◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro16.07.2024

Heraldică nouă bisericească: Stema Arhiepiscopiei Aradului reprezentată în Biserica ortodoxă ,,Nașterea Domnului”, Micălaca Veche II – Arad

Între stemele instituţiilor religioase aprobate după anul 1989 de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române se află şi stema Arhiepiscopiei Aradului [1], proiectul [2] acesteia fiind elaborat la Arad [3]. Acestă lucrare pregătitoare a instituirii stemei eparhiale înfăţişează elemente caracteristice heraldicii bisericeşti ortodoxe, majoritatea cu o semnificaţie istorică locală. Stema Arhiepiscopiei Aradului este un însemn heraldic ecleziastic nou [4], aprobat [5]  alături de altele, de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române pentru diferitele instituţii bisericeşti. Acest important însemn heraldic ecleziastic se află reprezentat pe un perete interior al  Bisericii Ortodoxe ,,Nașterea Domnului” Micălaca Veche II –  municipiul Arad. Înainte de a descrie stema reprezentată în acest nou lăcaș de cult din municipiul Arad câteva date despre construcția lui sunt necesare. ,,În ședința din 24 noiembrie 1991, Adunarea Parohială a Parohiei Arad Micălaca Veche, sub președinția Părintelui Teodor Demian și în prezența preoților slujitori la acea vreme, propune edificarea unei noi biserici pe teritoriul parohiei și motivează această necesitate prin existența unui număr mare de credincioși ortodocși. Totodată se arată că Biserica Parohiei Ortodoxe Române Micălaca Veche, cu hramul ,,Sf. M. Mc. Gheorghe”, situată pe strada Renașterii, a devenit neîncăpătoare, mai ales la marile sărbători din cursul anului [6]. Cu sprijinul Sfintei Episcopii, prin implicarea personală a Preasfințitului Părinte dr. Timotei și primind binecuvântarea arhierească pentru înălțarea lăcașului de cult, în data de 31 octombrie 1991, Primăria Municipiului Arad emite avizul favorabil cu nr. 14.185 pentru construirea unei noi biserici. Astfel, Consiliul Parohial Micălaca Veche a hotărât în unanimitate să solicite Primăriei Municipiului Arad atribuirea terenului Parcului ,,23 August”, situat în cartierul Micălaca, zona 500, fiind concesionat de la  Consiliul Municipal Arad, în baza contractului încheiat, parohia achitând 15% din valoarea acestuia [7]. Proiectul a fost executat de SC Renovatio Arad, diriginți de șantier fiind ing. Ardelean Ioan (din 1994) și ing. Carmen Frunză (din 2003). Construcția noii biserici începe în anul 1994 odată cu edificarea Paraclisului cu hramul ,,Sfinții Împărați Constantin și Elena”, strămutat mai apoi la Mănăstirea Feredeu, după împlinirea rosturilor sale liturgice. Apoi s-a realizat demisolul bisericii de către CONAR Arad, sub coordonarea lui Dimitrie Cinah, directorului general al acestei instituții [8]. Aceste lucrări au fost împlinite de către toți trei preoții de la biserica ,,Sf. M. Mc. Gheorghe” de pe strada Renașterii: Iacob Bupte, vicar eparhial, Emil Roman, consilier eparhial și Pavel Goldiș [9]. A urmat apoi, construirea zidurilor bisericii, acoperișul, montarea clopotelor fabricate în renumitul atelier de specialitate Grassmayer din Innsbruck (Austria), iconostasul, tronul arhieresc, scaunele din lemn de stejar, odoarele etc. Pictura interioară a acestei biserici, realizată în tehnica Frescă, care împodobește  acest lăcaș de cult, aparține pictorului Cătălin Băluț, același care semnează și pictura interioară a Catedralei Arhiepiscopale Ortodoxe din Arad, ajutat de Marius Cezar Ivana și de ucenicii acestora. [10]. În Duminica Floriilor din anul 2012, Înaltpreasfințitul Părinte Dr. Timotei Seviciu, Arhiepiscopul  Aradului, în prezența autorităților municipiului și a județului, a săvârșit slujba binecuvântării bisericii nou construite, moment care se va constitui într-o bucurie deosebită pentru toți credincioșii locului. Lucrarea picturii lăcașului de cult s-a desfășurat între 16 martie 2016-16 octombrie 2018, sub atenta supraveghere, îndrumare și implicare a noului paroh preot Mircea Bupte, preot slujitor fiind Aurelian Popa. Revenind la stema Arhiepiscopiei Aradului, pictură realizată în anul 2018, pe timpanul deasupra ieșirii principale din acest lăcaș de cult [11], aceasta are următoarea înfățișare: în scut cu marginea inferioară ascuţită, pe fond albastru [12], o construcţie religioasă monumentală de argint [13], văzută din faţă, cu trei turle cu cupole terminate fiecare în vârf cu câte o cruce de aur [14], reprezentând noua Catedrală Eparhială din Arad [15] pe care broşează [16], în centru, reprezentarea icoanei hramului: „Sfânta Treime”, în mozaic (personajele scenei religioase nu se disting); în colţul din dreapta sus se află un medalion de aur cu monograma lui Iisus Hristos [17] cu litere de culoare neagră, iar în stânga sus, un medalion de acelaşi metal cu iniţialele majuscule: AA – Arhiepiscopia Aradului,   redate prin litere de aceeaşi culoare, adosate. În dreapta şi stânga edificiului religios este redată câte o ghirlandă identică formată din două spice de grâu cu cozi și frunze de aur, un strugure de viţă-de-vie cu boabe roşii din a cărui codiţă ies cârcei şi două frunze de culoare verde; în partea inferioară sunt redate două brâuri [18]  albastre, undate, simbolizînd râurile Crişul Alb şi Mureş care străbat teritoriul pe care se întinde jurisdicţia Arhiepiscopiei Aradului. De pe flancurile dextru-senestru ale scutului atârnă un șirag de mătănii negre, ce se unesc și se termină în partea inferioară sub formă de cruce de aceeaşi culoare. Scutul aşezat peste însemnele Episcopatului, – crucea şi cârja arhierească de aur -, încrucişate, timbrat de o mitră de culoare roşu-închis pe care în medalioane se află icoana Mântuitorului Iisus şi icoana Maicii Domnului este susţinut de doi lei rampanți care stau fiecare pe un ornament în formă de arabescuri. Două omofoare albastre dotate fiecare cu trei cruci de aur, ies de sub scut de o parte şi de alta a mitrei sub formă ondulată redate stilizat de o parte şi de alta a acestuia. De remarcat este faptul că, la stema Arhiepiscopiei Aradului pictată în acest lăcaș de cult s-au adăugat unele elemente inedite; astfel, ea este inclusă într-un alt scut rotund de aur (redând o aureolă), ce stă în partea de jos pe un mănunchi de frunze de lauri de culoare naturală, simbol al victoriei. De asemenea mai sunt înfățișați ca tenanți doi îngeri înaripați de culoare naturală, aureolați, înveșmântați specific și în zbor. [19].

Semnificaţia: Construcţia religioasă reprezintă Catedrala Eparhială cu hramul „Sfânta Treime” din municipiul Arad. Monograma Mântuitorului Iisus Hristos evocă dezvoltarea creştinismului pe aceste meleaguri străbune. Spicele şi strugurii semnifică bogăţia zonei peste care se întinde teritoriul acestei eparhii, recunoscut pentru cultura cerealelor şi viţei-de-vie.Cei doi lei ce susţin scutul sunt preluaţi din armele Principatului Transilvaniei. Compoziţia heraldică pictată în culori adecvate, asigură concordanţa elementelor acesteia cu caracterul religios şi tradiţia istorică a instituţiei, respectând heraldica bisericească, legile ştiinţei şi artei heraldicii.

 

Note bibliografice:

[1] Episcopia Aradului înfiinţată în anul 1706 a fost ridicată în 2009 la rangul de Arhiepiscopie, vezi Pr. dr. Pavel Vesa, Episcopia Aradului. Istorie. Cultură. Mentalităţi (1706-1918), Cluj-Napoca, Presa Universitară Clujeană, 2006, pp. 50-62.

[2] În şedinţa de lucru din 7 iulie 2010, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, a luat în examinare şi Adresa Arhiepiscopiei Aradului, nr. 150-C/2010, conţinând solicitarea acesteia de a se aproba proiectul de stemă a eparhiei.

[3] Proiectul stemei Arhiepiscopiei Aradului, ținând seama de recomandările din Hotărârea Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a fost conceput în patru variante de pr. dr. Vasile Pop, consilier cultural cu consultarea Chiriarhului, Una dintre aceste variante – cea finală -, a fost aprobată de Sinod. Stema a fost realizată în desen de prof. Corneliu Victor Artimon, artist plastic din Arad.

[4] De pe http://www.episcopiaaradului.ro/2010/08/noua-stema-a-arhiepiscopiei-aradului/

[5] În conformitate cu prevederile art. 196 din Statutul pentru Organizarea şi Funcţionarea Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Sinod a aprobat proiectul de stemă a Arhiepiscopiei Aradului şi a îndrumat Centrul Eparhial la punerea de acord a sigiliilor eparhiei, la Centrul Eparhial, protopopiate, parohii şi mănăstiri cu elemente de conţinut şi dimensiunile stabilite de către Sfântul Sinod. Hotărârea sinodală a fost transmisă Sfintei Arhiepiscopii a Aradului prin actul Cancelariei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, nr. 858/2010. Pe teritoriul Eparhiei Aradului se află unele lăcașuri de cult (mănăstiri, biserici etc.) care păstrează însemne heraldice ecleziastice ce descoperă creștinului și pelerinului pagini din istoria și tradiția Bisericii Ortodoxe Române.

[6] Pr. Mircea Bupte, Biserica ,,Nașterea Domnului” Arad, Ed. Arhiepiscopiei Aradului, 2018, p. 9.

[7] Ibidem.

[8] Ibidem.

[9] Vezi  Cătălin Băluț, Pictura interioară din Biserica ortodoxă ,,Nașterea Domnului” Micălaca Veche II-Arad, Cluj-Napoca, Ed. Arhiepiscopiei Aradului – 2022;  Ed. Mega, 2022. 

[10] Idem, Pictura interioară din Catedrala Nouă Arad, Cluj-Napoca, Ed. Arhiepiscopiei Aradului, Ed. Mega, 2021.

[11] Mulțumim și pe această cale Pr. Mircea Bupte pentru amabilitatea de a ne pune la dispoziție imaginea foto a stemei Arhiepiscopiei Aradului pictată în biserică.

[12] Albastru = azur, culoare utilizată în heraldică la alcătuirea stemelor, reprezentată, convenţional, prin linii orizontale plasate la egală distanţă. Semnifică speranţă, sinceritate, seninătate, credinţă,; Dicţionar al ştiinţelor speciale ale istoriei, Arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Bucureşti, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1982, p. 19.

[13] Argint (alb) = metal utilizat în alcătuirea stemelor, reprezentat convenţional prin câmp alb, respectiv suprafaţă liberă. Simbolizează puritate, nevinovăţie, sinceritate; ibidem, p. 31.

[14] Aur (galben) = metal utilizat în alcătuirea stemelor. Simbolizează putere, suveranitate, fertilitate, dreptate, cumpătare, slavă, Ibidem , p. 49.

[15] Piatra de temelie a noii Catedralei Ortodoxe arădene a fost aşezată în anul 1991 de către P. S. dr. Timotei Seviciu, episcopul Aradului, Ienopolei și Hălmagiului.

[16] Broşare = termen folosit în heraldică care indică poziţia de suprapunee a unor piese heraldice sau mobile; Dicționar al științelor speciale…, p. 56.

[17] Monograma lui Iisus Hristos este cunoscută şi ca semnul XP (se pronunţă hi-ro) reprezentând un simbol creştin timpuriu, constând din cele două litere greceşti ale numelui Hristos. În greacă X este H, iar P este R. În vremea începutului creştinismului prin folosirea acestor litere, persoana în cauză îşi afirma identitatea de creştin. După tradiţie, acest simbol ar fi fost văzut proiectat pe cer de împăratul Constantin cel Mare înaintea luptei cu rivalul său Maxenţiu, de la Pons Milvius, fiind denumit de aceea şi Crucea Constantină. Semnul ceresc era însoțit de o voce tainică, spunând: In hoc vinces (,,Cu el vei învinge”). Într-o altă versiune a legendei istorico-creștine, se spune că împăratul ar fi văzut semnul ,,HI-RO” în vis, înaintea amintitei bătălii, iar glasul misterios ar fi rostit: In hoc signo vinces (,,Cu acest semn vei învinge”). Monograma a fost plasată pe steagul de luptă al împăratului, înlocuind vulturul imperial al Romei. Astăzi figurează pe praporii și pe alte obiecte de cult al creștinilor ca simbol al victoriei și al mântuirii (vezi Ivan Evseev, Dicționar de simboluri, București,  Editura Vox, 2007, p. 104).

[18] Brâu = piesă onorabilă a scutului, reprezentând o fâşie care desparte pe orizontal câmpul acestuia. După modul de realizare, brâul poate fi drept sau orizontal. Sinonim, fascie, faşă; Dicționar al științelor speciale…, p. 56.

[19] Augustin Mureșan, ,,O reprezentare heraldică deosebită: Stema Arhiepiscopiei Aradului, în Unirea, Periodic de cultură și artă, Editat de Cercul Cultural Româno-Austriac ,,Unirea”, Wiener Neustadt, Austria, Anul IV, nr. 8-9, 2018, pp. 94-95. Cu același titlu (dar fără note de subsol), articolul a apărut publicat și în revista ,,Gutenberg Universul Cărții” (Arad), Foaie culturală, anul VIII, nr. 34, martie 2018, p. 6. Vezi o prezentare scurtă a stemei și la Pr. Mircea Bupte, op. cit., p. 182.

 

                                                                                                   

                                                                                            dr. Augustin Mureşan

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *