◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro

Politica de securitate și apărare comună (PSAC) a UE 

Politica de securitate și apărare comună (PSAC) este o politică ce stabilește cadrul UE în domeniul apărării și al gestionării crizelor, inclusiv pentru cooperarea și coordonarea dintre statele membre în domeniul apărării (vezi site-ul https://www.europarl.europa.eu/factsheets/ro/sheet/159/politica-de-securitate-si-aparare-comuna, postat în septembrie 2021 și vizitat pe 26 decembrie 2022). Parte integrantă a Politicii Externe și de Securitate Comune (PESC) a Uniunii Europene, PSAC a dat naștere unor structuri politice și militare interne ale UE, permițând misiuni și operațiuni militare și civile în străinătate.

Tratatul de la Lisabona [cunoscut și sub denumirea de Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE)], care a intrat în vigoare în 2009, stabilește cadrul general pentru PSAC actuală, clarifică aspectele sale instituționale și consolidează rolul Parlamentului European în ceea ce privește această politică. Articolul 41 din TUE prezintă finanțarea PESC și a PSAC. PESC este descrisă mai detaliat la articolele 42-46, în capitolul 2, secțiunea 2 din titlul V („Dispoziții privind politica de securitate și apărare comună”), precum și în protocoalele 1, 10 și 11 și declarațiile 13 și 14. Rolul specific al Parlamentului European în domeniul PESC și PSAC este prezentat la articolul 36 din TUE.

Inovațiile aduse de Tratatul de la Lisabona au oferit posibilitatea de a îmbunătăți coerența politică a PSAC. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care este, totodată, vicepreședinte al Comisiei Europene (VP/ÎR), ocupă rolul instituțional central: conduce Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE), prezidează Consiliul pentru Afaceri Externe – organul decizional al UE în domeniul PSAC – și conduce Agenția Europeană de Apărare (AEA); VP/ÎR – în prezent Josep Borrell – emite, de obicei, propuneri de decizii privind PSAC adresate statelor membre.

 

Prevederile din TUE referitoare la PSAC

Deciziile referitoare la PSAC sunt luate în unanimitate de către Consiliul European și Consiliul Uniunii Europene (cf. art. 42 din TUE), cu unele excepții notabile referitoare la AEA (art. 45 din TUE) și la cooperarea structurată permanentă (PESCO, art. 46 din TUE), unde se aplică votul cu majoritate calificată.

Tratatul de la Lisabona a introdus conceptul de politică europeană în materie de capabilități și de armament [art. 42 alineatul (3) din TUE] și a stabilit, de asemenea, o legătură între PSAC și alte politici ale Uniunii, cerând ca AEA să colaboreze cu Comisia Europeană atunci când este necesar [art. 45 alineatul (2) din TUE]. Acest lucru se referă în special la politicile de cercetare, industriale și spațiale ale UE, pentru care Parlamentului i s-a acordat un rol mai important în privința PSAC.

În plus, art. 21 din TUE reamintește că multilateralismul se află în centrul acțiunii externe a UE. Aceasta include participarea partenerilor la misiunile și operațiunile PSAC, precum și colaborarea cu privire la diverse probleme de securitate și apărare. UE participă în diferite cadre de coordonare și cooperare aprofundată, în special cu ONU și cu Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO), precum și – printre altele – cu Uniunea Africană, G5 Sahel, Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa și Asociația Națiunilor din Asia de Sud-Est.

 

Misiunile și operațiunile PSAC din perioada 2003-2021

Începând cu 2003 și cu primele intervenții în Balcanii de Vest, UE a lansat și a desfășurat 36 de operațiuni și misiuni PSAC pe trei continente: în mai 2021 erau în curs de desfășurare 17 misiuni și operațiuni PSAC, dintre care 11 civile și 6 militare, implicând aproximativ 5.000 de membri ai personalului militar și civil al UE desfășurat în străinătate; cele mai recente misiuni și operațiuni au sprijinit securitatea în Republica Centrafricană (EUAM RCA) și au pus în aplicare embargoul ONU asupra armelor impus Libiei (EUNAVFOR MED IRINI).

Deciziile UE de a desfășura misiuni sau operațiuni sunt luate în mod normal la cererea țării partenere căreia i se acordă asistență și/sau pe baza unei rezoluții a Consiliului de Securitate al ONU…

 

Operațiunile EUTM Somalia și ATALANTA

Pe 12 decembrie 2022, Consiliul UE a prelungit mandatele misiunilor şi operaţiunilor sale de Politică de Apărare şi Securitate Comune din Cornul Africii şi Somalia, extinzând până la 31 decembrie 2024 mandatele misiunii EUCAP Somalia, de construire a capacităţii civile (EUTM Somalia), misiunea de instrucţie militară a UE, şi misiunea Operaţiunii Forţelor Navale ale UE „ATALANTA”, una dintre operaţiile maritime militare ale UE.

Decizia a fost luată în urma revizuirii strategice a angajamentului CSDP din Somalia şi Cornul Africii, cu scopul de a consolida răspunsul UE la un context de securitate în plină dezvoltare şi de a întări rolul său ca furnizor de securitate maritimă, se mai arată în comunicatul care subliniază că mandatul Operaţiunii ATALANTA a fost consolidat, aflându-se într-o mai bună poziţie pentru a contribui la implementarea embargoului ONU pentru arme vândute Somaliei, reducerea traficului de droguri, susţinerea luptei împotriva grupului Al Shabaab şi progresul guvernului somalez.

Operaţiunea ATALANTA a fost iniţiată în 2008 şi este în prezent condusă de viceamiralul Jose Maria Nunez Torrente, din cadrul Forţelor Navale ale Spaniei.

 Emilian M. Dobrescu / UZPR

Foto: Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *