◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro23.06.2024

Al doilea apel de acordare a burselor pentru elevii cu rezultate școlare excepționale, lansat de Academia Română

Academia Română lansează cel de-al doilea apel de acordare a burselor pentru elevii cu rezultate școlare excepționale, care trăiesc în medii defavorizate. Acordarea de burse pentru elevii studioși face parte din Programul intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii”, care vizează susținerea elevilor talentați, cu potențial cognitiv deosebit.
În anul școlar 2023-2024 vor fi acordate 10 burse în valoare de 1.000 de lei lunar. În urma primului apel lansat de Academia Română, 8 elevi și 2 studenți primesc astfel de burse în anul școlar 2022-2023.
Academia Română dorește să identifice elevii supradotați, cu rezultate de excepție, care au nevoie de sprijin financiar pentru continuarea studiilor la nivel de excelență.
Criteriile de selecție sunt:
 rezultatele performante la concursuri și olimpiade școlare județene, naționale și internaționale;
 rezultatele școlare excelente (media anuală cel puțin 9,50);
 venitul per membru al familiei sub nivelul mediu național;
 intervalul de școlarizare: clasele IX-XII și, pentru cazuri excepționale, clasa a VIII-a.
Elevii care îndeplinesc toate criteriile sunt rugați să transmită dosarele de candidatură astfel:
 electronic, la adresa cancelaria@acad.ro sau georgeta.stanciu@acad.ro.
 sau prin poștă, la adresa
Academia Română  Direcția Cancelarie
Programul „Academia Română în dialog cu tinerii“
Calea Victoriei, nr. 125, București, sector 1, cod 010071
Dosarele de candidatură vor fi transmise până cel târziu la data de 15.03.2023 și trebuie să cuprindă:
 o scurtă scrisoare motivațională a elevului aplicant;
 copii după diplomele care certifică rezultatele obținute la olimpiadele județene, naționale și/sau
internaționale;
 un document din care să reiasă situația școlară din ultimii doi ani, emis de unitatea școlară;
 o declarație pe proprie răspundere din partea susținătorului legal, care să ateste situația materială.
Elevii selectați pentru bursele școlare 2023-2024 vor avea oportunitatea de a participa și la școala de vară (https://acad.ro/institutia/scoala/editia_2.html) organizată de Academia Română la Centrul Cultural și de Dezvoltare Durabilă „Țara Hațegului-Retezat”, cu durata de o săptămână, unde se vor întâlni cu membri ai Academiei Române și vor lua parte la diverse excursii tematice.

Foto: Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *