◂ UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ● ÎMPREUNĂ SCRIEM ISTORIA CLIPEI ● UZPR ▸

Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România

The Union of Professional Journalists of Romania www.uzpr.ro23.04.2024

Din activitatea Filialei „Valeriu Braniște” – Timiș a UZPR. S-a ales o nouă echipă managerială la UZPR Filiala „Valeriu Braniște” – Timiș

Anul 2024 este un an electoral și pentru structurile de conducere ale Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR). Conform planificării, marți 12 martie, a.c., aula Academiei Române, Filiala Timișoara, a găzduit Adunarea Generală de alegeri pentru noua echipă managerială a Filialei U.Z.P.R. „Valeriu Braniște” – Timiș. Solemnitatea de deschidere oficială s-a marcat prin intonarea Imnului de Stat, urmat de un moment de reculegere, „In memoriam” pentru jurnaliștii bănățeni care au trecut la cele veșnice în ultimii patru ani, mai ales cu regrete față de fostul Președinte UZPR, jurnalistul de carieră Doru Dinu GLĂVAN.

Ordinea de zi stabilită a cuprins următoarele momente:

Raport asupra activității desfășurate de la alegerile precedente și până în prezent.

Raport asupra gestionării resurselor financiare dobândite în vederea întreținerii sediului filialei din incinta Bastionului „Maria Theresia”.

Alegerea președintelui, biroului filialei și a consiliului consultativ.

Aprobarea adunării generale pentru dobândirea statutului de persoană juridică a Filialei UZPR „Valeriu Braniște” – Timiș.

Desemnarea delegaților la Adunarea generală de alegeri a președintelui și organismelor de conducere ale UZPR pentru următorii patru ani, ce se va desfășura la București, pe data de 20 iulie 2024.

Diverse.

La o atât de bogată ordine de zi, timpul necesar parcurgerii acesteia ar fi trebuit să fie destul de lung. Dar, printr-o pregătire prealabilă foarte bună de către președintele în exercițiu al Filialei, conf. univ. dr. Ioan DAVID, ajutat îndeaproape de doamna secretară a Biroului, Daniela FLORIAN, s-a putut ca lucrările să se desfășoare în mod operativ și eficient. Cu aproape o lună mai devreme s-a creat un grup închis de comunicare pe una dintre rețele de socializare, cu accesul exclusiv al membrilor UZPR. Astfel, majoritatea materialelor și problemelor care se doreau a fi puse în discuție au fost la dispoziția membrilor mai dinainte. Respectându-se întru-totul prevederile statutare, prin transmiterea convocatorului și a posibilităților de depunere a candidaturilor pentru funcțiile de conducere, au fost exprimate tot în prealabil și intențiile de implicare în managementul organizației, din partea membrilor UZPR. De asemenea, a existat implicit șansa exprimării opiniilor și prezentarea de propuneri online, cu mai multe zile înainte. Prezența fizică a membrilor în sală a fost majoritară față de efectiv, astfel încât, adăugând și persoanele care și-au mandatat colegi pentru a-i reprezenta, s-a putut consemna o prezență de peste 75%.

În discuțiile purtate pe marginea materialelor pregătite, au existat și aprecieri asupra eforturilor de organizare depuse de membrii biroului, dar și destule critici asupra abaterilor comise de unii membri, inclusiv din componența vechiului comitet. Au fost elogiați înaintași ai presei timișeene, s-a vorbit cu respect chiar despre o adevărată școală de presă timișoreană. S-au exprimat în plen atât membrii veterani ai presei, cât și unii dintre cei care au fost primiți în ultima perioadă în organizație. A fost apreciată deschiderea manifestată de Filiala UZPR „Valeriu Braniște” față de cooperări cu mediul intelectual elevat timișeean, în special cu Academia Română, Filiala Timișoara. S-au făcut cunoscute propunerile, transmise la centru de către membrii Filialei, privind modificarea statutului UZPR. A fost mai mult dezbătută problema fondurilor necesare sprijinirii acțiunilor inițiate, aprobându-se începerea procedurilor necesare pentru obținerea statutului de Filială UZPR cu personalitate juridică, situație în care organizația va putea să fie mult mai prezentă în acțiunile importante ale comunității locale și regionale. Au fost lansate unele propuneri foarte constructive și de anvergură, cum ar fi: realizarea unui muzeu al presei timișeene, constituirea unui depozit digital cuprinzând publicații apărute de-a lungul vremii, inițierea unui website propriu pentru popularizarea în mediul larg a unor creații gazetărești, articole și realizări ale membrilor filialei, editarea unui dicționar al jurnaliștilor și publicațiilor din județul Timiș, inițierea unor cicluri de dezbateri pe teme profesionale și de atitudine față de diferite evenimente cotidiene. S-au făcut referiri și asupra modului de îmbunătățire a vieții de organizație, un accent mai mare pe exigența și rigoarea în respectarea prevederilor statutare privind calitatea noilor membrii doritori de a face parte din UZPR, în conformitate cu prevederile statutului.

În baza listelor de candidaturi depuse în prealabil și ținând cont de calitatea umană și de competență dovedită de aceștia, mai ales ca buni organizatori, Adunarea Generală a hotărât, prin vot unanim, alegerea pentru următorii patru ani a următoarei componențe a Biroului Filialei UZPR „Valeriu Braniște” – Timiș: Ioan DAVID – președinte; Octavian STĂNCIOIU – vicepreședinte; Daniela FLORIAN – secretar; iar ca membri Constantin JICHIȚA și Delia BARBU. Ca membrii supleanți au fost aleși Dumitru MNERIE și Dănuț RADOSAV. De asemenea, a fost aprobată lista membrilor Consiliul consultativ, care cuprinde importante nume de rezonanță din presa timișoreană, cu o vastă experiență ziaristică, care și-au manifestat intenția de implicare și de sprijin al Biroului executiv, în luarea deciziilor cele mai importante pentru bunul mers al organizației. Discuțiile libere care au urmat au fost purtate într-un plăcut spirit de colegialitate, de angajare pentru o mai bună implicare, menținerea unei stabilități și unitate de acțiune, cu impunerea deontologiei profesionale, mai ales în rândul tinerilor jurnaliști.

 

A consemnat

Dumitru Mnerie, membru UZPR, Filiala „Valeriu Braniște” Timiș

Foto: Victor Popa

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *