școală și societate în Banat”, „Lumină divină”, „Heliopolis”, „Demnitarea”, „Meridianul Timișoara”,  „Morisena”, „Oameni de seamă ai Banatului”, „Tibiscus” (Uzdin-Serbia), „Floare de latinitate” (Novi Sad-Serbia), „România Eroică”, precum și de mass-media audio-vizuală (precum Radio Timișoara, TV Europa Nova, România TV, TVR Timișoara, Radio-TV „Trinitas” ș.a.).

Domnul Ion MEDOIA, decanul de vârstă al jurnaliștilor prezenți, a apreciat contribuția exemplară a istoricilor locali în presa de cultură, în speță autorii unor materiale publicare în COLUMNA 2000, întocmite riguros științific, dar păstrând un nivel facil de accesibilitate, pentru înțelegere și însușire de către cititori. De asemenea, Ion Medoia și-a manifestat satisfacția regăsirii în publicație a unor aspecte mai puțin cunoscute și menționate în tratatele de istorie națională, cum ar fi implicarea unor dascăli bănățeni în lupta pentru drepturile națiunii române, așa cum i-a prezentat Paul Iorgovici Brâncoveanu, cel care s-a numărat printre primii oameni de cultură din Banat, care au scris românește folosind alfabetul latin.

Președintele „Asociației publiciștilor presei rurale din Banat”, muzeograful Ioan TRAIA, a apreciat atât revista COLUMNA 2000, cât și pe „sufletistul” director și redactor-șef Tiberiu CIOBANU, care n-a uitat și respectă într-un mod unic opera și personalitatea „mentorului” revistei, ziaristul și scriitorul Aurel TURCUȘ, trecut la cele veșnice în 26 martie 2012, omagiat în paginile revistei, odată cu împlinirea în acest an a 80 de ani de la nașterea sa.

Problematica necesității impunerii în conținutul procesului educativ a culturii istorice a fost continuată în discuții, după prezentarea unei noi apariții editoriale semnate de către doctorul în istorie Tiberiu CIOBANU, cartea „Istoria medievală a Banatului reflectată în opera lui Nicolae Stoica de Hațeg”, editura Legart, Timișoara. S-a menționat despre comemorarea în acest an a 190 de ani de la trecerea la cele veșnice a lui Nicolae Stoica de Hațeg (d. 6 ianuarie 1833), un important „cronicar al Banatului”. A fost înrolat ca preot militar la Războiul Austro-Turc din anii 1788-1791, participând împreună cu ostașii Regimentului româno-sârb în campania din Banat și Craina Timocului. Autorul a subliniat meritele excepționale ale cărturarului român în „dezvăluirea” trecutului istoric al Banatului. Cartea reprezintă un omagiu adus acestui vrednic slujitor al Bisericii strămoșești, al școlii românești bănățene și al istoriografiei noastre naționale, autorul considerând nevoia unei recunoașteri unanime ale contribuțiilor semnificative ale lui Nicolae Stoica de Hațeg, cu drept la un „binemeritat loc în galeria de aur a personalităților ce au trăit și activat pe aceste meleaguri, întru propășirea neamului românesc”.

În cadrul discuțiilor libere, s-au sesizat și unele opinii critice asupra reducerii interesului din societate față de istorie, față de valorile culturale naționale. Este oportună implicarea presei contemporane în cultivarea spiritului cultural și patriotic, mai ales în rândul tinerei generații. S-au stabilit de asemenea, noi acțiuni ale Filialei UZPR „Valeriu Braniște” pentru anul viitor, tematica culturală reprezentând o prioritate.

A consemnat,

 

Dumitru Mnerie

membru UZPR, Filiala „Valeriu Braniște” Timiș

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *